Vetäytyvä käyttäytyminen

Vetäytyvä käyttäytyminen

Kun oppilaan käytös on sulkeutunutta ja vetäytyvää tai oppilaan käytös on muuttunut merkittävästi:

  • Huoli oppilaan käyttäytymisestä voi tulla esiin koulun henkilökunnalta, muilta oppilailta tai huoltajilta.

  • Koulun ja kodin välinen yhteistyö syiden selvittämiseksi on tärkeää. Tarvittaessa järjestetään oppilashuollon asiantuntijapalaveri.

  • Kuraattori/terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa oppilaan perheneuvolaan/nuorisopsykiatrian poliklinikalle.