Projektit

YTE - Yhdessä tekemään Polaris hanke 2013-2014 ja YTE II 2014-2016

Pohjois-Suomen Unesco-koulut - POLARIS
YHDESSÄ TEKEMÄÄN-HANKE 2013-2014

YTE - tavoitteet
• Yhteistoiminnallisuuden lisääminen
• Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen
• Monipuolisten kulttuurikerhojen ja -kurssien kehittäminen
• YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN – eri koulujen paikalliset olosuhteet, eri-ikäiset lapset ja nuoret, lasten ja nuorten erilaiset taustat ja kulttuurit huomioon ottaen
• Kokemusmaailmoja kasvattava toiminta
• Lasten ja nuorten maailmankatsomuksellisen tietoisuuden ja erilaisuuden kohtaamiseen liittyvien toimintavalmiuksien kehittäminen – kunnioitus, hyvät tavat, suvaitsevaisuus, demokratia
• Kansainvälisyys- ja kulttuurikasvatusta tukevan tietokannan työstäminen

YTE - toiminta
•Yhteiset tapaamiset Oulu, Haukipudas, Tornio, Kempele ja Haapajärvi - toiminnan suunnittelua, tietoa ja kokemusten jakamista, uuden ideointia
•Yhteisen fb-ryhmän perustaminen ja aktiivinen toiminta
•Yhteinen Unesco-päivä 5.9.2013 - T-paitojen tuunaus
•Lasten oikeuksien päivä 20.11. yhteinen liputuspäivä
•Hyvä elämä –teema syyslukukausi 2014 – julistekilpailu
•Polaris-opettajien, -oppilaiden ja –opiskelijoiden yhteinen tapaaminen Haapajärvellä 13.-14.11.2014 Unesco-koulutoiminnan jatkon suunnittelu
•Wikispace-alusta http://yhdessa14.wikispaces.com/
•Koulujen omat teemat, tapahtumat, tilaisuudet ja tempaukset

POLARIS-KOULUT
•Martinmäen koulu, Haapajärvi
•Haapajärven yläaste
•Haapajärven lukio
•Haukiputaan lukio, Oulu
•Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Kempele
•Kellon koulu, Haukipudas, Oulu
•Laanilan lukio, Oulu
•Oulun normaalikoulu
•Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
•Putaan koulu, Tornio

Yhteistyö jatkuu – välimatka ei ole este, se on vain hidaste

Uusi hanke YTE II – Rauha kasvaa
•Koulujen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön jatkaminen Pohjois-Suomen alueella
•Painopisteenä kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus
•Rauhan teema ilmiöoppimisen avulla – uuden OPS2016 laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet
•Rauhan teema nousi esiin oppilaiden ja opiskelijoiden toiveesta Haapajärven tapaamisessa
•Esimerkkejä: Koulurauhan julistus, Rauhan puun istutus, rauhanrunot, ympäristötaide, flash mobit rauhan teemasta – KUINKA EDISTÄMME RAUHAA OMISSA YHTEISÖISSÄMME?