Keskuskoulu

Keskuskoulun lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020

Oppilaskunta, tukioppilaat, vanhempaintoimikunta ja yhteydenpito koteihin

Keskuskoulun oppilaskunnan ohjaava opettaja on Suvi Kokko työparinaan sosiaalikasvattaja Krista Kurka. Oppilaskuntaan valitaan lähtökohtaisesti kaksi oppilasta jokaiselta luokalta. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja osallistuu koulun arjen suunnitteluun omalta osaltaan.

Tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja on Ansku Heino, sosiaalikasvattaja on mukana tässäkin toiminnassa.Tukioppilaat mm. osallistuvat syksyllä uusien seitsemäsluokkalaisten leirikouluun ja järjestävät kummitunnit ja seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivän. Tukioppilaat saavat tehtäväänsä koulutuksen ja osallistuvat myös viikonloppuleirille toimintansa puitteissa. Tukioppilaat ovat 8.-9. luokkien oppilaita ja heitä on nimetty kullekin 7. luokalle 4-5 oppilasta. Toiminnan tavoitteena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja edistää hyviä toverisuhteita ja myönteistä kouluilmapiiriä.

Koulussa toimii vanhempaintoimikunta, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuu myös henkilökunnan edustajana joko Jari Marjamäki, Timo Kalervo Nukari tai Karoliina Suominen.

Vanhempainvartit pidetään lautakunnan päätöksen mukaisesti pääosin ennen syyslomaa, lisäksi opinto-ohjaaja tapaa yhdeksäsluokkalaiset vanhempineen.

Lisäksi yhtenä YS-tiiminä toimii Kodin ja koulun yhteistyötiimi, tehtävänään mm. ajoittaa ja organisoida vanhempainillat. Yhteyttä koteihin pidetään pääsääntöisesti Wilma-järjestelmän kautta, kiireellisissä tai asian luonteen vaativissa tilanteissa luonnollisesti puhelimitse. Pyrkimys on mutkattomaan yhteistyöhön huoltajien kanssa. (päivitetty 13.9. 2019/JMA)