Keskuskoulu

Yhteystiedot

Keskuskoulu (luokat 1 - 9)keskuskoulu.jpg
Koulukatu 7
30100 Forssa

Rehtori Jari Marjamäki 050-596 5165
Kanslia, toimistosihteeri Elina Kylliäinen
sij. Amanda Jyrkänne 24.1.2019 alkaen 040-672 4119, 03-4141 5435
Vararehtori Jarkko Laine 040-482 7247
Oppilaanohjaaja Timo K. Nukari 040-673 8694
Opettajainhuone 03-4141 5432
sähköpostit: etunimi.sukunimi@forssa.fi (opettajilla etunimi.sukunimi@edu.forssa.fi)

(Muokattu 12.9.2019 JMA)

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Koulun yhteystiedot

PÄIVITETTY 12.9.2019 (JMA) Keskuskoulu Koulukatu 7 30100 Forssa http://www.forssa.fi/lapset_ja_nuoret/perusopetus/yhtenaiskoulut_1-9/keskuskoulu/ https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu https://wilma.forssa.fi/ Instagram: @keskuskoulu R...

Päivittäinen työaika ja loma-ajat

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA      tunti 1 08:00 – 08:45         välitunti 08:45 – 08:55         päivänavaus 08:55 – 09:00         tunti 2 09:00 – 09:45         välitunti 09:45 – 10:00         tunti 3 10:00 – 10:45                 Alakoulun ruokail...

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2019-2020

Päivitetty 18.11. 2019/JMA Keskuskoululla on yhteensä 356 koululaista, joista luokilla 1-6 on 103 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 253 oppilasta. Tyttöjä on 160 ja poikia 196 . Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 61 ja erityisen tuen o...

Järjestyssäännöt

(Päivitetty 13.9.2019/JMA) 1 TAVOITTEET/JOHDANTO Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin. Säännöt takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeuden työskentelyrauhaan (Perusopetuslaki 29§), henkilökohtaisee...

Henkilökunta

OPETTAJAT+opetustunnit PÄIVITETTY 13.9.2019/JMA Luokanvalvoja + lisätehtävät       Heino, Ansku, 18  ruotsi, valinnainen liikunta 9c, tukioppilastoiminta Huotari, Anna-Kaisa, 18 sij. Suvi Kokko ruotsi (ylä- ja alakoulu), äidinkieli ja kirjallis...

Tukiopetusaikataulu 2019-2020

Aloite tukiopetukseen voi tulla oppilaalta, aineenopettajalta tai huoltajalta. Tukiopetus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena ohjauksena tai pienessä ryhmässä opiskeluna. Koulun tulee tarjota tukiopetusta ennen heikon arvosanan antamista. Huoltaj...

Kuraattori ja terveydenhoitaja

KOULUKURAATTORIN PALVELUT (Päivitetty 13.09.2019/JMA) Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraatt...

Toimintakalenteri 2019-2020

Keskuskoululla on runsaasti toimintaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Tänä lukuvuonna näitä tapahtumia koskeva kalenterimme näyttää seuraavalta: (päivitetty 14.9.2018/JMA) ELOKUU: Uusien 7.luokkalaisten leirikoulut, alauokkien vanh.ilta, koulukuva...

Kerhotoiminta Keskuskoulussa

Alaluokkien puolella toimii suosittu kokki- ja leivontakerho, vetäjänään koulunkäyntiavustaja Marita Voglojev-Skivalos. Terhi Sipiläinen pitää käsityökerhoa ja Janne Suominen alaluokkien oppilaille bändikerhoa. Muitakin kerhoja tarjotaan lukuvuode...

Wilma ja Peda.net

PÄIVITETTY 13.09.2019 / JMA WILMA https://forssa.inschool.fi Wilma on koulumme hallinto-ohjelman www-liittymä. Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja viestinnässä Wilma-ohjelmaa. Wilmaa käytetään internet-selaimella, joten oh...

Alakoulun tuntijako

Tarkistettu 13.9. 2019/JMA 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk.               äidinkieli 7 7 6 5 4 4 englanti 1 1 2 3 2 2 matematiikka 4 4 4 4 4 4 ympäristö- ja luonnontieto 2 2 2 2 3   biologia ja maantiede           2 fysiikka ja kem...

Yläkoulun tuntijako

Yhteiset aineet / muokattu 13.9. 2019 (JMA)         7. lk. 8. lk. 9. lk. Äidinkieli 4 3 3 Englanti 2 3 3 Ruotsi 1 2 1 Matematiikka 4 3 4 Biologia/Maantieto 2 3 2 Fysiikka/Kemia 2 3 2 Terveystieto 1,5 0,5 1 Uskonto/Elämänkatsomus 1 1 1 Hi...

Valinnaisaineet Keskuskoululla

Valinnaistarjonta on esitelty koulun PedaNet-etusivulla olevan valinnaisainelinkin takana. Linkin https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu/lv takana on myös kunkin valinnaisaineen opetusuunnitelmallinen sisältö. Vapaasti valittavien aineide...

Kouluruokailu ja välipala

KOULURUOKAILU (Päivitetty 14.9. 2018) Forssan koulujen ateriapalveluja tuottaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy, joka on Forssan kaupungin ja Forssan Seudun Terveydenhuollon Kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja ka...

KiVa koulu

KESKUSKOULU ON KIVA KOULU/päivitetty 13.9. 2019 (JMA) http://www.kivakoulu.fi/ Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on Opetusministeriön rahoittama toimintamalli kouluk...

Kansainvälinen toiminta

Valinnaisen kielten (B2) ryhmät ovat tehneet joinain vuosina opintoretkiä Saksaan ja Espanjaan kevätlukukaudella. Lisäksi kesällä on oppilaitamme ollut nuorisotoimen kanssa yhteistyössä organisoiduilla leireillä Unkarissa, Gödöllössä. Tätä toimint...