Tiedotteet

Varda-tiedote

TIEDOTE 25.3.2019 Varhaiskasvatus

 

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tieto-varanto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot var-haiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

• nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

• toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

• hakemuksen toimittamispäivämäärä

• päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

• varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

• tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

• varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraa-vat rekisteröidyn henkilötiedot:

• nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalai-suus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme/kuntayhtymämme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.4.2019 lähtien.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan http://www.kotka.fi/tietoa_kotkasta/tietosuoja

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja Kotkan kaupunki tiedottavat rekisteröityjä viimeistään ke-sällä 2019.

Lisätiedot

• Rekisteröityjen informointi http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito

• Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda (suomi) ja https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda (ruotsi)

• Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ (julkaistaan 12/2018)

• Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä