Lisätietoa matematiikan opiskelusta

Laskinohjelmistot

 

Pitkä matematiikka:

Suositellaan symbolista TI-Nspire CX CAS laskinohjelmistoa tietokoneversiona. Ohjelmiston avulla voit ratkaista yhtälöt, yhtälöparit, derivoida, integroida, jne symbolisesti. Kattavalla tai tavallisella funktiolaskimellakin (yläkoulussa hankittu) pärjää, mutta laskin antaa vain numeerisia vastauksia eikä laskimella voi piirtää kuvaajia. Tunneilla käytetään lisäksi ilmaisohjelmia.

TI-Nspire-ohjelmiston voi ladata sivuilta https://schoolstore.fi/shop/, pysyvän lisenssin hinta on 69,90 € ja vuosilisenssin 21,90 €.

Lyhyt matematiikka:

Lyhyen matematiikan opiskelijan ei ole välttämätöntä hankkia laskinohjelmistoa. Tunneilla käytetään opiskelussa ilmaisohjelmia. Jos opiskelija haluaa käyttää myös fyysistä laskinta, yläkoulussa hankittu funktiolaskin riittää.

Kurssi- ja yo-kokeet:

Matematiikan ylioppilaskoe tehdään tietokoneella. Tärkeintä ylioppilaskoetta ajatellen on laskinohjelmiston hallinta, koska fyysistä laskinta ei saa käyttää. Myös kurssikokeissa fyysisen laskimen käyttö on kielletty.

 

 

ABI-Info

Mitä matematiikan ylioppilaskokeessa mitataan?
 • Matematiikan kokeen tarkoitus on saada selville, onko opiskelija omaksunut lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttanut lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden oppiaineen hallinnassa.
 • Muutoksen tarkoitus on taata koko opetussuunnitelman tavoitteiden arviointi: nykyisin 40 % pitkän matematiikan ja 30 % lyhyen matematiikan oppimistavoitteista on sellaisia, joiden testaaminen sujuu parhaiten ilman laskinta. Ilman laskinta suoritettavaan koeosuuteen ei sisälly monimutkaisia laskutoimituksia. Uuden rakenteen tarkoitus on antaa kaikille kokelaille enemmän mahdollisuuksia näyttää osaamistaan.
Kokeen rakenteesta ja tehtävistä

matikan_ylppärirakenne.png
 • Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on 13 tehtävää. Kokelas saa vastata kummassakin kokeessa enintään 10 tehtävään. Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on kaksi osiota: A-osa ja B-osa. 
 • Ylioppilastutkintolautakunta pyrkii järjestämään koetehtävät likimääräiseen vaikeusjärjestykseen helpoimmasta vaativimpaan.
 • Tehtävien maksimipistemäärä on 12. Pisteet annetaan kokonaislukuina.
Kokeen kulku ja tehtäviin vastaaminen
 • Matematiikan koe kestää kuusi tuntia.
 • Kokelaalle annetaan (tarkistettu) taulukkokirja. Fyysisen laskimen käyttö ei ole sallittua sinä aikana, kun A-osan tehtäviin vastataan. Kun kokelas palauttaa A-osan, hän saa laskimen lukion määräämällä tavalla.
 • Kokeessa saa käyttää luonnostelupaperia, jotka jätetään pöydälle kokeesta lähtiessä. Luonnostelupapereihin laitetaan nimi ja kokelasnumero.
Kirjoitusvälineet, laskin & MAOL
 • Matematiikan kokeessa saa käyttää ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. Käytettäväksi tarkoitetut laskimet ja taulukkokirjat on jätettävä viimeistään päivää ennen (klo 16) koetta rehtorille tai hänen määräämälleen opettajalle tarkastettavaksi. Tarkastetut taulukkokirjat palautetaan kokelaille koetilaisuuden alkaessa. Kokelas saa tarkastetun laskimensa palautettuaan A-osan. Fyysisiä laskimia ja taulukkokirjoja ei ole pakko olla, sillä ne ovat myös sähköisessä muodossa tarjolla.
 • Matematiikan kokeen B-osassa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta.
 • Matematiikan kokeessa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö koko kokeen ajan: MAOL-taulukot ja Lukion taulukot. Kokeessa saa käyttää samanaikaisesti kumpaakin taulukkokirjaa. Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajaa koskevia lisämerkintöjä. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin.
 • Koetilaisuuteen ei saa tuoda myöskään matkapuhelimia eikä muita viestintävälineitä.