Huolta herättävät kotiolot

Huolta herättävät kotiolot

Huolta herättävät kotiolot

  • Huolestuttavia tilanteita voivat olla esim. vanhempien päihteiden käyttö, välinpitämättömyys tai perushoidon laiminlyönti.

  • Opettaja kertoo huolensa oppilashuollon henkilöstölle.

  • Tarvittaessa järjestetään asiantuntijapalaveri.

  • Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteen niin vaatiessa.