TNO-Foorumi 12.3.2020

TNO-FOORUMI 12.3.2020

Alueellisten ELO-ryhmien, TE-toimistojen ja ELY-keskusten edustajat kokoontuvat vuosittain 1-3 kertaa TNO-foorumiin jakamaan kokemuksia ajankohtaisista teemoista. Virtuaalisesti 12.3.2020 pidetyssä TNO-foorumissa käytiin vilkasta keskustelua ohjauksen teemoista alustajien virittäminä. Tilaisuudesta vastasi KEHA-keskuksen toiminnan kehittämisyksikkö yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja TEM:n kanssa. Kokous pidettiin ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta, joten aihe ei vielä ollut tapaamisen agendalla.

Minna Mayer, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä kertoi TEM:n tilaamasta TE-palvelujen psykologien uraohjaustyötä koskevasta arviointiraportista Ammatinvalinta- ja uraohjauksesta onnistumisiin. Raportti herätti jatkoselvitystarpeita sekä ajatuksia psykologityön kehittämisestä osana TE-toimiston palveluprosessia. Esim. ovatko asiakkaat antaneet palautetta välittömästi, ja miten se vaikuttaa tuloksiin? Millaisia asiakkaita ohjataan palveluun? Miten näitä tuloksia hyödynnetään jatkossa? Miten yksittäinen palvelu näkyy tai ymmärretään, kun usein kyse pitemmästä ja joskus polveilevasta asiakasprosessista? Lisäksi tuli esille näkökulma, että urasuunnittelutaidot itsenäisenä taitona jäi vähemmälle tarkastelulle tuossa asiakaskyselyssä, koska osiot kohdentuivat enemmän tuotettuun palveluun ja oman tilanteen muuttumiseen.

Jatkuvan oppimisen teemasta alusti Anna Toni (TEM). Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD suosittelee, että Suomi monipuolistaisi aikuiskoulutuksen tarjontaa, lisäisi sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin ja ohjaisi taloudellisilla kannusteilla ihmisiä päivittämään osaamistaan. Erityisesti tulisi kehittää perustaidoiltaan heikompien aikuisten tavoittamista ja ohjausta. OKM ja TEM hyödyntävät OECD:n suosituksia muun muassa jatkuvan oppimisen uudistuksessa. Alueellisille ELO-ryhmille on haasteena, miten käytännössä varmistetaan työikäisten osaaminen.

Kohtaamo –projektin projektipäällikkö Pasi Savonmäki esitteli Ohjaamojen vaikuttavuustutkimuksen tuloksia. Tapaamishetkellä ei vielä ollut tiedossa jatkoa Ohjaamojen valtakunnallisen tukirakenteen järjestämisestä Kohtaamon päättymisen jälkeen. Keskustelussa nousi esille huoli Ohjaamo -brändin katoamisesta tulevissa työllisyyden kuntakokeilussa. Koska Ohjaamojen ja kuntakokeilujen alueet eivät mene yksi yhteen, todennäköisesti jokainen kokeilualue tulee tekemään omia ratkaisujaan. Tärkeää olisi, että Ohjaamo pysyisi matalan kynnyksen paikkana, johon ei liity velvoittavia toimenpiteitä, sanktioiden pelkoa yms., joka äkkiä muuttaisi Ohjaamon perusideaa. Raimo Vuorisen alustus koulutettujen opinto-ohjaajien määristä Suomessa herätti keskustelua ohjausväen koulutustaustojen kirjavuudesta yleensä, myös nimikkeiden erilaisuudesta.

Tapaaminen oli tiivis parituntinen. ELO-ryhmät ovat itse aktiivisia jatkamaan työtään ja kokemusten vaihto ryhmien kesken on koettu tarpeelliseksi. Tätä tehdään sekä TNO-foorumin että ELO-live –tapahtumien kautta. Osallistujat toivoivat tiivistä yhteistyötä keväällä 2020 nimetyn uuden valtakunnallisen ELO-foorumin kanssa kansallisen strategian valmistelussa ja sen tulevassa toteutuksessa. Syksyllä 10.9.2020 toteutetaan kaikille Elo-ryhmille tarkoitettu ELO –live verkossa. Mikäli korona –tilanne sallii, loka-marraskuun vaihteessa järjestetään entisten vuosien malliin TNO-foorumin tapaaminen Tampereella kasvotusten.

Teksti:
Merja Niemi-Pynttäri, Kehittämisasiantuntija, Toiminnan kehittämisyksikkö, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
merja.niemi-pynttari@ely-keskus.fi

Maaliskuun TNO-foorumin materiaalit ELO-torilla:
https://peda.net/hankkeet/elotori/tno-foorumit/2020

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle


Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 15, toukokuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä