Opetussuunnitelmatyö

POM-opintojen rakenne ja tavoitteet

POM-opinnot opetussuunnitelmassa lv. 2020-23

 • Johdatus monialaisiin opintoihin 3 op

 •  Historia ja yhteiskuntaoppi 3op
 •  Katsomusaineet 3 op
 •  Kuvataide 4 op
 •  Käsityö 4 op
 • Liikunta ja terveystieto 5 op
 • Matematiikka 5 op
 • Musiikki 4 op
 • Suomen kieli ja kirjallisuus 5 op
 • Ympäristö- ja luonnontieto 6 op
 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet 3 x 5 op

 • Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op
Liitteissä aineryhmille annettu tehtävä ja aineryhmiltä saadut kannanotot ja ehdotukset opintojen rakenteeksi

Liitteet:

POM-opintojen rakenne aineryhmiltä
POM-opintojen rakenne ja tavoitteet - tehtävä

OPS-työ: AIKOn pedagogiset opinnot

1) Kuinka näette oman aineen/aineryhmän kannalta AIKO:n Pedagogisten aineopintojen (35op) kokonaisrakenteen ja yleiset lähtökohdat siihen suhteessa yliopiston linjauksiin?

Tarkemmin ilmaistuna:

- millainen on juuri teidän aineryhmän näkemys OKL:n Pedagogisten aineopintojen OPS:sta ja niiden kehittämisestä suhteessa yliopiston yhteisiin linjauksiin?

- Mitä pedagogisten aineopintojen kokonaisuudessa haluaisitte säilyttää ja mitä muuttaa - ja miksi?

- Miten kurssien OPEA415 ja OPEA615 rakenne, tavoitteet, sisällöt, toteutus, arviointi toimii / olisi muutettava suhteessa näihin linjauksiin?

- Mitä säilytetään ja mitä päivitetään?

- Mikä on teidän aineryhmän näkemys Opehuoneiden (OPEA215 ja OPEA315) OPS:n ja toimivuuden kannalta?

- jokin muu kysymys, jota en tässä ymmärrä kysyä, mutta joka on aiheen kannalta oleellinen?!

Tämän tehtävän tuotokset liitteessä.


2) Jatkotyöskentely ryhmissä:

Isommassa tai pienemmässä ryhmässä keskittyisimme Opehuoneiden ja Ainepedagogiikan OPSien läpikäymiseen ja mahdolliseen kehittämiseen.
Ryhmät työstävät oman näkemyksensä/linjansa/pohjansa (muutokset, päällekkäisyydet, aukot, yms.) ko. aihealueesta.

Ryhmiltä toivotaan myös tarpeita kasvatustieteen perusopintojen kehittämiseen. Esim. mitä perusopinnoissa pitäisi tehdä (toisin), jotta pedagogisten aineopintojen tavoitteilla olisi hyvät mahdollisuudet toteutua?

Norssin ravustajien tapaaminen 3.4. Keskustelua käytiin OKL:ssa kerättyjen harjoitteluja koskevien näkemysten pohjalta. Keskustelumuistio liitteessä.

Liitteet:

Norssin ravustajien keskustelumuistio 3.4.2019
AIKO-OPS-ainepedagogiikka
AIKO-OPS-opehuoneet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä