POM-opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op)

POM-opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa omat asenteensa ja uskomuksensa eri oppiaineita kohtaan ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti
  • tunnistaa eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tiedonalojen merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta
  • ymmärtää oppijoiden ja oppijaryhmien moninaisuuden merkityksen oppimisen ohjaamisessa
  • tunnistaa oppiaineiden erityisluonteen ja osaa tarkastella sitä yli oppiainerajojen
  • osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä oppiainekirjoon liittyviä ideologisia ja poliittisia sidoksia
  • osaa suunnitella opetusta sekä ohjata ja arvioida oppimista eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa luokilla 1–6 sekä esiopetuksessa.


Tältä sivustolta löydät POM-opintojen johdannon, koonnin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien sivustot, erityispedagogogiikan opiskelijoiden POM-opintoja käsittelevän sivuston sekä sivuston, jolta löytyy vanhat opintojaksosivustot sekä vanhojen erillisten opintokokonaisuuksien sivut. Oppiaineiden, oppimiskokonaisuuksien ja koulutusohjelmien sivustoja löydät täältä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä