Perehdytys OKL:n pedagogiikkaan

OKL:n pedagogiikka -perehdytys 4.9.2018/ Ulla Maija Valleala

 

Ajankohtaista valtakunnallista

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma: http://minedu.fi/documents/1410845/4583171/Opettajankoulutuksen+kehitt%C3%A4misohjelma+%2813.10.2016%29

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet: http://minedu.fi/opettajankoulutus-hankkeet

 

Yliopistotasolla opetuksessa huomioitavaa

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö: https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/tutkintosaanto

 

Opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmat

 

Ajankohtaista OKL:n pedagogiikassa ja sen kehittämisessä: