Mitä on kulttuuri?

Kulttuurin määritelmiä

 • Voidaan ajatella, että kulttuuri on suurin piirtein sama asia kuin elämäntapa.
 • Tämän ajattelutavan mukaan kulttuuriin kuuluvat kaikki ne asiat, joita ihmiset ja kansat ovat historiansa aikana oppineet tekemään, arvostamaan, joihin he ovat oppineet uskomaan ja joista he ovat oppineet nauttimaan. Kulttuuriset piirteet ovat opittu, ei periytyvä asia.
 • Kulttuuriin kuuluvat esimerkiksi
  • taide ja kirjallisuus
  • ajattelun ja tuntemisen tavat
  • toimintatavat tai -mallit, esim. tunteiden näyttäminen tai kätkeminen, tai fyysisen etäisyyden säilyttäminen kanssaihmisiin, tavat tervehtiä tai syödä
  • kehonkieli
  • elintavat
  • perinteet
  • yksilön perusoikeudet
  • vakaumukset
  • arvojärjestelmät
 • Jokainen yksilö kantaa mukanaan ajattelutapoja sekä tuntemisen ja mahdollisen toiminnan tapoja, jotka hän on oppinut elämänsä aikana. Oppimista tapahtuu varsinkin lapsuudessa.
 • Kulttuurin muodostavat toisin sanoen tietyn instituution, organisaation, kansan tai ryhmän jaetut asenteet, arvot, uskomukset, toimintatavat, tavoitteet ja käytännöt.
 • Kulttuuri on aina kollektiivinen, ei yksilöllinen ilmiö.
 • Kulttuuri jaetaan ainakin osittain niiden ihmisten kanssa, jotka elävät tai elivät samassa sosiaalisessa ympäristössä, kuten samassa kaupunginosassa tai koulussa tai työpaikalla. Siellä kulttuuri juuri opittiin.
 • Kaikissa kulttuureissa on osatekijöitä, joita vain osa kulttuuripiirin jäsenistä kannattaa ja hekin vaihtelevasti. Mitään yhtenäiskulttuuria ei siis sellaisenaan ole. Joka kulttuurissa on aina niitä, jotka eivät noudata enemmistön ylläpitämiä normeja tai tapoja tai jaa kulttuurin keskeisiä käsityksiä.
 • Geert Hofsteden mukaan kulttuuri koostuu sosiaalisen pelin kirjoittamattomista säännöistä. Jokainen suomalainen osaa kuin huomaamattaan toimia Suomessa sellaisten kirjoittamattomien sääntöjen mukaan, joista kaikkia hän ei ole koskaan edes tullut ajatelleeksi.
LINKIT
Hyvä kolumni siitä, kuka voidaan määritellä suomalaiseksi
Reetta Rädyn kolumni Image-lehdessä
Ali Jahangirin humoristinen kolumni Arman Alizadin suomalaisuudesta
Jahangirin verkkosivut
Helsingin sanomien juttu siitä, miten suomalaiset ajattelevat, että ulkomaalaisten tulisi sopeutua Suomeen.
HS (huom. on oltava HS-digitunnukset, myös ilmainen tutustumistilausjakso mahdollinen)

KIRJALLISUUTTA
 • Lahti, Leena (2014) Monikulttuurinen työelämä - Hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Helsinki: Sanoma Pro Oy.