1. Miksi kasvigeenivaroja tutkitaan?

Kasvikannan valinta kansalliseen geenivarakokoelmaan edellyttää tutkimusta, jolla on osoitettu kyseisen kasvikannan, esimerkiksi omenan paikallislajikkeen erityisyys. Geneettisesti kahta samanlaista kasvikantaa ei kokoelmassa haluta säilyttää.

Lisäksi kasvigeenivarojen tutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman paljon käyttökelpoista tietoa säilytykseen valituista kasvikannoista, jotta niitä osattaisiin hyödyntää tulevaisuuden ravinnontuotannossa – erityisesti uusien viljelylajikkeiden jalostuksessa ja muussa hyötykäytössä.

Kasvigeenivarojen tutkimus kattaa muitakin kasveja kuin ravintokasvit. Esimerkiksi puuntuotannon ja viherrakentamisen hyöty- ja koristekasvit kuuluvat kasvigeenivarojen tutkimuksen ja suojelun piiriin.

Lisätietoa kasvigeenivarojen tutkimuksen tärkeydestä: