Pedagoginen toimikunta

Pedagoginen toimikunta 27.10.2020, asialista

 1. Kuulumiset aineryhmistä ja opiskelijoilta

 2. Opiskelijoiden kirjallisten töiden yhdenmukaiset kirjoittamis-/ lähdeviittausohjeet. Keskustelu käytänteistä eri aineryhmissä. Ks. kasvatustieteen opintoihin laaditut viite- ja lähdeluettelo-ohjeet liitteessä. 

 3. Aineryhmien elokuun kehittämispäivässä laaditut aineryhmän opetuksen kehittämisen tavoitteet. Jatkotyöstö? Hyödyntäminen kehityskeskusteluissa?

 4. Pedagogisen toimikunnan tehtäväkuvaus https://peda.net/id/6d3a2714f71 keskusteltavaksi

 5. "Vaikuttaminen" yliopiston palautejärjestelmän kehittämiseen? https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/09/koulutuksen-palautejarjestelmaa-ja-yliopistopedagogista-koulutusta-kehitetaan-sisaisten-arviointien-pohjalta

 6. Tutkimus- ja ped. kahvit keväällä 2021: Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen - Kielitietoinen polku - tammik. 2021 (Eija), Yhteiskunnallinen osaaminen (Mikko ja Riitta) - päivämäärät

 7. Muut asiat - voit ilmoittaa Ulla Maijalle s-postilla etukäteen!

Liitteet:

Lähdeluettelon laatiminen
Viittauskonventiot

Pedagoginen toimikunta 15.9.

Asialista:

1. Alkaneen lukuvuoden kuulumiset aineryhmistä ja opiskelijoilta (erityisesti uusi ops, pedagogiset ratkaisut)

2. Terveiset laajennetusta johtoryhmästä: Toimikunnilta toivotaan muutamia nostoja OKL:n bulletiniin siitä, mikä on toimikunnan tehtävä. Lisäksi pohdintaa toimikunnan sisällä siitä, onko tarpeita / jotain millä voidaan tukea toimikuntatyöskentelyä (Ulla Maija, Kikka) 

3. Keskustelua tiedekunnan strategiasta, erityisesti kehittämisohjelma 2 (laaja-alaisen opettajankoulutuksen kehittäminen, tutkimuksen ja koulutuksen integraatio, monitieteisen yhteistyön vahvistaminen, osaamisen kehittäminen) (Pe 11.9. TDK:n strategia ja TS-keskusteluun osallistuneet)

4. Kuulumiset opetuksen suunnittelutyöstä:
 • kielitietoinen polku (Eija)
 • monialaiset oppimiskokonaisuudet 1 ja 2 (Pasi?, Eija)
 • ohjausalan koulutus (Juha)
 • Tyrä-ryhmä (Pasi)

5. Tulevat pedagogiset kahvit:
 • Eettinen osaaminen 10.11. (Juha)
 • Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen - Kielitietoinen polku - tammik. 2021 (Eija)

6. Muut asiat: -voit ilmoittaa myös etukäteen Ulla Maijalle!
- tiedoksi yliopiston palautejärjestelmää kehitetään https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/09/koulutuksen-palautejarjestelmaa-ja-yliopistopedagogista-koulutusta-kehitetaan-sisaisten-arviointien-pohjalta

7. Seuraava kokous 27.10.?

Pedagoginen toimikunta 2.6.

 • opiskelijapalautteet, ks. Palautteita (liittymisavain pedagoginen)
 • tutkimus- ja pedagogiset kahvit ensi syksynä
 • OKL:n ohjaussuunnitelma
 • ensi syksyn opetusjärjestelyt
 • pedagogisen toimikunnan kokoukset lv. 20-21
 • muut asiat

Tutkimus- ja pedagogiset kahvit syksyllä -20:
 • 15.9. pedagoginen osaaminen, erityisesti arviointiosaaminen??? (Marja ja Laura???) 
 • 10.11. eettinen osaaminen (Juha ja Kreeta)

Pedagoginen toimikunta 28.4. asialista


-AIKO:n OPEA315 kurssin projektityönä tehdyn aineenopettajaopintojen yhdenvertaisuutta koskeva kysely, ks. liite

-Laadukkaan ohjauksen toteuttamissuunnitelma. Jos suinkin ehditte, tutustukaa https://www.jyu.fi/fi/koulutus/ohjaus/lopmallipohja -sivuun ja siellä oleviin linkkeihin etukäteen

-muut asiat

 

Ulla Maija Valleala is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://jyufi.zoom.us/j/65935566302

Meeting ID: 659 3556 6302

Liitteet:

Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset

Pedagoginen toimikunta 31.3. asialista

- ops-tilanne

-ajankohtaisia asioita kevään ja kesän opetuksesta

-tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelu

-muut asiat

-JANO: aineenopettajaopiskelijoiden opintojen yhdenvertaisuuteen liittyvän kyselyn tulosten esittely/ Marjaana Kujamäki (siirtyy seuraavaan kokoukseen)

Pedagoginen toimikunta 3.3. klo 8.30 - 10

Asialista:

1. Ajankohtaista ops-työssä
 • viesti: suoritustavan arviointiperusteet on pakollinen kenttä. Ei yhteistä muotoilua. Voi muotoilla parhaaksi katsomalla tavalla. (Pahoittelut aiemmasta väärästä tiedosta mukaan viestiin.)
 • monialaisten opintojaksojen vastuuopettaja(t): UM laittaa viestin Timolle ja Mirjalle - pyydetään nimeämään viikon 10 aikana, OPEA4150 vastuuhenkilöksi Terhi Mäntylä - varmista Sirpalta, onko määrätty.
 • OPIV510-vastuuopettaja ja tekstit. Viesti lähtenyt Johannalle, Ulla Maija varmistaa. Vastuuhenkilö joku ensi lv:n kotiryhmäopettajista.
 • Englanninkieliset käännökset - koko ops käännetään. Jaksojen nimet voi kääntää itse tässä vaiheessa väliaikaisesti. Voidaan muokata myöhemmin. Emilia tarkistaa ja lähettää viestejä puuttuvista käännöksistä kurssien vastuuhenkilöille. Engl. käännöksistä jätetään (ped.) pois.
 • Kirjallisuus kirjataan oppimateriaaleihin - tämä muistutuksena yhteiseen viestiin. OPS 20-23 uusi kirjallisuus ja muu kirjaston tietoon tarvittava Teamsin exceliin.
 • opiskelijoiden kommentointimahdollisuus - OKL:n opetussuunnitelmaluonnokset: https://peda.net/jyu/okl/tjmt/o22/ops-teksti - Pedagogisen toimikunnan opiskelijajäsenille ops ollut näkyvillä ja saavutettavissa. OPS-työssä ollut Pedagon jäsenille osallistumismahdollisuus ja ovat osallistuneet. UM ottaa asian esille joryn ja Pedagon hallituksen tapaamisessa. Tutkintokoulutuksen opsin kommentointi tärkein. Janon rooli jatkossa valmisteluvaiheessa varmistettava. Tällä kierroksella aikon tiimi päättänyt olla kutsumatta opiskelijajäsentä mukaan. Seuraavalla kierroksella opiskelijoita ja alumneja suunnitellummin mukaan. Ped. toimikunnan opiskelijajäsenille tästä tieto.
 • moduulit - esim. Lumo ja Kimo: Anna-Mari selvittänyt perusopintojen koodit. Kimo ja Lumo moduuleiksi, perusopintoihin yhteiset koodit.
 • lukion kurssi: opiskelijat mukaan! Suunniteluaika 11.3. klo 12.15. Huom. aika muuttunut! Pedagolaisia halukkaita ilmoittautuu Ulla Maijalle. Ilmoitetaan muuttunut aika.
 • Sisu-ongelmat: huolet kootaan tiedekunnan koulutuksen kehittämisryhmään ja sitä kautta koulutusneuvostoon. Opintohallinnon päälliköt ja Sisu-prosessi erillisiä siiloja.
2. KTKP-jaksojen kontaktituntimäärät (esitys joryyn)
 • opiskelijapalautteessa tullut esille ohjatun opiskelun lisäämisen tarve
 • kontaktitunteja vähän verrattuna muihin opintoihin
 • KTKP050 aikossa ryhmäyttäminen
 • Esitys: 16 h Pienryhmäopetusta, jonka toteutuksen ja 6 h ajankohdan kotiryhmäohjaaja voi päättää. Aikossa KTKP050, 040 ja 020, mutta ei KTKP010 ja harjoittelu KTKP3009, joihon viime lukuvuoden tuntimäärät. 
3. Pedagogisten kahvien tilanne:
 • 17.3. klo 8.30 - 10 Verkkopedagogiikka - suunnittelu 2.3. Leena A-P mukaan kertomaan omista toteutuksista (APOn malli)- Kikka pyytää.
 • 28.4. klo 8.30 - 9.30 Esteettiinen osaaminen - tutkimuskahvit tähän mukaan - TUTO - Katri-Helena hoitaa.


