Opettajalle

Johdanto

Tämä on geenivaraopin yläkoulun biologian ja maantiedon opettajan opas. Tämä opas sisältää perusopetussuunnitelman perusteet 2014 mukaiset oppisisältöjen määritykset sekä tuntisuunnitelmia.

Itse materiaali koostuu oppilaan tietopankista ja tehtävistä. Aineistossa on tietoa kasvigeenivarojen suojelusta ja tutkimuksesta. Sisältää lisäksi biologian oppimateriaalitekstejä, tehtäviä ja projekti-ideoita. Oppimateriaali soveltuu ensisijaisesti biologian opetuksen lisämateriaaliksi, mutta sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös maantieteen opetuksessa sekä yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa ilmiöpohjaisessa oppimisessa.

perunapelto2_Kayaanan_MTT.jpg