Lyhyt matematiikka

Tervetuloa oppimaan matematiikkaa!

Lyhyt matematiikka Haapajärven lukiossa
Haapajärven lukiossa opiskellaan lyhyttä matematiikkaa teoriatunneilla opettajan johdolla ja laskutunneilla yksilölliseen tahtiin. Jakson lopussa pidetään kurssikoe. Teoriavihko ja vihkotyöskentely tulee palauttaa opettajan lokerikkoon kurssikoepäivänä klo 16.00 mennessä!

Arviointi
Kurssin arvosanaan vaikuttaa

 • Vihkotyöskentelyn arvosana
 • Kurssikokeen arvosana
 • Opiskelijan oma arvio osaamisesta
 • Opettajan arvio osaamisesta
Arvioinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita.
 • Kurssin arvosana on vähintään yhtä hyvä kuin kokeen arvosana.
 • Kurssin arvosana on vihkotyöskentelyn ja kurssikokeen arvosanojen välissä.
 • Sekä vihkotyöskentely että kurssikoe tulee olla hyväksyttyjä (arvosana 5-10).
 • Kurssikokeen ja vihkotyöskentelyn arvioinnissa käytetään seuraavaa pistetaulukkoa.
ArvosanaKoe pisterajaVT tehtäväraja
10 33 100
9 ½ 30 90
9 28 80
8 ½ 25 70
8 23 60
7 ½ 20 50
7 18 40
6 ½ 15 30
6 13 20
5 ½ 10 10
5 8 Perustehtävät

Oppitunnit
Kurssilla on kolmenlaisia oppitunteja.
 1. Teoriatunneilla opettaja esittelee uuden asian ja käy läpi esimerkkejä luokassa teoriavihkon avustuksella.
 2. Peruslaskutunneilla opiskelijat ratkaisevat opettajan laatimia perustehtäviä opettajan avustuksella luokassa. Kun peruslaskut on ratkaistu, niin voi opiskelija siirtyä kirjan tehtäviin ja halutessaan kirjastoaulaan.
 3. Kirjalaskutunneilla opiskelijat ratkaisevat kirjan tehtäviä omaan tahtiin luokassa tai kirjastoaulassa.
Poissaoloista
Kurssilta ei saa tulla enempää kuin viisi poissaolotuntia. Jos saldo on suurempi, niin koe suoritetaan myöhemmin, kun poissaolosaldon ylittävät tunnit on korvattu laskemalla toisen kurssin mukana tai matematiikkakerhossa. Jos poissaoloja tulee huomattavan paljon, niin kurssi tulee suorittaa itsenäisesti.

Nelosuusinta
Jos saat kurssikokeesta nelosen, niin voit korottaa arvosanaa nelosuusintapäivänä (jakson jälkeen tai myöhemmin).
 1. Ilmoittaudu nelosuusintaan kirjallisesti vähintään viikkoa ennen koepäivää.
 2. Sovi tukitoimista opettajan kanssa. Nelosuusintaan saa tulla vain, jos on laskenut ohjatusti vähintään tunnin matematiikkakerhossa tai muuna yhteisesti sovittuna aikana.
 3. Tee koe nelosuusintapäivänä. Kurssia seuraavan jakson nelosuusinnassa kurssin arvosana määräytyy kuten kurssilla (vihkotyöskentely vaikuttaa korottavasti). Kurssia seuraavan jakson jälkeisissä nelosuusinnoissa kurssin arvosana määräytyy uusintakokeen arvosanasta (vihkotyöskentely ei vaikuta).
Kurssin suorittaminen itsenäisesti
Osuiko toisen aineen pakollinen kurssi matematiikan kurssin päälle? Oletko kaksoistutkinko-opiskelija? Vaihdoitko pitkältä matikalta lyhyeen? Näissä tapauksissa voit suorittaa matematiikan kurssin itsenäisesti.
 1. Sovi itsenäisestä suorittamisesta opettajan kanssa kirjallisella sopimuksella (lomake, jonka saa opettajalta).
 2. Laske kurssin perustehtävät itsenäisesti.
 3. Esitä perustehtävien ratkaisut opettajalle.
 4. Sovi opettajan kanssa aika kokeentekoa varten. Itsenäisesti suoritetun kurssin määräytyy kokeen arvosanasta (vihkotyöskentely ei vaikuta).