4. Laadukkaan ohjauksen periaatteet Jyväskylän yliopistossa https://uno.jyu.fi/fi/yliopisto/rehtorin-paatokset/opiskelu-ja-opetus/laadukas-ohjaus-jyu.pdf/view  

-> KTKP:n laadukkaan ohjauksen toteuttamissuunnitelma laaditaan toukokuun loppuun mennessä. Koulutuspalveluissa tehdään. Perusohjauksen toteuttamista koskeva suunnitelma. Tiina tuo huhtikuun ped. toimikunnan kokoukseen. Intraan ja tiedekunnan sivuille tulossa.

AHOT-periaatteet https://uno.jyu.fi/fi/yliopisto/rehtorin-paatokset/opiskelu-ja-opetus/ahot-periaatteet.pdf/view 
Tässä vaiheessa tiedoksi. Palataan myöhemmin käytänteisiin tarkemmin.

5. Kuulumisia tiedekunnan koulutuksen kehittämisryhmästä:

 • jatkuvan oppimisen toimintamallin kehittäminen käynnistyy - kick offiin osallistujia? Tiina ja Ulla Maija alkuun, katsotaan jatkossa mahd. muita. Yhteistyö avoimen yliopiston kanssa.
 • opiskelijatilaisuuksia opiskelijahyvinvoinnista ja Student Lifesta tulossa

6. Muut asiat: Intran kehittäminen ja rakenteen suunnittelu jatkuu. Marja ja Airi OKL:sta. Pääsevätkö opiskelijta intraan? JY-start-kehittämisohjelma alkaa - Tiina ja Airi osallistuvat. Opiskelijan kompassi ja kansainvälistymissuunnitelma (yksi kotiryhmä pilotiksi). Salla ja Tiina suunnittelemassa kv-suunnitelma - pilotiksi PRO-ryhmä?

Pedagoginen toimikunta 18.2. klo 14.15 - 15.45 Niilo

Opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat: vain sovittaessa itsenäinen työskentely -> ei merkata Sisuun suoritustavaksi, kirjataan rekisteriin erillisenä. Jos itsenäinen työskentely laajemmin tarjolla merkitään Sisuun suoritustapa 2:ksi.arviointikohteiden ja suoritustapojen määrittely

Suoritustapa -> Arviointikohde: osallistuminen opetukseen. Yhteinen linja arviointiperusteisiin: arviointiperusteisiin ei kirjoiteta mitään, jos jaksolla on vain yksi arviointikohde. Jos arviointikohteita on esim. kaksi, silloin arviointiperusteisiin kuvataan, millä perusteella opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kyseisessä suoritustavassa. Tähän ei yhteistä linjausta, koska näitä tapauksia on vain vähän. Arviointiperusteet ei ole pakollinen kenttä.

luokon opiskelijoiden kansainvälistyminen - > tutkintojen tavoitteet

vaihto-opiskelijoiden opetus

opintojaksojen koodien tarve (luentopassi ok, profiloitumisopinnot, "varakoodit") OPIV5100 Kotiryhmän profiloitumiseen liittyvä työskentely: Asiasisältö: kotiryhmän profiilin mukaisen toiminnan suunnittelu ja toteutus. 1-5 op (vaihteluvälillinen). Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kotiryhmän profiilin mukaista pedagogista ajattelua ja osaamista. (Integroivat opinnot OKL, vapaavalintaiset opinnot, tiedekunnan yksittäiset opinnot). Tiina tarkistaa koodin.

Edufuturan moduulit OKL:n opetussuunnitelmassa -> oma koodi, johon vastaavuus esim. kori 3:een.

Elisalta kysytään vaihtareiden koodit. Missä tarvitaan vaihteluvälillinen op-määrä?

