Raportti: Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities

RAPORTTI: LIFELONG GUIDANCE POLICY AND PRACTICE IN THE EU: TRENDS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Euroopan komissio julkaisi 7.4.2020 raportin elinikäisen ohjauksen tulevaisuuden näkymistä ”Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities”. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millä tavoin elinikäisen ohjauksen tulisi muuttua, jotta se tukisi koulutuksen ja työelämän välisiä siirtymiä sekä elinikäistä oppimista. Toiseksi komissio halusi tietoa, miten jäsenmaat voisivat paremmin hyötyä EU-tasoisista toimenpiteistä sekä jäsenmaiden keskinäisestä yhteistyöstä ohjauksen kehittämisessä. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi kuultiin asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat University of Warwick, Enrst and Young Englannista sekä Koulutuksen tutkimuslaitos Suomesta.

Raporttiin on koottu kuvauksia eurooppalaisista ohjauksen palvelutuottajista, käytännöistä ja innovaatioista. Ohjauksen järjestämistä koskeva päätösvalta on jäsenmaissa, ja tämä näkyy hyvin erilaisina käytännön ratkaisuina esimerkiksi palvelujen rahoituksessa ja teknologian hyödyntämisessä. Eri hallinnonalojen välisen ja sidosryhmien kanssa tehdyn pysyvän yhteistyön kautta on voitu tehostaa hajanaisia palveluja. Eri jäsenmaiden keskinäisen vertailun sijaan raportissa esitetään hyvin toimivien ohjauspalvelujen periaatteet sekä seuraavat kehittämisehdotukset komissiolle ja jäsenmaille:

  • Elinikäisen ohjauksen asema tulee täsmentää osana koulutus-, nuoriso- ja työvoimapolitiikkaa. Painopisteinä ammattimaisuus ja laatu.
  • Komission tulee edistää palvelutuottajien monialaista yhteistyötä ja koordinaatiota kansallisella ja alueellisella tasolla sekä yhteistyötä sidosryhmien kesken.
  • Ohjaus tulee integroida osaksi elinikäisen oppimisen järjestelyjä.
  • Komission tulee hyödyntää tehokkaammin rahoittamiensa kehittämishankkeiden ja verkostojen tuloksia. Tavoitteina ovat ohjauksen laadun parantaminen, teknologian ja työmarkkinatiedon käytön tehostaminen ja palvelujen ammattimaisuuden tehostaminen eri rahoituskanavien paremmalla synergialla.
  • Kansalaisia tulee rohkaista urasuunnittelutaitojen kehittämiseen omana kompetenssina, jota tarvitaan jatkuvasti muuntuvilla työmarkkinoilla.
  • Jäsenmaiden tulee kehittää reaaliaikaista työmarkkinatietoa avoimen tiedon periaatteella eri toimijoiden käyttöön.
  • Komission ja jäsenmaiden tulee kohdentaa resursseja ohjauksen verkkopalvelujen kehittämiseen ja tukea jäsenmaiden keskinäistä yhteistyötä järjestelmien kehittämisessä.
  • Komission tulee edistää ohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä yhteistyössä jäsenmaiden ja sidosryhmien kesken.

Teksti: Raimo Vuorinen ja Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
raimo.vuorinen@jyu.fi jaana.h.kettunen@jyu.fi

Barnes, S-A., Bimrose, J., Brown, A. Kettunen, J. & Vuorinen, R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU : trends, challenges and opportunities. Final report. Luxembourg: European Commission. doi:10.2767/91185

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 15, toukokuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä