Pedagoginen toimikunta

Pedagoginen toimikunta 26.11. asialista
1 OPS-työn jatko, huolehdittavia/huomioonotettavia asioita, mahd. ongelmakohtia

2 Pedagogiset kahvit ym. keväällä -20
 • arviointi
 • verkkopedagogiikka

3 Muut asiat

 • Pedagon ja joryn tapaamisen terveiset
 • marraskuun kokousaika?

Pedagoginen toimikunta 29.10., asialista


1 Luokon opintopolku lv. 2020-23 opetussuunnitelmassa, esittely (Tiina) ja keskustelua

2 OPS-työn kuulumiset aineryhmittäin

3 OPS-työn jatko, huolehdittavia/huomioonotettavia asioita, mahd. ongelmakohtia

4 Pedagogiset kahvit ym. keväällä -20
 • arviointi
 • verkkopedagogiikka

5 Muut asiat

 • Pedagon ja joryn tapaamisen terveiset
 • marraskuun kokousaika?

Pedagoginen toimikunta 10.9. asialista

1) Terhi Skaniakos paikalla antamassa palautetta ja keskustelemassa ops-väliarvioinnista, joka tehtiin 20.8. kokouksessa

2) 17.9. laitoskokouksen ops-työn valmistelu ja organisointi, esim. curriculum mapping; opiskelijat mukaan ops-työhön

3) Tiedekunnan kv-strategia, Salla

4) Pedagogiset aamukahvit lv. 19-20

4) Muut asiat:
 • tdk:n koulutuksen kehittämisryhmän kuulumiset

Pedagoginen toimikunta 20.8., asialista


- OPS-työn väliarviointi https://link.webropolsurveys.com/S/818F2A72629F582E

- kansainvälisyys ja kulttuuritietoisuus -linjaus opetussuunnitelmassa (Salla Määttä)

- digitaalisten palvelujen saavutettavuus - laki ja muuttuvat käytännöt tiedoksi, henkilöstökoulutukset
- luentopassi, opetushallinnon opintojen (1 op) paikka tutkintorakenteessa, HYV-kurssin paikka

- POM-opintojen palautteet

- muut asiat: Anttolanhovin kehitt.päivien ohjelma. Yhteisöllinen toimintakulttuuri -työryhmä - projektityöntekijöille?

Liitteet:

Tapahtumia luentopassiin lv. 2019 - 2020
OPS-työn väliarviointi

Pedagoginen toimikunta 7.5. asialista

1) JANOn palautekyselyn tuloksia, keskustelua

2) Kevätkonferenssin ohjelma: OPS-työryhmät
 • opettajan ydinosaamisalueet (jatkoa laitoskokoukselle)
 • POM-opinnot, erityisesti monialaiset opintokokonaisuudet
 • Palautepaja
 • AIKON opinnot
 • Digioppimisen polku
 • Kasvatustieteen opinnot
 • Luokon harjoittelut

3) Luokon harjoitteluiden OKL:n ohjauksen kehittäminen

4) Muut asiat:
 • uraseurantakyselyn tuloksia (luoko ja ohjausala)
 • kuulumiset tdk:n koulutuksen kehittämisryhmästä

Pedagoginen toimikunta 9.4. asialista

1) OPS-työn eteneminen. Katsaus ja keskustelua
 • POM-opintojen rakenne - aineryhmien kannanotot ja ehdotukset
 • AIKOn pedagogisten opintojen kehittäminen
 • Opettajan osaamisalueet - opettajan osaamisen malli
 • OH1- ja OH2-harjoitteluiden kehittämisen pilotointi lv. 19-20
 • OPS-työn aikataulu
2) Laitoskokous 23.4. POMeista. Ohjelmarungon suunnittelua, tehtävien jakoa?

3) Pedagogiset kahvit toukokuulle?

4) Muut asiat
 • tdk:n koulutuksen kehittämisryhmässä tapahtunutta: jatkoon valittu kehittämishanke


Kevään 2019 kokousajat ja -paikat


15.1. klo 8.30–10.00 Niilo

19.2. klo 14.0 –15.30 Niilo

26.3. klo 8.30–10.00 Niilo

9.4. klo 10.00 - 11.30 Niilo

7.5. klo 14–15.30 Kaarle

21.5. klo 10.00–11.30 Niilo

Pedagoginen toimikunta 21.9.2018 alkaen


Ulla Maija Valleala, pj.
Eija Aalto, varajäsen Päivi Torvelainen
Riikka Alanen
Pasi Ikonen
Sinikka Kaartinen
Tuulimari Laitinen (Pedago), Lotta Muurimäki (Pedago, vara)
Roosa Kuhna/ Terhi Miettinen (JANO)
Kirsti Lauritsalo
Marja Mäensivu
Juha Parkkinen
Katri-Helena Rautiainen, varajäsen: Eveliina Stolp
Jaana Kotilainen
Tiina Nyyssönen