Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Opetussuunnitelmaan 2016 (OPS) on sisällytetty Liikkuvan koulun ajatusmalli, jossa kaikki Haapajärven koulut ovat mukana.

Mitä Liikkuva koulu tarkoittaa?

Liikkuvissa kouluissa on tarkoituksena lisätä liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen. Tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä sekä hyvinvoiva koululainen. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uudella tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Miksi olemme innostuneet tästä?
Tutkimukset ovat osoittaneet seuraavaa:
Viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksen tekoon ja toimintaan. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä.

Liikkuminen auttaa oppimaan. Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen.

Työrauhaa luokkiin. Liikkuvien koulujen henkilökunta on raportoinut työrauhan parantumisesta. ”Välituntien valvominen on tullut helpommaksi, kun oppilailla on mieluisaa tekemistä ja kahnaukset ovat vähentyneet”, kertoi eräs opettaja Liikkuva koulu -kokemuksiaan.

Lisäksi:
– kannustaa terveellisempiin elämäntapoihin ja säännölliseen liikuntaan arjessa.
– Tämän toiminnan kautta tavoittelemme, haastamme, innostamme kaikkia oppilaitamme liikkumaan reippaasti 1-2 tuntia joka päivä, mikä on vähimmäismäärä koululaisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.
Uuden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman (OPS 2016) oppimiskäsitys korostaa oppijan toimijuutta, osallisuutta ja tavoitteellisen oppimisen taitoa. Liikkuva koulu -toiminta toteuttaa lain ja OPS 2016:n henkeä. Uusi opetussuunnitelma rohkaisee koulukulttuurin uudistamiseen siten, että opettajien yhteistyö lisääntyy ja oppilaiden ääni kuuluu koulun kehittämistyössä nykyistä enemmän.
– Mikä parasta, koko koulu saa olla tässä mukana!

Käy tutustumassa Liikkuva koulu-sivustoon www.liikkuvakoulu.fi

Miten tämä tulee näkymään koulun arjessa?

Lähdemme toteuttamaan toimintaa pitkien välituntien muodossa. Jokaiselle luokka-asteelle on räätälöity aikataulu, jonka puitteissa liikunnallista toimintaa tulee yhden tunnin ajan. Tämän lisäksi tunneilla tulemme lisäämään toiminnallisuutta ja kannustamme ja tavoittelemme, että yhä useampi kulkisi koulumatkat joko kävellen tai pyörällä.

Uusi koulupäivän aikataulu

     

1-4 -luokat

 

5-6 -luokat

POIKKEAMAT

1.tunti

   

8.00-8.45

 

"

 

2.tunti

   

8.45-9.30

 

"

 

3.tunti

   

9.40-10.25

 

"

1. lk 9.40 - 1015, 11.05 - 11.15

4.tunti

   

11.15-12.00

 

10.35-11.20

4. lk 10.25 - 10.35, 11.25 - 12

5.tunti

   

12.15-13.00

 

"

 

6.tunti

   

13.15-14.00

 

"

 

7.tunti

   

14.15-15.00

 

"

 

RUOKAILU JA PITKÄT VÄLITUNNIT

LK RUOKAILU PITKÄ VÄLITUNTI
1 LK 10.15 – 10.35 10.35 – 11.05
2 LK 10.25 – 10.45 10.45 – 11.15
3 LK 10.55 – 11.15 10.25 – 10.55
4 LK 10.35 - 10.55 10.55 – 11.25
5 LK 11.20 – 11.40 11.45 – 12.15
6 LK 11.25 – 11.45 11.45 – 12.15

TAKSIKULJETUKSET ON HUOMIOITU MUUTTUNEISSA KOULUN ALKAMISAJOISSA!

Toukokuussa arvioivat oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta ”miten on mennyt”-”kehitettävää” -periaatteella kokeilujaksoa. Tekin saatte kotiin arviointikaavakkeen, jotta kodin ääni saadaan kuuluviin. Syksyllä 2016 jatkamme ja kehitämme toimintaa edelleen tulevia vuosia varten. Aihetta tulemme käsittelemään myös syksyn vanhempainilloissa.

Emmehän me toki ihan yksin tätä kaikkea tee. Yhteistyötahoja hankkeessamme tällä hetkellä ovat Haapajärven kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut, Haapajärven seurakunta, Leenalan Perhekoti ja 4H-yhdistys.

Huom. TÄRKEÄÄ !!!

- koulun alkamisaikoihin tulee muutos maanantaista alkaen:
�� toinen tunti alkaa 8.45 ( 10 minuuttia aikaisemmin )
�� kolmas tunti alkaa 9.40 ( 10 minuuttia aikaisemmin )

Terveisin: Jari Saaranen, rehtori

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä