Opettajankoulutuslaitos

Tervetuloa OKL:n Peda.net-sivuille!

Opettajankoulutuslaitoksen Pedanet-sivujen rakennetta selkeytetään ja kehitetään edelleen. Aloitussivun vasemmasta navigointipalkista löytyy yläsivustot, jotka rakentuvat seuraavasti:
  • Tutkimus- ja kehittämishankkeita, josta löytyy eri tutkimus- ja kehittämishankkeiden sivustoja ja työtiloja.
  • Oppiaineiden ja oppimiskokonaisuuksien pedagogiset sivustot alta löytyy eri oppiaineiden ja aineryhmien omia pedagogisia sivustoja, joiden kautta avautuvat esim. kunkin POM-aineen omat sivut ja mm. englanninkielinen versio Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista.
  • Kasvatustieteen opintojaksoja -sivustolta löytyy kasvatustieteen opintojaksoja perusopinnoista syventäviin opintoihin.
  • Opintojaksot ja kurssikokonaisuudet -sivustolta löytyy yksittäisten opintojaksojen ja kurssikokonaisuuksien omia sivustoja (ei kuitenkaan kasvatustieteen opintojaksoja).
  • Ryhmien sivuilta löytyy mm. eri kotiryhmien omat sivut
  • POM-opinnot-sivuston kautta pääsee mm. POM11JO-, POM11SE ja POM10CC-opintojaksojen sivustoille, sekä erityispedagogiikan ja aineenopettajaopiskelijoiden POM-sivuille.
  • Opintojen ohjaus -sivustolta löytyy lukujärjestyspohjia eri ryhmille
  • PROpe-työskentely-sivusto sisältää ohjeet PROpen laadintaan, harjoitteluiden raportointiin sekä opettajuuden ydinosaamisalueiden tarkasteluun
  • OKL:n TVT-välineet -sivustolla tulee tietoa käytössä olevista oppimisenteknologioista ja laitteista
  • Toimikunnat ja muut työryhmät -sivustolta löytyy henkilökunnan työskentelyalueita, kuten OPS-työn valmisteluun käytettävät sivustot.
Joitakin siirtoja ja muutoksia on jo tehty, joten jos jokin linkki sivustoillasi ei toimi, se voi johtua siirrosta. Linkkien jaossa kannattaa käyttää pysyviä url-osoitteita, jotka löytyvät jokaiselta sivulta "Jaa"-painikkeen alta. Loput sivustojen siirrot tehdään lokakuun aikana. Jos tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia, otathan suoraan yhteyttä Memmaan (merja.juntunen(ät)jyu.fi) ja/tai Johannaan (johanna.kainulainen(ät)jyu.fi).