Unesco-toiminta

Unesco -toiminnan esittely


Vuonna 1945 perustetun YK:n erillisjärjestö UNESCOn (Unated Nations Educational, Scientifical and Cultural Organization) päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on edistää oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti ASP-kouluverkon (Associated Schools Projects Network), jonka toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen.

ASP-yhteistyökumppanit osallistuvat UNESCOn tavoitteiden edistämiseen
 1. johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteita.
 2. kokeilemalla uusia lähestymistapoja.
 3. testaamalla UNESCO:n aineistoja.
 4. levittämällä hyviä käytänteitä, jotka liittyvät
  • globaaleihin kysymyksiin
  • Yhdistyneisiin Kansakuntiin (YK)
  • ihmisoikeuksiin ja demokratiaan
  • kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen
  • ympäristönsuojeluun.

Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöalueita ovat muun muassa
 • kulttuurikasvatus ja kulttuurienvälinen ymmärtäminen
 • rauhankasvatus ja turvallisuus
 • ihmisoikeus-, suvaitsevaisuus- ja demokratiakasvatus
 • kestävyys- ja ympäristökasvatus
 • mediakasvatus.

UNESCOn maailmanperintösopimus (Convention Concerning the Protection of the World cultural and Natural Heritage, 1972) pyrkii osoittamaan ja turvaamaan maailman keskeisten kulttuuri- ja luonnonperintöpaikkojen säilymisen. Sopimusvaltiot sitoutuvat perintöpaikkojen säilyttämisen lisäksi edistämään kohteiden arvostusta ja ymmärtämistä tiedottamalla ja sisällyttämällä sitä kouluopetukseen.
Vuonna 2003 tehtiin UNESCOssa sopimus aineettoman kultuuriperinnön (Intangible cultural Heritage) suojelemiseksi. Suomessa sopimus tuli voimaan 2013.

Jyväskylän yliopistossa aloitettiin UNESCO toiminta 1980-luvulla ja toimintaa on kehitetty Jyväskylän seudun koulujen kanssa kansallisella ja kansaivälisellä tasolla. 2011 aloitettiin verkkoyhteistyö käytännön projektien ja yhteyden helpottamiseksi. Nykyään tapaamisia vuosittain on vajaat kymmenen ja oppilaitoksia 6 - 7. Toimintaa on pitkin vuotta oppilaitoksissa ja yhteisesti vuosittain vaihtuvia projekteja. Valtakunnallisia ASP koulujen tapaamisia on syksyisin ja keväisin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä