Koulunkäynninohjaaja

Tehtävä ja toimenkuva

Koulunkäynninohjaaja

 • osallistuu yhteistyössä opettajan ja koulun muun henkilökunnan kanssa oppilaan opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun sekä varsinaiseen käytännön toteutukseen

 • edesauttaa koulun kasvatustavoitteiden toteutumista ja oppilaan itsetunnon kehittymistä

 • toimii koulun tilanteissa oppilaan tukena

 • osallistuu tarvittaessa opetuksen suunnitteluun opettajan kanssa ja varmistaa, että tarvittava opetusmateriaali on saatavilla, tarvittaessa valmistaen ja huoltaen materiaalia

 • ohjaa opiskelijoita

 • huolehtii aikuisen vastuulla oppilaiden turvallisuudesta koulussa ja koulun järjestämillä retkillä

 • osallistuu tarvittaessa, vanhempien suostumuksella, oppilaan HOJKS- palavereihin

 • perehtyy työnsä kannalta oleellisiin oppilasta koskeviin asiakirjoihin ja pitää ne salassa ja käsittelee tietoa luottamuksellisesti

 • ylläpitää omaa ammattitaitoaan

 • avustaa, ohjaa ja tukee oppilasta/oppilaita oppimistapahtumassa tilanteissa, joista oppilas ei itsenäisesti selviydy

 • oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa

 • ohjaa oppilasta apuvälineiden käytössä ja tuntee avustettavan käyttämät tietokoneohjelmat

 • ohjaa ja valvoo oppilaiden toimintaa opettajien tukena koulutuntien ulkopuolella järjestetyssä toiminnassa

  • aamujousto- ja iltapäivätoiminnassa

  • välituntien aikana

  • koulukyytejä odottavien oppilaiden valvonta

 • avustaa, ohjaa ja tukee oppilasta/oppilaita oppimistapahtumassa tilanteissa, joista oppilas ei itsenäisesti selviydy

 • oppilaan ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän aikana omatoimisuutta vaativissa toiminnoissa (pukeminen, riisuminen, peseytyminen, ruokailu, liikkuminen, wc, hoitotoimet )

 • avustaa koulupäivän aikana tapahtuvilla käynneillä, esim. terapiat, hammaslääkäri, perheneuvola, uimahalli jne.

 • ohjaa oppilasta mahdollisten apuvälineiden käytössä ja tuntee avustettavan käyttämät tietokoneohjelmat

 • huolehtii avustettavan tarvitsemista hoitotoimenpiteistä saatujen ohjeiden mukaisesti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä