Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2019-2020

Päivitetty 12.9. 2019/JMA

Keskuskoululla on yhteensä 354 koululaista, joista luokilla 1-6 on 101 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 253 oppilasta. Tyttöjä on 158 ja poikia 196 (tilanne 12.9. 2019).

Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 53 ja erityisen tuen oppilaita on 12. Kuljetusoppilaita oppilaistamme on tänä lukuvuonna 43.

Tuntikehys kuluvana lukuvuonna jakautuu seuraavasti:
*Luokkien 1-6 vuosiviikkotunnit 163
*Luokkien 7-9 vuosiviikkotunnit 434
*OVTESIn tuntiperusteiset tunnit ja demonstraatiotunnit 36½ tuntia
*Erityisopetustunnit 86
Kaikki yhteensä 722½ vuosiviikkotuntia