Keskuskoulu

Yhteystiedot

Keskuskoulu (luokat 1 - 9)keskuskoulu.jpg
Koulukatu 7
30100 Forssa

Rehtori Jari Marjamäki 050-596 5165
Kanslia, toimistosihteeri Elina Kylliäinen
sij. Amanda Jyrkänne 24.1.2019 alkaen 040-672 4119, 03-4141 5435
Vararehtori Jarkko Laine 040-482 7247
Oppilaanohjaaja Timo K. Nukari 040-673 8694
Opettajainhuone 03-4141 5432
sähköpostit: etunimi.sukunimi@forssa.fi

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019

Koulun yhteystiedot

PÄIVITETTY 31.7.2018/EK Keskuskoulu Koulukatu 7 30100 Forssa http://www.forssa.fi/lapset_ja_nuoret/perusopetus/yhtenaiskoulut_1-9/keskuskoulu/ https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu https://wilma.forssa.fi/ Instagram: @keskuskoulu Reht...

Päivittäinen työaika ja loma-ajat

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA (päivitetty 31.7. 2018/EK)     tunti no 1 08:00 – 08:45         välitunti 08:45 – 08:55         päivänavaus 08:55 – 09:00         tunti no 2 09:00 – 09:45         välitunti 09:45 – 10:00         tunti no 3 10:00 – 10:45 ...

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2018-2019

Päivitetty 14.9. 2018/JMA Keskuskoululla on yhteensä 377 koululaista, joista luokilla 1-6 on 114 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 263 oppilasta. Tyttöjä on 173 ja poikia 204 (tilanne 20.9.2018). Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 61 j...

Järjestyssäännöt

Vahvistetaan uudelleen opettajankokouksessa marraskuussa 2018, viimeinen muutos 6.11. 2018 (JMA) 1 TAVOITTEET/JOHDANTO Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin. Säännöt takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenel...

Henkilökunta

OPETTAJAT+opetustunnit PÄIVITETTY 31.7.2018/EK Luokanvalvoja + lisätehtävät       Heino, Anne-Mari, 17 (10+7) ruotsi, valinnainen liikunta 8c, tukioppilastoiminta Huotari, Anna-Kaisa, 19,5 ruotsi (ylä- ja alakoulu), äidinkieli ja kirjallisuus  ...

Tukiopetusaikataulu 2018-2019

Aloite tukiopetukseen voi tulla oppilaalta, aineenopettajalta tai huoltajalta. Tukiopetus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena ohjauksena tai pienessä ryhmässä opiskeluna. Koulun tulee tarjota tukiopetusta ennen heikon arvosanan antamista. Huolta...

Kuraattori ja terveydenhoitaja

KOULUKURAATTORIN PALVELUT (Päivitetty 14.09.2018) Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattori...

Toimintakalenteri 2018-2019

Keskuskoululla on runsaasti toimintaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Tänä lukuvuonna näitä tapahtumia koskeva kalenterimme näyttää seuraavalta: (päivitetty 14.9.2018/JMA) ELOKUU: Uusien 7.luokkalaisten leirikoulut, koulukuvaukset ja Mykkäfilmifes...

Kerhotoiminta Keskuskoulussa

Alaluokkien puolella toimii suosittu kokki- ja leivontakerho, vetäjänään koulunkäyntiavustaja Marita Voglojev-Skivalos. Janne Suominen pitää alaluokkien oppilaille bändikerhoa ja Sonja Hämäläinen pyörittää tarvittaessa eri tapahtumien ympärillä op...

Wilma ja Peda.net

PÄIVITETTY 14.09.2018 / JMA WILMA https://wilma.forssa.fi/ Wilma on koulumme hallinto-ohjelman www-liittymä. Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja viestinnässä Wilma-ohjelmaa. Wilmaa käytetään internet-selaimella, joten ohj...

Alakoulun tuntijako

Tarkistettu 18.9. 2017/JMA 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk. äidinkieli 7 7 6 5 4 4 englanti 2 3 2 2 matematiikka 4 4 4 4 4 4 ympäristö- ja luonnontieto 2 2 2 2 3 biologia ja maantiede 2 fysiikka ja kem...

Yläkoulun tuntijako

Yhteiset aineet / muokattu 14.9. 2018 (JMA)         7. lk. 8. lk. 9. lk. Äidinkieli 4 3 4 Englanti 2 3 3 Ruotsi 1 2 2 Matematiikka 4 3 4 Biologia/Maantieto 2 3 3 Fysiikka/Kemia 2 3 2 Terveystieto 1,5 0,5 1 Uskonto/Elämänkatsomus 1 1 1 Hi...

Valinnaisaineet Keskuskoululla

Valinnaistarjonta on esitelty koulun PedaNet-etusivulla olevan valinnaisainelinkin takana. Linkin takana on myös kunkin valinnaisaineen opetusuunnitelmallinen sisältö.

Kouluruokailu ja välipala

KOULURUOKAILU (Päivitetty 14.9. 2018) Forssan koulujen ateriapalveluja tuottaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy, joka on Forssan kaupungin ja Forssan Seudun Terveydenhuollon Kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja ka...

KiVa koulu

KESKUSKOULU ON KIVA KOULU/päivitetty 14.9. 2018 (JMA) http://www.kivakoulu.fi/ Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on Opetusministeriön rahoittama toimintamalli koulu...

Kansainvälinen toiminta

Valinnaisen kielten (B2) ryhmät ovat tehneet opintoretkiä Saksaan ja Espanjaan kevätlukukaudella. Lisäksi kesällä on oppilaitamme ollut nuorisotoimen kanssa yhteistyössä organisoiduilla leireillä Unkarissa, Gödöllössä. Tätä toimintaa on tarkoitus ...