Oppimisen olohuone - tukea aikusten oppimiseen

OPPIMISEN OLOHUONE – TUKEA AIKUISEN OPPIMISEEN

Viime vuoden lopussa päättynyt Taitotuunaajat- hanke (2016-19) oli yksi opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelman ESR –hankkeista. Siinä lähestyttiin aikuisten heikkojen perustaitojen problematiikkaa oppimisvaikeuksien näkökulmasta. Vaikka oppimisvaikeuksista on tänä päivänä saatavilla runsaasti tietoa ja käsite on koulumaailmassa tuttu, suhtautuminen aikuisten haasteisiin on edelleen vaihtelevaa. Aikuisten kohdalla vaikeudet perusasioiden hallitsemisessa liitetään usein saamattomuuteen, tyhmyyteen, osaamattomuuteen tai motivaation puutteeseen, mikä aiheuttaa helposti väärinymmärryksiä ja virheellisiä tulkintoja.

Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoimassa valtakunnallisessa Taitotuunaajat-hankkeessa yli tuhannen asiakastapaamisen ja kymmenien yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntynyt Oppimisen olohuoneen toimintamalli on räätälöity aikuisille erilaisille oppijoille.

Oppimisen olohuoneen toiminnan periaatteet

1) Oppimisen olohuoneeseen on helppoa tulla. Asiakkaaksi voi hakeutua kuka tahansa aikuinen, joka kokee haasteita oppimisessa ja kaipaa tukea perustaitojensa kehittämisessä. Asiakkuus ei vaadi erityisiä lausuntoja tai diagnooseja oppimisvaikeuksista eikä varsinaista ohjaavaa tahoa. Apua saa matalankynnyksen periaatteella.

2) Oppimisen olohuoneesta saa yksilöllistä oppimisvaikeudet huomioivaa tukea. Asiakkaan tilanne on aina osa hänen ainutlaatuisen elämänkenttänsä kokonaisuutta, minkä vuoksi tarjottava tuki perustuu aina hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiin. Ohjattavien tarpeet liittyvät jollain muotoa aina oppimisen ja oman itsen kehittämiseen sekä itsetuntemuksen lisäämiseen.

3) Oppimisen olohuone lisää hyviä oppimisen kokemuksia. Onnistuneita oppimisen kokemuksia pyritään lisäämään sillä, että harjoittelu tapahtuu konkreettisten tekojen kautta ja asiat kytketään käytäntöön. Yhdessä asiakkaan kanssa aloitetaan tavoitteiden asettelu asioista, jotka ovat saavutettavissa olevia eli realistisia lyhyen aikavälin tavoitteita.

Oppimisen olohuoneen toiminta tukee matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen sekä digitaitojen harjoittelussa, ottaen huomioon aikuisten erilaiset tavat oppia ja hahmottaa asioita. Lisäksi keskitytään myös opiskelutaitojen kehittämiseen osana perustaitojen harjoittelua, sillä oppimaan oppimisen taidot tukevat niin muiden perustaitojen oppimista kuin minäpystyvyyttä ja itseohjautuvuuden kehittymistä.

Opiskelutaitojen kehittäminen on aikuisille välttämätöntä arjessa ja työelämässä, koska tietoyhteiskunnassa kansalaisen on kyettävä soveltamaan, hakemaan ja yhdistämään tietoa. Itseohjautuvuuden taidot ovat ehto sille, että kansalainen pystyy toimimaan itsenäisesti ja hallitsemaan elämänsä eri osa-alueita. Toimialoista riippumatta, odotetaan aikuisilta vuorovaikutustaitoja, uuden oppimista, kriittistä ajattelua ja kykyä etsiä ja toimia vaihtoehtoisten tapojen mukaan (Tikka, 2019 – Digivirta- seminaari 30.10.2019).

Oppimisen olohuone -hanke jatkaa mallin juurruttamista valtakunnallisesti 2020

Oppimisen olohuone – malli on herättänyt myös ammattilaisten kiinnostuksen. Yksilölliseen ohjaukseen ja oppimisympäristöön perustuva Oppimisen olohuone- mallia on piloteissa versioitu eri hankeyhteistyökumppaneiden kanssa ja sovellettu eri organisaatioiden olemassa oleviin rakenteisiin. Taitotuunaajat -hankkeen päättyessä oli toiminnassa kaksi Oppimisen olohuonetta: Joensuussa Elinikäisen oppimisen keskus ESR-hanke, jota hallinnoi alueellinen lukijärjestö JOSE ry ja Seinäjoella kaupungin kirjaston uutena asiakaspalvelumuotona aloittanut Tuuppari toiminta. Kummatkin Oppimisen olohuoneet tarjoavat matalan kynnyksen palvelua työikäisille aikuisille.

Vuoden 2020 aikana Oppimisen olohuone -hankkeessa käynnistetään mallin levitys ja juurrutus eri puolille Suomea yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen järjestämät koulutukset tukevat mentoroinnilla uusien alueellisten Oppimisen olohuoneiden käynnistystä. Malli soveltuu osaksi valmiiden lisäopetuksen ja uraohjauksen tukimuotoja, tukemalla aikuista riippumatta, missä elämänvaiheessa hän on työelämässä, sen ulkopuolella tai opinnoissa. Oppimisen olohuoneita voi myös käynnistää itsenäisenä palveluna, joka tekee tiivistä verkostoyhteistyötä alueen muiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa.

Kirjoittaja:
Heli Turja, projektipäällikkö Oppimisen olohuone ESR-hanke
heli.turja@eoliitto.fi

Lue lisää:
Hankkeen verkkosivut https://www.eoliitto.fi/oppimisen-olohuone/
Haapala, S., Sarsama,P. & Turja, H. (2019): Oppimisen olohuone – tukea aikuisen oppimiseen
https://www.eoliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Taitto.31.1.pdf

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 15, toukokuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä