IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Tervetuloa IKI-hankkeen peda.net-sivuille!Tälle sivulle on tarkoitus koota IKI-hankkeen tapahtumien materiaaleja sekä muuta ajankohtaista tietoa hankkeesta. Sivu on tarkoitettu kaikille hankkeesta kiinnostuneille ja hankkeeseen osallistuville tahoille.

This page provides material from the IKI events and also other information about the project. This page is intended for everyone who is interested in or taking part in the project. 

Tutustu myös hankkeen kotisivuihin / Get to know project's home page: www.ikihanke.fi

Innovatiivisia polkuja kielikasvatukseen

Kevään IKI-seminaari järjestetään webinaarina.

Seminaarin keskeisiä teemoja ovat kielitietoisuus, monikielisyys, kielen varhentaminen sekä siihen liittyvät olosuhteet. Tapahtumassa puhuu prof. Gunhild Tomter Alstad Norjasta otsikolla Creative and flexible multilingual spaces in early childhood education – what views on ‘language’ and ‘multilingualism’ do teachers have?, ja mukana on myös muita puheenvuoroja ja esityksiä aiheen ympäriltä.

Ilmianna käytänne!

IKI etsii opettajien ja varhaiskasvattajien omassa käytössään olevia toimivia kielipedagogiikan käytänteitä. Teetkö omassa työssäsi siis jotain, mistä voisi olla toisille kielikasvatuksen parissa toimiville hyötyä? Jaa toimiva käytänteesi meille niin jaamme sen eteenpäin!

Jaamme keräämämme innovaatiot ja opettajien kuvaukset käytänteistä peda.net- sivuillemme, josta kaikki kielipedagogiikasta kiinnostuneet voivat löytää itselleen uusia tai kehittää jo omia olemassa olevia käytänteitään.

Palauta kuvaus käytänteestäsi 'Ilmianna käytänne' palautuskansioon (vasemmalla välilehtivalikko -> ilmianne käytänne). Palauta kuvauksesi käytänteestäsi joko teksti- tai äänitiedostona.


Kerro meille kuvauksessasi… 
- Mikä käytänteesi on? 
- Missä ja kenen kanssa käytät sitä 
- Miten käytät sitä, mitä käytänne tarvitsee toimiakseen? 
- Miksi koet sen toimivaksi? 

Mikä IKI?Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. Mallin pohjaa varten kartoitetaan kieltenopetuksen pedagogisia innovaatioita. Koulujen ja opettajien hyvät käytännöt halutaan tunnistaa, jakaa ja kehittää eteenpäin.

Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja, joissa opettajaopiskelijat, opettajat ja opettajankouluttajat tekevät yhteistyötä yli kieli-, oppiaine-, ja koulutusrajojen. Kielikasvatuksen pedagogiikan kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toimintatutkimusta, vertaismentorointia ja digitaalisia ympäristöjä.

The IKI-project - What is it about?

The aim of the IKI-project is to identify and promote innovative models for the use and development of language in education from early childhood and throughout comprehensive school. The first phase of IKI involves mapping the wide range of innovations that exist in Finland such as language showering, bilingual education and co-located schools. The second phase will look more closely at what kind of innovative practices and principles are needed to support and promote language awareness across different educational levels. The final phase will be to share and strengthen language-related innovations across educational communities.  

The aim of the project is to create a research-based, pedagogical map and compass that helps teachers and early childhood educators develop their pedagogical practices. 

The IKI-project is funded by the Ministry of Education and Culture, and it is one of the Ministry’s key spearhead projects. 
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä