IKI - Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Askeleita kehittämistyöhön

Käsikirja tarjoaa ideoita ja inspiraatiota oman toiminnan kehittämisen tueksi. Käsikirja sisältää hankkeen tutkijoiden ja opettajankouluttajien kirjoittamia tekstejä, jotka tarjoavat periaatteita toimintaan sekä aktiviteettikuvauksia, jotka ovat konkreettisia ideoita toimintaan.

Haluamme käsikirjan avulla kannustaa kielikasvattajia arvostamaan omaa työtään sekä tukea heitä luomaan uutta olemassa olevien aktiviteettien pohjalta. Kirja on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja voit lukea kirjaa haluamallasi kielellä.

Innovatiivisia polkuja kielikasvatukseen

Kevään IKI-seminaari järjestetään webinaarina.

Seminaarin keskeisiä teemoja ovat kielitietoisuus, monikielisyys, kielen varhentaminen sekä siihen liittyvät olosuhteet. Tapahtumassa puhuu prof. Gunhild Tomter Alstad Norjasta otsikolla Creative and flexible multilingual spaces in early childhood education – what views on ‘language’ and ‘multilingualism’ do teachers have?, ja mukana on myös muita puheenvuoroja ja esityksiä aiheen ympäriltä.

Mikä IKI?Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. Mallin pohjaa varten kartoitetaan kieltenopetuksen pedagogisia innovaatioita. Koulujen ja opettajien hyvät käytännöt halutaan tunnistaa, jakaa ja kehittää eteenpäin.

Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja, joissa opettajaopiskelijat, opettajat ja opettajankouluttajat tekevät yhteistyötä yli kieli-, oppiaine-, ja koulutusrajojen. Kielikasvatuksen pedagogiikan kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toimintatutkimusta, vertaismentorointia ja digitaalisia ympäristöjä.

The IKI-project - What is it about?

The aim of the IKI-project is to identify and promote innovative models for the use and development of language in education from early childhood and throughout comprehensive school. The first phase of IKI involves mapping the wide range of innovations that exist in Finland such as language showering, bilingual education and co-located schools. The second phase will look more closely at what kind of innovative practices and principles are needed to support and promote language awareness across different educational levels. The final phase will be to share and strengthen language-related innovations across educational communities.  

The aim of the project is to create a research-based, pedagogical map and compass that helps teachers and early childhood educators develop their pedagogical practices. 

The IKI-project is funded by the Ministry of Education and Culture, and it is one of the Ministry’s key spearhead projects. 
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä