Miksi näillä jäljillä?

Miksi näillä jäljillä?

Yhteisöllisessä oppimisessa rakennetaan yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta jakamisen, arvioimisen sekä uuden tiedon luomisen avulla. Tähän tarvitaan ryhmän yhteistä sitoutumista yhteiseen työskentelytavoitteeseen ja vuorovaikutukseen. (Dillenbourg 1999.) Blogi mahdollistaa yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen tietojen, ideoiden, mielipiteiden, näkemysten, tulkintojen ja tavoitteiden jakamisen, luonnostelun, puolustamisen ja rakentamisen (Leslie & Murphy 2008). Ryhmäblogi tarjoaa mahdollisuuksia oppia toisilta ryhmäläisiltä reflektoinnin (Fessakis, Tatsis & Dimittracopoulou 2008; Goldman, Cohen & Sheahan 2008) ja kurssimateriaalin annin jakamisen avulla (Halic, Lee, Paulus & Spence 2010).

Blogi mahdollistaa vuorovaikutuksen kommentointi -työkalun avulla. Opiskelijat kokevat hyötyvänsä erityisesti toisten tekstien lukemisesta eikä kommentointia koeta yhtä mieluisaksi. Kommentit ovat kuitenkin niitä, joiden kautta kirjoittajan sitoutuminen työskentelyyn sekä koettu kirjoittamisen ja tehtävän arvo vahvistuvat. (Sullivan & Longnecker 2014.) Kommenteilla rakennetaan tietoa ja tietoisuutta omasta toiminnasta (O´Byrne & Murrel 2014). Julkisesti avoimissa blogeissa jo pelkkä ulkopuolisten lukijoiden määrä motivoi kirjoittajia jatkamaan (Sullivan & Longnecker 2014) ja tietoisuus lukijoille kirjoittamisesta parantaa sekä yksilö- että ryhmäblogeissa omaa tekstiä (Goldman ym. 2008). Blogien saamaa kommentointia lisää erityisesti henkilökohtainen kirjoitusote (Leslie & Murphy 2008). Kirjallinen blogikommentointi koetaan helpompana kuin suullisesti annettava palaute (Goldman ym. 2008).

Blogit ovat vahvasti sosiaalisia. Blogi mahdollistaa vuorovaikutuksen, palautteensaannin, verkostoitumisen sekä tutustumisen (Leslie & Murphy 2008). Kokemusten jakaminen ja toisten ajatuksiin tutustuminen blogin avulla vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta ja edistävät vastavuoroista kasvua (Sharma & Xie 2008). Blogikirjoittamisen luomalla yhteisöllisyyden tunteella on koettu olevan merkitystä omalle oppimiselle (Halic ym. 2010).

Opiskelijan blogikokemuksen myönteisyyteen sekä bloggausaikomuksiin vaikuttaa hänen ulospäin suuntautuneisuutensa, myöntyväisyytensä sekä se kuinka tunnollinen sekä uudistushenkinen teknologian käyttäjä hän on (Wang, Lin & Liao 2012). Opiskelijan teknisillä taidoilla on merkitystä oppimiskokemukseen blogityöskentelyssä (Halic ym. 2010).

Blogissa voi käyttää ja yhdistää erilaista mediaa. Tekstin lisäksi blogiin voi liittää linkkejä, kuvia, kyselyitä ja videota, jotka rikastuttavat teksti-ilmaisua sekä muokata blogialustaa omannäköiseksi. Multimodaalisuudella voi luoda sisällölle merkityksiä, osallistuvuutta sekä kommunikaatiota (O´Byrne & Murrel 2014). Tämä vaatii sekä lukijalta että kirjoittajalta uudenlaisia taitoja. Kallionpää (2014) kuvaa ”uusiksi kirjoittamisen taidoiksi” taitoja, joka sisältää sosiaalisuuteen, luovuuteen ja digitaaliseen ympäristöön liittyviä monipuolisia taitoja. Opiskelijat pitävät bloggaamisen taitoja hyödyllisinä tulevaisuuden työelämätaitoina (Goldman ym. 2008).

Blogi auttaa opettajaa ymmärtämän kurssilla käsiteltäviä sisältöjä opiskelijan arjen näkökulmasta. Blogi tuo myös esiin oppimisen ja soveltamisen esteitä, epäselväksi jääneitä asioita sekä sitä, mitä opiskelijat pitävät asiantuntijatietona. (Paulus, Payne & Jahns 2009).

Lähteet:

O’Byrne, B. & Murrell, S. 2014. Evaluating multimodal literacies in student blogs. British Journal of Educational Technology 45 (5), 926–940.

Dillenbourg P. 1999. What do yuo mean by collaborative learning? Teoksessa P. Dillenbourg (toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. Oxford: Elsevier. 1–19.

Fessakis, G., Tatsis, K. & Dimitracopoulou, A. 2008. Supporting “Learning by Design” activities using group blogs. Journal of Educational Technology & Society 11 (4), 199–212.

Goldman, R. H., Cohen, A. P. & Sheahan. F. 2008. Using seminar blogs to enhance student participation and learning in public health school classes. American Journal of Public Health 98 (9), 1658-1663.

Halic, O., Lee, D., Paulus, T. & Spence, M. 2010. To blog or not to blog: Student perceptions of blog effectiveness for learning in a college-level course. Internet and Higher Education 13, 206–213.

Kallionpää, O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37 (4), 60–78.

Leslie, P. & Murphy, E. 2008. Post-Secondary students’ purposes for blogging. International Review of Research in Open and Distance Learning 9 (3), 1–17.

Paulus, T., Payne, R. & Jahns, L. 2009. “Am I making sense here?”: What blogging reveals about undergraduate student understanding. Journal of Interactive Online Learning 8 (1), www.ncolr.org/jiol

Sharma, P. & Xie, Y. 2008. Student experiences of using weblogs: An exploratory study. Journal of Asynchronous Learning Networks 12 (3–4), 137−156.

Sullivan, M. & Longnecker. N. 2014. Class blogs as a teaching tool to promote writing and student interaction. Australasian Journal of Educational Technology 30 (4), 390–401.

Wang, Y-S., Lin, H-H. & Liao, Y-W. 2012. Investigating the individual difference antecedents of perceived enjoyment in students’ use of blogging. British Journal of Educational Technology 43 (1), 139–152.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä