Opiskeluhuoltoryhmät

Lomakkeet

Opiskeluhuollon lomakkeet löytyvät Kuhmoisten yhtenäiskoulu > Lomakkeet > Oppilashuolto

Tai suoraan tästä

Opiskeluhuoltoryhmät

  • Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.

  • Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa oppilaitoksen rehtori. Ryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja koululääkäri, yläkoululla opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös eri alojen asiantuntijoita. Ryhmässä käsitellään koulujen ja luokkien yleisiä asioita. Tällaisia asioita voi olla mm. tukien tarpeet luokassa, kiusaamistilanteet, työrauha-asiat, yhteistyön sujuvuus. Opiskelijahuoltoryhmät kokoontuvat sovitusti.

  • Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

  • Opiskeluhuoltoryhmän ja monialaisen asiantuntijaryhmän palavereista kirjataan muistio. Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä kirjataan: - vireillepanija - aihe - päätetyt jatkotoimenpiteet perusteluineen - asian käsittelyyn osallistuneet sekä tietojen luovutus

Muistio säilytetään lukitussa tilassa.

Oppilasta koskevia tietoja voivat saada vain ne henkilöt, joiden työtehtävä ja vastuu sitä edellyttävät.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä