Keskuskoulu

Yhteystiedot

Keskuskoulu (luokat 1 - 9)keskuskoulu.jpg
Koulukatu 7
30100 Forssa

Rehtori Jari Marjamäki 050-596 5165
Kanslia, toimistosihteeri Elina Kylliäinen
040-672 4119, 03-4141 5435
Vararehtori Jarkko Laine 040-482 7247
Oppilaanohjaaja Timo K. Nukari 040-673 8694
Opettajainhuone 03-4141 5432
sähköpostit: etunimi.sukunimi@forssa.fi

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2017-2018

Koulun yhteystiedot

PÄIVITETTY 31.7.2018/EK Keskuskoulu Koulukatu 7 30100 Forssa http://www.forssa.fi/lapset_ja_nuoret/perusopetus/yhtenaiskoulut_1-9/keskuskoulu/ https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu https://wilma.forssa.fi/ Instagram: @keskuskoulu Reht...

Päivittäinen työaika ja loma-ajat

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA (päivitetty 31.7. 2018/EK)     tunti no 1 08:00 – 08:45         välitunti 08:45 – 08:55         päivänavaus 08:55 – 09:00         tunti no 2 09:00 – 09:45         välitunti 09:45 – 10:00         tunti no 3 10:00 – 10:45 ...

Henkilökunta

OPETTAJAT+opetustunnit PÄIVITETTY 31.7.2018/EK Luokanvalvoja + lisätehtävät Halme, Minna, 1 islam   Heino, Anne-Mari, 17 (10+7) ruotsi, valinnainen liikunta 8c, tukioppilastoiminta Huotari, Anna-Kaisa, 19,5 ruotsi (ylä- ja alakoulu), äidinkieli...

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2017-2018

Keskuskoululla on yhteensä 361 koululaista, joista luokilla 1-6 on 111 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 250 oppilasta. Tyttöjä on 166 ja poikia 195 (tilanne 18.9.2017). Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 57 ja erityisen tuen oppilaita ...

Järjestyssäännöt

Hyväksytty opettajakokouksessa toukokuussa 2017, muokattu elokuussa 2018 1 TAVOITTEET/JOHDANTO Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin. Sääntöjen takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeudenTYÖSKENTELY...

Tukiopetusaikataulu 2017-2018

Aloite tukiopetukseen voi tulla oppilaalta, aineenopettajalta tai huoltajalta. Tukiopetus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena ohjauksena tai pienessä ryhmässä opiskeluna. Koulun tulee tarjota tukiopetusta ennen heikon arvosanan antamista. Huoltaj...

Toimintakalenteri 2017-2018

Keskuskoululla on runsaasti toimintaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Tänä lukuvuonna näitä tapahtumia koskeva kalenterimme näyttää seuraavalta: (päivitetty 18.9.2017/JMA) ELOKUU: Uusien 7.luokkalaisten leirikoulut, koulukuvaukset ja Mykkäfilmifes...

Wilma ja Peda.net

PÄIVITETTY 18.09.2017 / JMA WILMA https://wilma.forssa.fi/ Wilma on koulumme hallinto-ohjelman www-liittymä. Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja viestinnässä Wilma-ohjelmaa. Wilmaa käytetään internet-selaimella, joten ohj...

Alakoulun tuntijako

Tarkistettu 18.9. 2017/JMA 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk. äidinkieli 7 7 6 5 4 4 englanti 2 3 2 2 matematiikka 4 4 4 4 4 4 ympäristö- ja luonnontieto 2 2 2 2 3 biologia ja maantiede 2 fysiikka ja kem...

Yläkoulun tuntijako

Yhteiset aineet / muokattu 18.9. 2017 (JMA) 7. lk. 8. lk. 9. lk. Äidinkieli 4 3 4 Englanti 2 3 3 Ruotsi 1 2 2 Matematiikka 4 3 4 Biologia/Maantieto 2 2 3 Fysiikka/Kemia 2 3 2 Terveystieto 1,5 1 1 Uskonto/Elämänkatsomus 1 1 1 Hist...

Kuraattori ja terveydenhoitaja

KOULUKURAATTORIN PALVELUT (Päivitetty 02.08.2017) Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattori...

KiVa koulu

KESKUSKOULU ON KIVA KOULU/tarkistettu 18.9. 2017 (JMA) http://www.kivakoulu.fi/ Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on Opetusministeriön rahoittama toimintamalli koul...

Kouluruokailu ja välipala

KOULURUOKAILU (Päivitetty 18.9. 2017) Forssan koulujen ateriapalveluja tuottaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy, joka on Forssan kaupungin ja Forssan Seudun Terveydenhuollon Kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja ka...

Kerhotoiminta Keskuskoulussa

Alaluokkien puolella toimii suosittu kokki- ja leivontakerho, vetäjänään koulunkäyntiavustaja Marita Voglojev-Skivalos. Janne Suominen pitää alaluokkien oppilaille bändikerhoa ja Sonja Hämäläinen pyörittää tarvittaessa eri tapahtumien ympärillä op...

Kansainvälinen toiminta

Valinnaisen kielten (B2) ryhmät ovat tehneet opintoretkiä Saksaan ja Espanjaan kevätlukukaudella. Lisäksi kesällä on oppilaitamme ollut nuorisotoimen kanssa yhteistyössä organisoiduilla leireillä Unkarissa. Tätä toimintaa on tarkoitus myös tulevai...