Lapseen kohdistuva laiminlyönnin epäily

Lapseen kohdistuvan väkivallan epäily

Kun epäilet lapsen kaltoin kohtelua tai perheväkivaltaa:

  • Lapsen kaltoin kohtelulla käsitetään kaikki kaltoin kohtelun muodot.

  • Koulussa oppilaan kaltoin kohtelu ei välttämättä tule esille suoraan vaan näyttäytyy oppilaan oireiluna esim. yleinen pahoinvointi, levottomuus ja syrjään vetäytyminen.

  • Oppilaalla voi myös olla näkyviä fyysisiä vammoja.

  • Oppilaan tilanne saattaa tulla esille myös oppilaan omissa teksteissä, piirroksissa sekä keskusteluissa.

  • Jos huoli herää, tulee opettajan puuttua asiaan välittömästi tekemällä moniammatillista yhteistyötä (lastensuojeluilmoitus).