Opinto-ohjaaja

Oppilaanohjaus

  • Oppilaanohjauksen tavoitteena on oppilaan opintojen sujuminen mahdollisimman hyvin, sekä oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Erityisesti tukea tarvitaan siirtymävaiheissa, valinta- ja ongelmatilanteissa.
  • Tarkoituksena on ohjata oppilasta niin, että hän ottaisi yhä enemmän vastuuta omasta opiskelustaan ja pystyisi tekemään opiskeluaan ja jatko-opintojaan koskevia valintoja.