. Vaihtareille koodeja, opiskelijoiden toimikuntaedustukset - tiedekuntakoodi, asia kunnossa, Tiina vie eteenpäin.

Liikunnan integraatiomalli kehitteillä yhteistyössä liikunnan kanssa. OKL:sta Anna, Kikka ja mahd. Tommi. Tieto tästä Riitta K:lle. Lumot ja Kimot - Sisu-tiimi hoitaa.

Muut asiat

Pedagoginen toimikunta 21.1. klo 14.00, asialista


1) Uudet opiskelijajäsenet, tervetuloa!

2) Ajankohtaiset OPS-asiat ja haasteet:
 • OPS-tekstiluonnokset https://peda.net/jyu/okl/tjmt/o22/ops-teksti
 • OPS-tekstien yhtenäistämisen tarve? Esim. opettajan ydinosaamisalueiden selventäminen.
 • POM-opintojaksojen nimet/otsikot - niiden informatiivisuus (Tiina)
 • Opiskelijalle riittävä informaatio opetussuunnitelmaan jakson tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi.
3) Pedagogiset kahvit keväällä 2020:
 • 17.3. klo 8.30 Verkkopedagogiikka - sovitaan suunnitteluaika - Ilona Laakkonen mukaan
 • 28.4. klo 8.30 Esteettiinen osaaminen
4) SORA-asiaa (Pasi)

5) Pedagogisen toimikunnan tarpeet tiedekunnan intraan (Marja)


Muistilista seuraaviin kokouksiin:

18.2.: Opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat, arviointikohteiden ja suoritustapojen määrittely, luokon opiskelijoiden kansainvälistyminen, vaihto-opiskelijoiden opetus, opintojaksojen koodien tarve (luentopassi, profiloitumisopinnot, "varakoodit") (Tiina ja Jaana)

Vilppiepäilyn käsittely prosessin jälkeen: miten hylätty opintosuoritus suoritetaan? (Marja)

Palautejärjestelmä: katsaus siihen mitä jo tehty. Säännölliset opettaja-opiskelijapalautetapaamiset esim. periodittain - opiskelijaosallistujat kotiryhmistä/kursseilta sovitaan etukäteen, avoin kaikille. Esim. hopsausta ja opinto-ohjausta koskeva palaute.

Liitteet:

KPTK Intra rakenne

Pedagoginen toimikunta 10.12. asialista

1) OPS-työn arviointi (Terhi Skaniakos)

2) Kevään asioiden aikatauluttaminen
 • ks. muistilista tuleviin kokouksiin
 • Pedagogiset kahvit ym. keväällä -20: arviointi, verkkopedagogiikka
17.3. klo 8.30-10 Verkkopedagogiikka (Ilona Laakkonen, Memma? Leena A-P.)
18.2. laitoskokous: OPS-info: mikä opsissa muuttuu? Välihopsaukset. (Tiina, Ulla Maija, Kikka)
21.4. Opiskelijainfo uusi ops (Tiina)
28.4. klo 8.30 Ped. kahvit Arviointiosaaminen, arviointi yleisenä teemana. Opiskelijajäsen suunnittelutiimiin. (Laura, Marja) -> aika muuttuu!

Toukokuussa mahd. info: AHOT-ohjeet, tutkintosääntö (Opintoasiatoimikunta)


3) Muut asiat

 • Pedagon ja joryn tapaamisen terveiset
 • Unesco-toiminta

Pedagoginen toimikunta 26.11. asialista
1 OPS-työn jatko, huolehdittavia/huomioonotettavia asioita, mahd. ongelmakohtia, Sisu-ohjeet


2 Hyvinvointikyselyn pohjalta:
 • ped. toimikunnan kokousjärjestelyiden ja -käytänteiden arviointi ja parantaminen
 • miten osaamista voidaan jakaa paremmin?
 • vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen

3 Pedagogiset kahvit ym. keväällä -20
 • arviointi
 • verkkopedagogiikka

3 Muut asiat
 • yhteistyö kv-opisk. kanssa luokon uvk-opinnoissa
 • Pedagon ja joryn tapaamisen terveiset
 • Unesco-toiminta

Pedagoginen toimikunta 29.10., asialista


1 Luokon opintopolku lv. 2020-23 opetussuunnitelmassa, esittely (Tiina) ja keskustelua

2 OPS-työn kuulumiset aineryhmittäin

3 OPS-työn jatko, huolehdittavia/huomioonotettavia asioita, mahd. ongelmakohtia

4 Pedagogiset kahvit ym. keväällä -20
 • arviointi
 • verkkopedagogiikka

5 Muut asiat

 • Pedagon ja joryn tapaamisen terveiset
 • marraskuun kokousaika?

Pedagoginen toimikunta 10.9. asialista

1) Terhi Skaniakos paikalla antamassa palautetta ja keskustelemassa ops-väliarvioinnista, joka tehtiin 20.8. kokouksessa

2) 17.9. laitoskokouksen ops-työn valmistelu ja organisointi, esim. curriculum mapping; opiskelijat mukaan ops-työhön

3) Tiedekunnan kv-strategia, Salla

4) Pedagogiset aamukahvit lv. 19-20

4) Muut asiat:
 • tdk:n koulutuksen kehittämisryhmän kuulumiset

Pedagoginen toimikunta 20.8., asialista


- OPS-työn väliarviointi https://link.webropolsurveys.com/S/818F2A72629F582E

- kansainvälisyys ja kulttuuritietoisuus -linjaus opetussuunnitelmassa (Salla Määttä)

- digitaalisten palvelujen saavutettavuus - laki ja muuttuvat käytännöt tiedoksi, henkilöstökoulutukset
- luentopassi, opetushallinnon opintojen (1 op) paikka tutkintorakenteessa, HYV-kurssin paikka

- POM-opintojen palautteet

- muut asiat: Anttolanhovin kehitt.päivien ohjelma. Yhteisöllinen toimintakulttuuri -työryhmä - projektityöntekijöille?

Liitteet:

Tapahtumia luentopassiin lv. 2019 - 2020
OPS-työn väliarviointi

Pedagoginen toimikunta 7.5. asialista

1) JANOn palautekyselyn tuloksia, keskustelua

2) Kevätkonferenssin ohjelma: OPS-työryhmät
 • opettajan ydinosaamisalueet (jatkoa laitoskokoukselle)
 • POM-opinnot, erityisesti monialaiset opintokokonaisuudet
 • Palautepaja
 • AIKON opinnot
 • Digioppimisen polku
 • Kasvatustieteen opinnot
 • Luokon harjoittelut

3) Luokon harjoitteluiden OKL:n ohjauksen kehittäminen

4) Muut asiat:
 • uraseurantakyselyn tuloksia (luoko ja ohjausala)
 • kuulumiset tdk:n koulutuksen kehittämisryhmästä

Pedagoginen toimikunta 9.4. asialista

1) OPS-työn eteneminen. Katsaus ja keskustelua
 • POM-opintojen rakenne - aineryhmien kannanotot ja ehdotukset
 • AIKOn pedagogisten opintojen kehittäminen
 • Opettajan osaamisalueet - opettajan osaamisen malli
 • OH1- ja OH2-harjoitteluiden kehittämisen pilotointi lv. 19-20
 • OPS-työn aikataulu
2) Laitoskokous 23.4. POMeista. Ohjelmarungon suunnittelua, tehtävien jakoa?

3) Pedagogiset kahvit toukokuulle?

4) Muut asiat
 • tdk:n koulutuksen kehittämisryhmässä tapahtunutta: jatkoon valittu kehittämishanke


Kevään 2019 kokousajat ja -paikat


15.1. klo 8.30–10.00 Niilo

19.2. klo 14.0 –15.30 Niilo

26.3. klo 8.30–10.00 Niilo

9.4. klo 10.00 - 11.30 Niilo

7.5. klo 14–15.30 Kaarle

21.5. klo 10.00–11.30 Niilo

Pedagoginen toimikunta 21.9.2018 alkaen


Ulla Maija Valleala, pj.
Eija Aalto, varajäsen Päivi Torvelainen
Riikka Alanen
Pasi Ikonen
Sinikka Kaartinen
Tuulimari Laitinen (Pedago), Lotta Muurimäki (Pedago, vara)
Roosa Kuhna/ Terhi Miettinen (JANO)
Kirsti Lauritsalo
Marja Mäensivu
Juha Parkkinen
Katri-Helena Rautiainen, varajäsen: Eveliina Stolp
Jaana Kotilainen
Tiina Nyyssönen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä