6 Tunneprosessin jälki

Tunneprosessin jälki

Opettaja tunnistaa blogista kirjoittamisen tunneprosesseja. Kirjoittajan epävarmuus näkyy alkuun sähköpostiviesteissä, joissa varmistellaan asioita tai pyydetään ennen julkaisemista tarkistamaan, että teksti on odotetunlaista. Ensimmäiset tekstit ovat hyvin hiottuja ja kirjoitusasultaan huolellisesti tekstinkäsittelyohjelmalla tehtyjä ja lähdemerkinnät ovat tarkkoja. Ensimmäisiä kommentteja on helposti poistettu ja kirjoitettu uudestaan, mikä jää näkyviin blogiin. Julkaisemisen rohkeus lisääntyy ensimmäisten tekstien jälkeen ja viimeisten viikkojen tekstit ovat jo spontaanisti kirjoitettuja, tyyliltään rennompia sekä kommentit lyhyitä yhtä asiaa kommentoivia. Toimijuudessa minäpystyvyys ja kompetenssiuskomukset ovat kiinnostuksen ja motivaation ohella yksilön toimijuuden resursseja (Jääskelä 2015). Ohjaajana on tärkeä tunnistaa opiskelijan ennakko-osamista sekä kirjoittamiseen ja opiskeluun liittyvää itseluottamusta ja palautteen avulla tukea ja vahvistaa näitä yksilöllisiä toimintaresursseja ja siten myös toimijuuden kokemusta.

Lähde:

Jääskelä, P. 2015. Toimijuuden kautta uudistuvaan asiantuntijuuteen. Tämän julkaisun toinen sivusto.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä