Mitä on kulttuuritietoisuus?

"Kulttuuritietoisuus = Viranomainen osaa huomioida mm. viestinnässä ja asiakaskontaktissa kulttuurin vaikutuksen sekä asiakkaassa että itsessään."
Kotouttaminen.fi-sivusto, kotouttamisen keskeiset käsitteet
  • Kulttuuritietoisuus on kulttuurien välisen osaamisen eli kompetenssin osa-alue.
  • Kulttuuritietoisuudessa keskeistä on kulttuuri-käsitteen ymmärtäminen. Mitä kulttuuri on ja miten se vaikuttaa ihmisen toimintatapoihin, ajatteluun ja arvoihin?
  • Oma kulttuuri on tavallaan näkymätön niin kauan, kun sitä ja sen vaikutusta käytökseen ja ajattelutapoihin ei tiedosta.
  • Kulttuuritietoinen henkilö oppii näkemään oman maailmankatsomuksensa ja osaa puhua siitä. Hän oppii myös ymmärtämään toisen maailmankatsomusta.
  • Kulttuuritietoisuus on kykyä tutkia tietoisesti omia ajattelu- ja toimintatapojaan ja toimia siten, että valitsee tilanteeseen sopivan toimintatavan.
  • Kulttuuritietoinen näkee, miten hänen oma kulttuurinsa näyttäytyy käytännössä ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miten oma kulttuuri on vaikuttanut hänen havaintoihinsa ja käyttäytymiseensä. Hän huomaa, miten oman kulttuurin arvomaailma voi aiheuttaa kulttuurienvälisiä ongelmia monikulttuurisissa kohtaamisissa.
  • Kulttuuritietoisuudeksi voidaan myös määritellä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä, että tuntee vieraita kulttuureja - on tunnettava ja ymmärrettävä ennen kaikkea myös omansa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä