Oppilashuolto

Linjauksia oppilashuoltoon

 

LINJAUKSIA OPPILAS/OPISKELIJA HUOLTOON

 

Oppilas - ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena mm. ehkäistä ongelmien syntymistä ja turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. Koskee siis lakisääteisesti esi-, perus- ja lukio-opetusta.

Tilanteita, joissa luokanopettaja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja toimii, kun oppilaalla/opiskelijalla

-toistuvia poissaoloja, joiden syy epäilyttävä/huolta aiheuttava

-käyttäytyminen muuttuu

-koulu/opiskelumenestyksessä nopea muutos

-vireys tai mieliala muuttuu (hyrrä/alakuloinen)

- wilma –merkintöjä (aiemmin sovitun toimintatavan mukaan)

-kiusaamista tai epäily siitä

Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaasta herää esim. oppilaan koulunkäynnistä, oppilaan jaksamisesta, sosiaalisista suhteista, ellei oppilas/opiskelija sitä pätevästi kiellä ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu ja opiskelijan etu. Tällöin tilanteen arvioi joko psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja tai lääkäri (oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisohje). Tarvittaessa kokonaistilannetta kartoitetaan tarkemmin muiden opettajien ja/ tai oppilashuoltohenkilöstön kanssa keskustellen, kootaan oppilashuollollisissa tilanteissa asiantuntijaryhmä tai tehdään lastensuojeluilmoitus tilanteen niin vaatiessa. Opettaja saa keskustella oppilaan oppimiseen liittyvistä asioista muiden opettajien tai niiden asiantuntijoiden kanssa, joiden työtehtäviin oppilaan oppimisen ja koulunkäynin tuen suunnitellelu tai antaminen liittyy.

Jokaisen koulun tai opiskeluhuollon työntekijän velvollisuus on viedä oppilaaseen/opiskelijaan liittyvä huoli eteenpäin, koska oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista, ja oppilaan/opiskelijan tilanne on aina otettava todesta. Yhteydenotto tehdään yhdessä oppilaan/opiskelijan kanssa, tai jos se ei ole mahdollista, on hänelle annettava tieto yhteydenotosta.

Kun oppilaalla/opiskelijalla on toistuvia sairauspoissaoloja, viimeistään kuukauden päästä niiden alkamisesta luokanopettaja/-valvoja/ryhmänohjaaja vie asian terveydenhoitajalle ja ilmoittaa tästä huoltajille. Terveydenhoitaja arvioi tilanteen tarvittaessa yhteistyössä koululääkärin kanssa. Jos sairauspoissaolot tämän jälkeen edelleen jatkuvat, luokanopettaja/-valvoja/ryhmänohjaaja kokoaa asiantuntijaryhmän käsittelemään tilannetta. Mukaan tulevat ryhmästä vastaava opettaja, terveydenhoitaja, huoltaja ja/tai täysi-ikäinen opiskelija, oppilas ja tarvittaessa muita oppilashuollon toimijoita. Ryhmä arvioi tilanteen, sopii tarvittavat jatkotoimet, vastuuhenkilöt ja seurannan.

Lukiolaisilta pyydetään arviointiin vaikuttavista poissaoloista ja muista arviointiin vaikuttavista seikoista lääkärin-/terveydenhoitajan todistus. Silloinkin, kun opiskelija on jo itse kykenevä tekemään päätöksiä, hänen suostumuksellaan on hyvä tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa, koska heidän tukensa on tärkeää sekä opiskelijalle että koululle.

-opintoihin liittyvä asia: luokanopettaja, -valvoja, ryhmänohjaaja, erityisopettaja, opintojen ohjaaja, psykologi( tilanteen mukaan)

-oppilashuollollinen asia: kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opintojen ohjaaja ( tilanteen mukaan)

 

Oppilaan/opiskelijan tilanteesta on kerrottava rehtorille, kun on kyseessä

 • oppilaan/opiskelijan poislähteminen
 • kiusaaminen tai epäilyt
 • koulunkäynnin laiminlyönti
 • runsaat/pitempiaikaiset poissaolot
 • väkivalta oppilasta tai opettajaa kohtaan
 • ilkivalta

 

Lastensuojeluilmoitus on tehtävä, kun

 • tieto alaikäisen päihteiden käytöstä
 • selkeä väkivaltatilanne
 • puutteellinen huolenpito kotona
 • koulunkäynnin laiminlyöminen
 • oppilas/opiskelija on itsetuhoinen
 • oppilaan koulunkäynti rehtorin päätöksellä evätään loppupäiväksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä