Kouluvaltaukset

Kouluvaltaukset opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen avaimina

Kouluvaltauksissa valitut opettajaopiskelijaryhmät ottavat haltuunsa yhteistyökoulun, ja ohjaavat koulussa kaikki oppimistilanteet 2 - 3 valtauspäivän ajan. Valtauksen aikana koulun omaa henkilökuntaa puolestaan täydennyskoulutetaan, ja he pääsevät myös seuraamaan erilaista koulupitoa valtauksen myötä.

Opiskelijat suunnittelevat valtauksiin monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä välituntiaktiviteetteja. Opiskelijoilta odotetaan valtauksissa:
  • ilmiöpohjaista opetusta tutkivan oppimisen periaatteita noudattaen
  • ikäluokkien sekoittamista mielekkäällä tavalla
  • uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen alueiden huomioimista, 2000-luvun taitojen opetusta (erityisesti TVT-taitojen mielekästä, integroivaa käyttöä)
  • toiminnallisuutta (esim. välitunneille liikkuvan koulun hengessä).
Yliopiston toimijoiden ja yhteistyökoulujen välisen yhteistyön tarkoituksena on mm.
  • koulun ja koulutuksen kehittäminen
  • aitojen arjen ongelmien ratkaiseminen ja uusien ratkaisumallien kehittäminen
  • win win - sitoutuminen koulun toimintaan ja opintoihin
  • yhteistyön pitkäkestoisuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus
  • rakenteellinen yhteistyö
  • tutkimus kehittämisen voimavarana!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä