Yhteiskunnallinen pedagogiikka

Yhteiskunnallinen ryhmämuistio

Nousevien alojen haarukointia YPE-ryhmässä

2.9.2016

Tieto - data -informaatio

Oppiminen - kognitiivista toimintaa, joka on hyvin erilaista eri tilanteissa, vaikka käsite on samaAkateemisen yhteisön on oltava kapulana rattaissa, tarjota toinen näkökulma

Opsun koulutuskäsitys: open tehtävä kasvattaa aktiivisia, kriittisiä tulevaisuuden rakentajia, ei tulevaisuuteen sopeutujia!
Opsussa kantavana käsitteenä luottamus: luotetaan opettajiin, luotetaan oppilaisiin
- ihmisistä tulee sellaisia, millaisena heitä kohdellaan
-> monet digitaaliset järjestelmät kontrollin järjestelmiä!!!!
-> vrt. koulu jääkiekkona (saa tehdä jos tuomari ei näe) vs. koulu ultimatena (mm-tasolle asti pelataan ilman tuomaria)

Yliopistomme nousevien alojen kartoitusta: Yhteiskunnallinen pedagogiikka ja digitalisaatio

Allekirjoittaneet ovat pohtineet koulua ja digitalisaatiota analyyttisesti eri näkökulmista. Pyrkimyksenä on löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja valtavirtaan, itsestäänselvyyksien tilalle. Olemme mm. keskustelleet nykyisistä kouluistakin löytyvistä digitaalisista järjestelmistä kontrollin järjestelminä ja pohtineet sitä, miten tämä vaikuttaa koulun eri toimijoihin, opettajiin ja oppilaisiin. 

Opetussuunnitelmissa kantavana käsitteenä on luottamus opettajaan ja oppilaaseen, mutta pääseekö se toteutumaan nykyisessä koulukulttuurissa? Opetussuunnitelman koulukäsityksessä opettajan tehtävänä on kasvattaa aktiivisia, kriittisiä tulevaisuuden rakentajia, ei tulevaisuuteen sopeutujia - kuinka digitaalisaatio liittyy tähän tehtävään?

6.9.2016
Omaa näkökulmaa pitäisi laajentaa ja tuoda omia näkökulmia esille
Pedagogiikan ongelmallisuutta: kenelle sitä tehdään
Tutkimushankkeiden tulisi reagoida yhteiskuntaan yhdessä muiden instituutioiden kanssa

Koulu ultimatena 
Deliberatiivinen demokratia (on olemassa korkeampi moraali toimia)
Kouluun tuotava teknologia tuodaan koulun ulkopuolelta
Ei toimita ulkopuolisena ja todetaan vaan asioita - olemme itse toimijoita

OKL organisoimaan uudenlaista informaatioyhteiskunnan tutkimusta - ei itsestäänselvyyksiä eikä tabuja

3.10.2016

Koulutusjärjestelmän asiakkaana yhteiskunta, ei yksilö.
- tästä tuore näkökulma tutkimukseen
- open tehtävä kasvattaa aktiivisia, kriittisiä tulevaisuuden rakentajia, ei tulevaisuuteen sopeutujia!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä