Koulukuraattori

Koulukuraattori

  • Toimii kouluissa oppilaiden sosiaalisen kasvamisen tukena. Toiminnan tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen, sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen kouluyhteisössä ja sosiaalisten ongelmien vähentäminen.

  • Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella hänen kanssaan esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

  • Tekee työtään yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä muiden lapsen tai nuoren sosiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa.

  • Osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

  • Koulunkuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä tai siitä on erikseen sovittu.

  • Ylläpitää asiakkaistaan erillistä asiakasrekisteriä, johon tallennetaan asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne säilytetään lukitussa tilassa. Niitä voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella tai poikkeuksellisesti jonkin erityislain perusteella (salassapito).

  • Koulukuraattoritoimintaa säädetään perusopetuslaissa, lukiolaissa ja lastensuojelulaissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä