Velhon päiväkoti

ARVOT

Jokainen lapsi kohdataan arvostavasti ja
annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä
omana itsenään.
Kohtaamme vanhemmat kunnioittavasti ja arvostavasti ja
mahdollistamme osallisuuden toiminnassa.
Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme ja toistemme työtä.
Pyrimme toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi
kantaen vastuun päiväkodin toiminnasta yhteisesti.

TOIMINTA-AJATUS

Velhon päiväkodissa kohtaamme aidosti vanhemmat ja lapset,
turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä,
jonne on helppoa tulla.
Toiminnassamme annamme tilaa ja aikaa lasten leikeille. 
Lasten ajatukset ja toiveet huomioidaan,
kuunnellen sekä kannustaen.