Kehittämishankkeet

Kotkan varhaiskasvatus kehittää toimintaansa aktiivisesti

Kotkan varhaiskasvatus osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Viime vuosina on avustusten avulla kehitetty muun muassa liikkumista, vuorovaikutuksellista pienryhmäpedagogiikkaa, leikkiä, ulkona oppimista sekä tieto-ja viestinteknistä osaamista. Avustuksilla on tuettu tasa-arvoa ja yhdenvertaista varhaiskasvatukseen osallistumista.

Maksuton varhaiskasvatus vuonna 2014 syntyneille lapsille

Kotkassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu syksyllä 2019. Tämä on Opetusministeriön hankerahoituksen tukema kokeilu ajalla 1.8.2019 - 31.7.2020. Kokeilun tavoitteena on lisätä 5-vuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen. Kokeilun ajan kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset Kotkassa ovat oikeutettuja 20h viikossa maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Lisäksi hanke tuottaa Opetushallitukselle tietoa mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen suunnittelu ja valmistelutyöhön.