Varhaiskasvatus

Argeologisia kaivauksia kesäkuumalla

Hovinpuiston päiväkodissa lapsiarkeologit ovat olleet ahkerina ja tehneet löytöjä päiväkodin pihamaalta. Löydökset kuvaavat hyvin alueen elämää ennen päiväkotia ja ehkä rakennusvaiheen ajalta. Näiden "muinaisjäännösten" innoittamana nämä ahkerat ja aikaansaavat arkeologit järjestivät näyttelyn. Kutsuvieraat kertoivat, että näyttelyn turvallisuuden takasivat puuhun kiivenneet elävänoloiset valvontakamerat.museo esineet.jpg

Ilo irti liikkuen yhdessä toimien

Aluehallintovirasto myönsi Kotkan varhaiskasvatukselle liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 11 000 eruoa avustusta. Avustusta on ollut mahdollista käyttää 1.3.2018 lähtien. Varhaiskasvatus käyttää myönnetyn avustuksen verran omarahoitusta.

Pieni ryhmä varhaiskasvatuksen ammattilaisia on jo, yhdessä Liikkuva koulu väen kanssa, ollut mukana "Liikkuen läpi elämän" seminaarissa Jyväskylässä. Huhtikuussa on tiedossa lisää koulutusta varhaiskasvatuksen fyysisiin aktiivisuussuosituksiin pohjautuen. Koulutusten tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen ammattilaisia varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottamisessa ja liikunnan roolin vahvistamisessa lasten arjessa.

Hankkeessa luodaan myös keinoja perheiden liikunnallisuuden tukemiseen. Tähän kehittämistyöhön on saatu pohjaa Kouvolan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja sitä toteutetaan yhdessä Kotkan perhetyön kanssa. Tarkoituksena on myös hyödyntää urheiluakatemian asiantuntijuutta ja Xamkin opiskelijan opinnäytetyöpanosta. Avoin varhaiskasvatus on yksi tämän kehittämistehtävän toteutuspaikka.

liikuntasali.jpg

ILO IRTI LIIKKUEN YHDESSÄ TOIMIEN
28.5.18 Liikutaan aamu Velvon päiväkodissa Avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa. Käy kertomassa mielipiteesi!!
https://www.webropolsurveys.com/S/894FB2DDBB9E2963.par

Arviointia lasten kanssa

Lapset ovat viime kuukausien ajan Kotkan päiväkodeissa harjoitelleet käyttämään arviointikortteja. Korttia on kutsuttu naamakortiksi, ilmekortiksi, mielikortiksi, tunnemittariksi ym. On pohdittu muun muassa, miltä minusta tuntuu, miten onnistuttiin, oliko tekeminen vaikeaa, miten aikuisen leikki sujuu. Lasten osallisuus arvioinnissa on tärkeää ja uuden vasun mukaista. Harjoitellaan sitä nyt yhdessä ja koetaan, miten jokainen voi vaikuttaa mielipiteillään.