1 Vuorovaikutusprosessin jälki

Vuorovaikutusprosessin jälki

Blogia työstetään ja jalostetaan pienyhteisössä yhdessä toisten kirjoittajien kanssa ja lukijoilta saatua palautetta hyödyntäen. Blogin kirjoittaminen onkin vahvasti kommenttien ja tekstien kuuntelemista edellyttävää, ei vain omaa äänessä oloa. Sosiaaliset taidot ovat tärkeä osa uuden kirjoittamisen taitoja (Kallionpää 2014).

Ensimmäisellä tekstillä/postauksella on suuri merkitys sille, millaiseksi vuorovaikutus kommentoinnissa muodostuu. Kysyvä aloitus, vaikka se onkin sisällöltään kevyempi tuottaa laadukkaampia kommentointeja kuin monologimainen tyhjentävä aloitus. Monologimaisen aloittajan tekstityyli ja rooli tulkitaan keskustelijan sijaan asiantuntijaksi ja kirjoitustilanne tulkitaan ryhmätyöskentelyn sijaan yksilökeskeiseksi. (Xie, Ke & Sharma 2010.)

Terveystiedon blogissa yhtenä arvioinnin kohteena on osallistumisen laatu. Yksittäisten, irrallisten kannanottojen tai mielipiteiden sijaan teksteihin halutaan vuorovaikutteista ja keskustelevaa otetta, jossa teksteillä viitataan toisiin ja yhteistä keskustelua käydään pohtien, arvioiden, analysoiden ja kooten. Osalla ryhmistä vuorovaikutusprosessi on aidosti toisten teksteistä viriävää ja nähtävissä. Osalla teksteissä näkyy kiire; ei ole ehkä ehditty kunnolla lukemaan aiempia tekstejä, vaan on vain jätetty oma osuus. Erityisesti teemojen aloitusteksteihin on ohjeissakin toivottu sitä, etteivät ne olisi asiaa tyhjentäviä pitkiä koonteja aiheesta, vaan herätteleviä, perustan luovia ja tilaa kommentoinnille antavia.

Lähteet:

Kallionpää, O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37 (4), 60–78.

Xie, Y., Ke, F. & Sharma, P. 2010. The effects of peer-interaction styles in team blogs on students´ cognitive thinking and blog participation. Journal of educational computing research 42 (4), 459–479.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä