Unesco-toiminta

Unesco -toiminnan esittely

UNESCO:n peruskirjan mukaan UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on edistää oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.

Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkon, jonka toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen.

ASP-yhteistyökumppanit eli UNESCO -koulut osallistuvat kyseisen YK:n alajärjestön tavoitteiden edistämiseen
a. johtamalla kokeiluhankkeita, joiden tarkoituksena on valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteita.
b. kokeilemalla uusia lähestymistapoja.
c. testaamalla UNESCO:n aineistoja.
d. levittämällä hyviä käytänteitä, jotka liittyvät
- globaaleihin kysymyksiin
- Yhdistyneiden Kansakuntiin.
- ihmisoikeuksiin ja demokratiaan.
- kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen.
- ympäristönsuojeluun.

Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöalueita ovat muun muassa
- kulttuurikasvatus ja kulttuurienvälinen ymmärtäminen
- rauhankasvatus ja turvallisuus
- ihmisoikeus-, suvaitsevaisuus- ja demokratiakasvatus
- kehitys- ja ympäristökasvatus
- mediakasvatus