Elinikäisen ohjauksen järjestelyt EU:n jäsenmaissa

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN JÄRJESTELYT EU:N JÄSENMAISSA

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop julkaisi helmikuussa 2020 toistaiseksi kattavimmat tiedot elinikäisen ohjauksen järjestämisestä Euroopan unionin jäsenmaissa. Tietojen kokoamisesta vastaa CareersNet -verkosto

Verkkosivuston rakenteen pohjana on käytetty ELGPN-verkoston vuonna 2015 laatimia elinikäisen ohjauksen järjestämisen suuntaviivoja. Kukin maa on toimittanut sivustoa varten tiedot esimerkiksi siitä, miten monialaisia palveluja koordinoidaan, kuka rahoittaa palvelut, miten palveluja arvioidaan, miten arviointitietoa käytetään palvelujen kehittämiseen ja miten palvelujen saatavuus pyritään takaamaan kaikille ikäryhmille. Urasuunnittelutaitojen kehittäminen, ammattilaisten koulutus sekä teknologian käyttö ovat myös omina lukuinaan kansallisissa maakuvauksissa.

Kunkin maan osalta kuvataan, miten ohjaus on osana koulutusjärjestelmää yleissivistävässä koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, korkea-asteella ja aikuiskoulutuksessa. TE-hallinnon palveluja voi tarkastella työssä olevien aikuisten, työttömien ja ikääntyvien työntekijöiden osalta. Sivustoon on koottu myös tietoa palveluista erityistä tukea tarvitseville nuorille, koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella oleville nuorille ja maahanmuuttajille.

Tähän saakka EU:ssa ohjauksen järjestämistä koskeva tieto on ollut hajallaan eri lähteissä. Euroguidance-verkosto (http://euroguidance.eu) ylläpitää tiiviitä yleiskuvauksia jäsenmaiden ohjauspalveluista, ja Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en) on sisällyttänyt ohjausta koskevan luvun kunkin maan koulutusjärjestelmän kuvaukseen. Nuorisotyötä koskevaa tietoa löytyy Eurodeskin (https://eurodesk.eu/) sivuilta, ja Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkosto (PES Network) ylläpitää tietoja työhallinnon omista ohjauspalveluista. Cedefopin tavoitteena on ollut koota kansalliset kuvaukset ensisijaisesti monihallinnollisesti toteutetun elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Tiedot koonneella CareersNet –verkostolla on Cedefopin nimeämä yhteistyötaho kussakin jäsenmaassa. Tavoitteena on, että tiedot päivitetään vähintään kahden vuoden välein ja sitä voidaan hyödyntää ohjausta koskevien temaattisten katsausten pohjana. Tuorein päivitys sisältää kuvauksia, miten jäsenmaat ovat toteuttaneet ohjausta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Yksittäiset ohjaajat voivat hyödyntää tietoja etsiessään mahdollisia yhteistyökumppaneita tai teemoja mahdollisille EU-rahoitteisille projekteille.

Kirjoittaja:
Raimo Vuorinen, Projektipäällikkö, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
raimo.vuorinen@jyu.fi

Lue lisää:
Elinikäisen ohjauksen maakohtaiset kuvaukset Cedefopin verkkosivuilla: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 15, toukokuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä