Koulupsykologi

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulupsykologin työssä keskeistä on konsultoiva työ. Psykologi osallistuu koulun/oppilaitoksen ja sivistystoimen suunnittelu- ja kehitystyöhön ja tuo asiantuntijana tietoa hyvinvoinnin ehdoista ja toteutumisesta. Psykologi antaa ohjausta ja neuvontaa oppilaille, huoltajille ja opettajille.

Yksittäisen oppilaan asioissa psykologi työskentelee oppilaan/huoltajan suostumuksella. Psykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas, huoltajat tai opettajat. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse jättämällä vastaajaan soittopyynnön. Kiireettömiä asioita voi viestittää myös wilman kautta. Kiireellisissä asioissa psykologin arvio tilanteesta tulee lain mukaan saada viimeistään seuraavan koulupäivän aikana, kiireettömissä asioissa seitsemän työpäivän kuluessa. Psykologi työskentelee aina ajanvarauksella.

Psykologi selvittää yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajien kanssa mm. kodin ja koulun yhteistyöhön ja oppilaan oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. Psykologi käyttää tutkimusmenetelminä tiedon keräämistä haastattelemalla, havainnoimalla tai kyselylomakkeilla ja tarvittaessa psykologisilla testeillä. Psykologin arvioinnin ja tutkimusten perusteella suunnitellaan koulussa ja kotona tarvittavia tukitoimia.

Psykologi voi antaa lyhytkestoista tukea oppilaalle. Keskeistä on ohjata oppilaan arjessa toimivia aikuisia tukemaan oppilasta. Psykologi tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten verkostojen, esim. perheneuvola, sosiaalitoimi, nuorisopsykiatria, kanssa ja ohjaa tarvittaessa oppilaita ja perheitä pitkäkestoisemman tuen piiriin.

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja kirjaa asiakastiedot Effica-tietojärjestelmään. Psykologi on vaitiolovelvollinen asiakkaan asioissa. Lastensuojelullisissa asioissa psykologi on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä