Opetussuunnitelmatyö 2018 - 2020

OPS-työ: AIKOn pedagogiset opinnot

1) Kuinka näette oman aineen/aineryhmän kannalta AIKO:n Pedagogisten aineopintojen (35op) kokonaisrakenteen ja yleiset lähtökohdat siihen suhteessa yliopiston linjauksiin?

Tarkemmin ilmaistuna:

- millainen on juuri teidän aineryhmän näkemys OKL:n Pedagogisten aineopintojen OPS:sta ja niiden kehittämisestä suhteessa yliopiston yhteisiin linjauksiin?

- Mitä pedagogisten aineopintojen kokonaisuudessa haluaisitte säilyttää ja mitä muuttaa - ja miksi?

- Miten kurssien OPEA415 ja OPEA615 rakenne, tavoitteet, sisällöt, toteutus, arviointi toimii / olisi muutettava suhteessa näihin linjauksiin?

- Mitä säilytetään ja mitä päivitetään?

- Mikä on teidän aineryhmän näkemys Opehuoneiden (OPEA215 ja OPEA315) OPS:n ja toimivuuden kannalta?

- jokin muu kysymys, jota en tässä ymmärrä kysyä, mutta joka on aiheen kannalta oleellinen?!

Tämän tehtävän tuotokset liitteessä.


2) Jatkotyöskentely ryhmissä:

Isommassa tai pienemmässä ryhmässä keskittyisimme Opehuoneiden ja Ainepedagogiikan OPSien läpikäymiseen ja mahdolliseen kehittämiseen.
Ryhmät työstävät oman näkemyksensä/linjansa/pohjansa (muutokset, päällekkäisyydet, aukot, yms.) ko. aihealueesta.

Ryhmiltä toivotaan myös tarpeita kasvatustieteen perusopintojen kehittämiseen. Esim. mitä perusopinnoissa pitäisi tehdä (toisin), jotta pedagogisten aineopintojen tavoitteilla olisi hyvät mahdollisuudet toteutua?

Norssin ravustajien tapaaminen 3.4. Keskustelua käytiin OKL:ssa kerättyjen harjoitteluja koskevien näkemysten pohjalta. Keskustelumuistio liitteessä.

Liitteet:

Norssin ravustajien keskustelumuistio 3.4.2019
AIKO-OPS-ainepedagogiikka
AIKO-OPS-opehuoneet