Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa joko aikuislukiossa tai sellaisessa kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole ollenkaan luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän kokonaisuudessaan, tai perusopetuksen yksittäisen vaiheen tai yksittäisiä kursseja. Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Aikuisten perusopetuksen opetusta ohjaa opetushallituksen Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, jonka pohjalta kukin kansanopisto laatii paikallisen opetussuunnitelmansa.

Aikuisten perusopetuksen -sivustolle on kerätty aineisto pohjautuu koulutushankkeeseen "Hyvä alku aikuisten perusopetukseen - yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta 2017-2018". Suurin osa tuotoksista on luennoilla ja tehtävistä esille nousseita asioita. Koulutuksen järjesti Suomen Kansanopistoyhdistys. Koulutushankkeen rahoitti Opetushallitus. Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä uuteen aikuisten perusopetuksen rakenteeseen ja siinä suunniteltiin erityisesti kansanopistoille soveltuvia pedagogisia toimintatapoja ja -malleja aikuisten perusopetuksen järjestämiseen. 

Aikuisten perusopetus Opetushallituksen mukaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä