Tuntisuunnitelmia

Tuntisuunnitelma 1

Huom! Jokaisen opetustapahtuman ajankäyttö on yksilöllistä, joten aika-arviot ovat suuntaa-antavia.
 • Tervehdykset, läsnäolotarkistus ym. oppitunnin alkuun kuuluvat rutiinit. Kesto noin 5–10 minuuttia.
 • Opettaja kertoo luokalle, että tänään puhutaan suomalaisten viljelykasvien merkityksestä kestävälle ruoantuotannolle ja tutustutaan kasvigeenivarojen tutkimukseen ja suojeluun. Opettaja näyttää tässä yhteydessä videotykillä luokalle Geenivaraopin sivun ”Mitkä ihmeen kasvigeenivarat?”, esittelee sen, ja oppilaat saavat pohtia pareittain sivulla olevia pohdintatehtäviä. Tehtävien vastauksista keskustellaan yhteisesti luokassa. Sivu löytyy täältä. Kesto n. 10 min.
 • Tämän jälkeen otetaan esille oppilaiden tietokoneet (tai vaihtoehtoisesti pidetään tunti tietokoneluokassa, resursseista riippuen.). Opettaja ohjeistaa, mistä Geenivaraopin verkkosivut löytyvät ja oppilaat hakeutuvat sivustolle. Kesto n. 5–10 min.
 • Opettaja ohjeistaa oppilaita tutustumaan pareittain ”Pieni suomalainen omenaodysseia” -nimiseen, karttapohjaiseen reittiin, jossa esitellään, kuinka omenan viljelyhistoria alkoi Suomessa. Tehtävä löytyy täältä. Jos opettajalla on tähän mahdollisuus, voi oppilaita motivoida antamalla voittajaparille (tai tasapistein voittaneille useille oppilaspareille) palkinnoksi omenia, palan omenapiirakkaa yms. Kesto ohjeistuksineen ja palkintojen jakoineen n. 20 min.
 • Anna oppilaille kotitehtäväksi "Tee kasvikuulutus ja kartoita 'Huvitus'-omenan kasvupaikkoja" -tehtävästä omenapuiden kartoitusosuus (tehtävä löytyy seuraavalta tehtäväsivulta selattaessa listaa alaspäin): Kasvigeenivarojen tutkimus. Kesto n. 1–10 min. oppilaiden kysymyksistä riippuen.
 • Opettaja valitsee oppitunnillensa parhaiten sopivan noin 15 min. kestoisen tehtävän seuraavien joukosta. Suositeltava tehtävä omeniin liittyen on esimerkiksi "Jalosta oma omenalajike" tai "Omenalajikkeiden tunnistus oikeista omenista"; nämä löytyvät "Kasvigeenivarojen tutkimus" -tehtäväotsikon alta. Huom! Omenalajikkeiden tunnistustehtävä vaatii etukäteisvalmisteluja opettajalta.
 • Jos aikaa jää, oppitunti päätetään pyytämällä oppilaita kirjoittamaan muistiin seuraavat käsitteet ja kirjoittamaan niistä kuvaukset geenivaraopin sivuja hyödyntäen (kesto noin 10–15 min.):
  1) Lajin sisäinen muuntelu eli lajin sisäinen monimuotoisuus
  2) Kasvigeenivarat
  3) Maatiaiskasvit/paikallislajikkeet
  4) Käsitteitä voi myös lisätä tähän listaan ja ne voi valita myös toisin, siten, että ne parhaiten tukevat kyseessä olevan kurssin oppisisältöä. Tätä varten opettajan on hyvä tutustua oppimateriaaliteksteihin. Vaihtoehtona käsitetehtävälle oppilaita voi myös pyytää vain tutustumaan tiettyihin materiaalisivuihin itsenäisesti tai pareittain lopputunnin ajan.
Kasvigeenivarojen tehtäviä ja oppimateriaaliosuuksia voi käyttää esimerkkeinä ja lisätehtävinä myös osana muita biologian tai maantiedon oppitunteja silloin kun kokonainen 75min. oppitunti kasvigeenivaroista ei ole mahdollinen toteuttaa.