Miten blogityöskentely toteutettiin?

Miten blogityöskentely toteutettiin?

Blogit toteutettiin Blogger-julkaisupalvelussa, johon kullekin ryhmälle oli tehty oma muilta suljettu kirjoitusalue. Opiskelijat kirjoittivat blogia 4-7 hengen ryhminä ja työskentelylle oli valmiiksi laadittu aikataulu sekä työnjako.

Terveystiedossa blogikirjoittamisen taustamateriaalina olivat sisällölliset verkkoluennot sekä kurssikirjallisuus, joista oli johdettu kirjoitusteemat apukysymyksineen. Työnjaon mukaisesti jokainen ryhmäläinen toimi vuorollaan uuden kirjoitusteeman avaajana ja muiden tuli kommentoida tekstiä. Lopuksi avaaja veti teeman yhteen. Avausteksteiltä toivottiin virittävyyttä, ihmettelemistä, kysyvyyttä sekä riittävää tilan antamista kommentoinnille.

Myös kirjoittamisen opinnoissa kurssikirjallisuus jäsensi blogin kirjoitusaiheita. Ryhmäläiset kukin vuorollaan kävivät avaamassa keskustelun omia kokemuksiaan kirjallisuuteen peilaten. Ryhmä kommentoi ja jatkoi keskustelua. Kirjoittamisen blogi oli osa isompaa verkkokurssikokonaisuutta. Se toimi kokemusten ja kirjallisuuden työstämisvälineenä sekä ideapankkina. Blogin ja muiden kurssisuoritusten jälkeen kukin opiskelija koosti oman yhteenvetonsa koko opintojakson sisällöstä sekä kirjoitti oppimispäiväkirjan oppimisestaan.

Vuorovaikutus blogityöskentelyssä on sitä, että kirjoitettua tekstiä kommentoidaan. Tämänkaltaisesta vuorovaikutuksesta jää aito tekstijälki. Vuorovaikutus voisi olla myös sitä, että kirjoitettu teksti kerää lukijoita tai antaa virikkeitä lukijalle, vaikka se ei suoranaisena kommentoivana tekstinä näkyisikään. Opettajan ja opiskelijaryhmän välinen vuorovaikutus ja ohjaus tapahtui työskentelyä edeltävien ohjeiden ja viestien avulla, työskentelyn aikana blogissa tai sähköposteina ja työskentelyn jälkeen palautteiden muodossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä