Tuntisuunnitelmia

Tuntisuunnitelma 2

Huom! Jokaisen opetustapahtuman ajankäyttö on yksilöllistä, joten aika-arviot ovat suuntaa-antavia.
  • Tervehdykset, läsnäolotarkistus ym. oppitunnin alkuun kuuluvat rutiinit. Kesto noin 5-10 minuuttia.
  • Opettaja kertoo luokalle, että tänään puhutaan suomalaisten viljelykasvien merkityksestä kestävälle ruoantuotannolle ja tutustutaan kasvigeenivarojen tutkimukseen ja suojeluun. Opettaja näyttää tässä yhteydessä videotykillä luokalle Geenivaraopin sivun ”Mitkä ihmeen kasvigeenivarat?”, esittelee sen, ja oppilaat saavat pohtia pareittain sivulla olevia pohdintatehtäviä. Tehtävien vastauksista keskustellaan yhteisesti luokassa. Sivu löytyy täältä. Kesto n. 10–15 min.
  • Tämän jälkeen otetaan esille oppilaiden tietokoneet (tai vaihtoehtoisesti pidetään tunti tietokoneluokassa, resursseista riippuen.). Opettaja ohjeistaa, mistä Geenivaraopin verkkosivut löytyvät ja oppilaat hakeutuvat sivustolle. Kesto n. 5–10 min.
  • Opettaja pyytää oppilaita tutustumaan pareittain sivuun Miksi kasvigeenivaroja suojellaan ja tekemään siihen liittyvät pohdintatehtävät (itsenäinen työskentely). Kesto n. 5–10 min.
  • Seuraavaksi opettaja näyttää videotykin avulla luokalle sivulla "Millainen kasvigeenivarojen "varasto" oikein on?" sijaitsevan opetusvideon Huippuvuorten siemenpankista. Koko videon kesto on noin 17 min. Opettajan on hyvä tutustua englanninkieliseen videoon etukäteen, jotta voi tarvittaessa tulkata/selittää sitä oppilaille. Opettaja voi myös valikoida vain osan videon kestosta esitettäväksi luokassa, esim. noin 10 min. kestoisen osuuden.
  • Videon jälkeen oppilaat lukevat pareittain "Millainen kasvigeenivarojen "varasto" oikein on?" -sivun tekstin ja tekevät siihen liittyvät pohdintatehtävät (itsenäinen työskentely). Kesto noin 5–10 min.
  • Mikäli oppitunnille jää vielä aikaa, tunnin lopuksi opettaja voi valita jonkin (tai useamman) tehtävän oheiselta tehtäväsivustolta joko tunnilla tehtäväksi tai vaihtoehtoisesti kotitehtäväksi.
Kasvigeenivarojen tehtäviä ja oppimateriaaliosuuksia voi käyttää esimerkkeinä ja lisätehtävinä myös osana muita biologian tai maantiedon oppitunteja silloin kun kokonainen 75min. oppitunti kasvigeenivaroista ei ole mahdollinen toteuttaa.