Pedagoginen toimikunta

Pedagoginen toimikunta 9.4. asialista

1) OPS-työn eteneminen. Katsaus ja keskustelua
  • POM-opintojen rakenne - aineryhmien kannanotot ja ehdotukset
  • AIKOn pedagogisten opintojen kehittäminen
  • Opettajan osaamisalueet - opettajan osaamisen malli
  • OH1- ja OH2-harjoitteluiden kehittämisen pilotointi lv. 19-20
  • OPS-työn aikataulu
2) Laitoskokous 23.4. POMeista. Ohjelmarungon suunnittelua, tehtävien jakoa?

3) Pedagogiset kahvit toukokuulle?

4) Muut asiat
  • tdk:n koulutuksen kehittämisryhmässä tapahtunutta: jatkoon valittu kehittämishanke