Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Koulun yhteystiedot

PÄIVITETTY 31.7.2018/EK

Keskuskoulu
Koulukatu 7
30100 Forssa
http://www.forssa.fi/lapset_ja_nuoret/perusopetus/yhtenaiskoulut_1-9/keskuskoulu/
https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu
https://wilma.forssa.fi/
Instagram: @keskuskoulu


Rehtori Jari Marjamäki 050-596 5165

Vararehtori Jarkko Laine 040-482 7247

Kanslia, toimistosihteeri Elina Kylliäinen 040-672 4119

Opettajainhuone 03-4141 5432

Opinto-ohjaaja Timo K. Nukari 040-673 8694

Koulukuraattori Tytti Hirvonen 040-673 9224

Terveydenhoitaja Katja Suvanto 03-4191 2275, 045-657 6300

Koulupsykologi Hely Tenkanen-Kononen 0500-771 873

Sosiaalikasvattaja Jenna Rosenström 040-185 2083

Kiinteistönhoitaja Jyrki Aaltonen 050-550 4514

Ruokala 03-4141 5436, 040 648 5361

Kotitalousluokka 040-673 8670

Tekninen työ 040-673 9972

Päivittäinen työaika ja loma-ajat

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA (päivitetty 31.7. 2018/EK)

    tunti no 1 08:00 – 08:45    
    välitunti 08:45 – 08:55    
    päivänavaus 08:55 – 09:00    
    tunti no 2 09:00 – 09:45    
    välitunti 09:45 – 10:00    
    tunti no 3 10:00 – 10:45    
           
Alakoulun
ruokailu
10:15 – 10:30        
tunti jatkuu 10:30 – 11:00        
välitunti 11:00 – 11:15 1. ruokailu 10:45 – 11:15 välitunti 10:45 – 11:00
tunti no 4 11:15 – 12:00 tunti no 4 11:15 – 12:00 tunti no 4 11:00 – 11:45
välitunti 12:00 – 12:15 välitunti 12:00 – 12:15 2. ruokailu 11:45 – 12:15
           
    tunti no 5 12:15 – 13:00    
    välipala/välitunti 13:00 – 13:15    
    tunti no 6 13:15 – 14:00    
    välitunti 14:00 – 14:05    
    tunti no 7 14:05 – 14:50    


LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖAJAT

 

Syyslukukausi alkaa maanantaina 13.8.2018 klo 9.00.
Syysloma 15.10.-21.10.2018 (viikko 42). Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 on vapaapäivä. Syyslukukausi päättyy lauantaina 22.12.2018, joululoma 23.12.2018-6.1.2019.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019 lukujärjestyksen mukaisesti. Talviloma 25.2.-3.3.2019 (viikko 9). Lauantaityöpäivä 30.3.2019. Pääsiäisloma 19.4.-22.4.2019. Vapunpäivä 1.5.2019 ja helatorstai 30.5.2019 ovat vapaapäiviä. Kevätlukukausi päättyy lauantaina 1.6.2019


 

 

Henkilökunta

OPETTAJAT+opetustunnit PÄIVITETTY 31.7.2018/EK Luokanvalvoja + lisätehtävät
Halme, Minna, 1 islam  
Heino, Anne-Mari, 17 (10+7) ruotsi, valinnainen liikunta 8c, tukioppilastoiminta
Huotari, Anna-Kaisa, 19,5 ruotsi (ylä- ja alakoulu), äidinkieli ja kirjallisuus  oppilaskuntatoiminta
Hämäläinen, Sonja-Tuulia, 16 kuvataide (ylä- ja alakoulu) 9c
Isaksson, Jussi, 25 luokanopettaja 3. lk
Isaksson, Seija, 25 luokanopettaja 1. lk
Kilponen, Antti, 25,25 (14+11,25) liikunta (peruskoulu + lukio)  
Kinnunen, Hannele, 2 venäjä  
Kultanen, Henrika, 21 käsityö, englanti  9d
Kurki-Aittomaa, Hanna, 22,5 äidinkieli ja kirjallisuus 7b
Laaksonen, Sari, 2 venäjä  
Laine, Jarkko, 24 englanti (ylä- ja alakoulu) 7a, vararehtori
Laine, Katriina, 24 englanti (ylä-ja alakoulu), saksa  
Lehtinen, Jenna 24 (Keskuskoulu 12 ja Vieremän koulu 12) erityisopetus, luokat 1-6  
Leinonen, Pekka, 25 matematiikka, fysiikka, kemia 8b
Lindholm, Helena, 24 luokanopettaja 5. lk
Lukkala, Jonna, 26 klinikkaopettaja  
Luukka, Ville, 22 matematiikka, fysiikka, kemia Fyken varastovastaavuus
Marjamäki, Jari, kokonaistyöaika rehtori  
Metsämäki, Antti, 20 historia, yhteiskuntaoppi, uskonto (ev. lut.), elämänkatsomustieto 8d, av-vastaavuus, turvallisuusvastaava
Mäkiranta, Kirsi, (virkavapaalla)    
Niittylä, Anna-Kaarina, 22 kotitalous, terveystieto 9b
Nukari, Timo K., vuosityöaika opinto-ohjaus  
Nummila, Niina, 19 äidinkieli ja kirjallisuus 9a, kirjastonhoitotehtävä
Oja, Juha, 24 käsityö, mopokurssi  
Onkila-Kinnunen, Katja, 20 biologia, maantieto 8a, Bgge:n kokoelmien hoito
Pauna, Anna, 22 pienryhmäopettaja 8e
Salminen, Essi, 24 luokanopettaja 2. lk
Sarvilinna, Riitta, 13 kotitalous, hygieniaosaaminen  
Seppälä, Viivi, 25 matematiikka, fysiikka, kemia  7c
Sevòn, Marjo, 6 espanja, ranska  
Sorri, Martti, 24 historia, yhteiskuntaoppi, uskonto (ev. lut.)  
Sorri, Tuomo, 26,75 (12+14,75) musiikki (peruskoulu + lukio) 7d, musiikkiesitysten hoito
Suomi, Timo, 25 oppimisen tuen yksikkö, elämänkatsomustieto 9e
Suominen, Janne, 26 luokanopettaja 6. lk
Suominen, Karoliina, 27 (21+6) luokanopettaja 4. lk, pedatutor
Tyrväinen, Teppo, 23 matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka Atk-vastaavuus
Uotila, Marianne, 23 liikunta, terveystieto  
Voglojev-Skivalos, Marita, 8 valinnainen kotitalous  
Voipio, Helinä, 22 biologia, maantieto  


   
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT    
Leino, Emilia, 10    
Nieminen, Mirka, 35   aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja
Sipiläinen, Terhi, 25    
Suonpää, Nitta, 32    
Voglojev-Skivalos, Marita    

Oppilaat sekä tuntikehyksen käyttö lukuvuonna 2017-2018

Keskuskoululla on yhteensä 361 koululaista, joista luokilla 1-6 on 111 oppilasta ja luokilla 7-9 vastaavasti on 250 oppilasta. Tyttöjä on 166 ja poikia 195 (tilanne 18.9.2017).

Tehostetun tuen oppilaita on yhteensä 57 ja erityisen tuen oppilaita on 9. Kuljetusoppilaita oppilaistamme on tänä lukuvuonna 43.

Tuntikehys kuluvana lukuvuonna jakautuu seuraavasti:
*Luokkien 1-6 vuosiviikkotunnit 162
*Luokkien 7-9 vuosiviikkotunnit 441
*OVTESIn tuntiperusteiset tunnit ja demonstraatiotunnit 38
*Erityisopetustunnit 82
Kaikki yhteensä 723 vuosiviikkotuntia

Päivitetty 28.2. 2018/JMA

Toiminta-ajatus, toimintaperiatteet, johtaminen, tavoitteet sekä painopistealueet lukuvuodelle 2017-2018

Päivitetty 19.8 2017/JMA
Keskuskoulu vastaa omalta osaltaan laadukkaan yleissivistävän perusopetuksen antamisesta forssalaisille lapsille ja nuorille. Toimimme yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti joustavasti luokkien 1-9 kouluna. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1.-2. luokkien oppilaille ja myöhäisinä kouluuntuloaamuina on tarjolla myös Aamupuuhis kello yhdeksästä kymmeneen.

Lasten kasvattaminen, yleissivistyksen lisääminen sekä opiskeluvalmiuksien kehittäminen ovat niitä tehtäviä, joiden avulla pyrimme kehittämään oppilaitamme vastuullisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi.
Koulussamme näitä tavoitteita kohti pyritään korostamalla yhteisiä arvoja ja päämääriä, suvaitsevaisuutta, yhteistyön merkitystä sekä oppilaslähtöisyyttä. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle lapselle kaikin puolin turvallinen kasvuympäristö ja huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.

Lukuvuoden 2017-2018 aikana uusi opetussuunitelma astuu voimaan seitsemännen luokan kohdalla, yleinen osa toki koskee jo myös luokkia 8 ja 9. Sen mukana yläkoulun oppilaat ovat saamassa kaupungin puolelta käyttöönsä sekä oman läppärin että sitä varten latauskaapin, mitä toki oppilaat muutenkin voivat hyödyntää mm.tavaroiden säilytykseen. Luokkien 1-6 oppilaat saivat vastaavasti ipadin käyttöönsä. Oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana on lisätty mm. liikuntavälkillä ja koulu on saamassa syksyn aikana uuden kiipeilyseinän. Liikkuva Koulu-tiimi on perustettu uutena YT-tiiminä likunnallisuutta lisäämään.

Koulun arjessa toimintaa ohjaavat ja suunnittelevat YT-tiimit, joita lukuvuonna 2017-2018 on seitsemän kappaletta. Kukin opettaja kuuluu yhteen YT-tiimiin. Tänä vuonna tiimit ovat:
*Oppimisen tuen ja koulun käytäntöjen tiimi
*Kodin ja koulun yhteistyötiimi
*KivaKoulutiimi
*Kestävän kehityksen tiimi
*Tapahtumatiimi
*Tykytiimi sekä siis uutena aloittava
*Liikkuva Koulu-tiimi

Henkilökunta on motivoitunut koulutuksiin hyvin ja opettajien pyrkimystä lisäkouluttautua on tuettu suhtautumalla myönteisesti koulutushakemuksiin. Lisäksi tykytiimi tukee omalta osaltaan toiminnallaan työssä jaksamista.

Järjestyssäännöt

Hyväksytty opettajakokouksessa toukokuussa 2017, muokattu elokuussa 2018

1 TAVOITTEET/JOHDANTO


Keskuskoulun järjestyssäännöt perustuvat voimassaolevaan perusopetuslakiin.

Sääntöjen takaavat jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeudenTYÖSKENTELYRAUHAAN (Perusopetuslaki 29§), henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan. Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

Näistä järjestyssäännöistä voidaan joissain kohdissa poiketa, jos on erityisen poikkeukselliset olosuhteet, koulun johtajan tai oppitunnin opettajan tai välituntivalvojan ohjeiden mukaan.

2 KOULUAIKA

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 30§).

Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukainen työaika sekä koulun järjestämät opintoretket, kerhot ja muut tilaisuudet.

Oppilaiden tulee käyttää tieliikennelain edellyttämiä turvavälineitä ja –varusteita koulumatkoillaan ja muussa koulun toimintaan liittyvässä liikkumisessa.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana.
Kouluyhteisön jäsenet huolehtivat tehtävistään tunnollisesti. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään.

Ilman eri kehotusta oppitunnin alussa ulkotakit jätetään naulakkoon jo opettajaa odoteltaessa. Lakit otetaan pois päästä ennen luokkaan menoa. Älypuhelinta tai muuta mobiililaitetta käytetään vain opettajan luvalla, muuten sen on oltava äänettömänä ja pois näkyvistä. Laite laitetaan äänettömälle ja pois näkyvistä. Kokeissa puhelimet kerätään opettajan osoittamaan paikkaan.

Päivänavauksen aikana ollaan hiljaa ja kuunnellaan päivänavausta ja myös mahdolliset tiedotukset keskittyneesti. Jos oppilas myöhästyy, hän odottaa käytävällä päivänavauksen loppumista. Jos kuljetusoppilaiden linja-auto on myöhässä aamulla, myöhästymistä ei merkitä.


Perusopetusasetus 4§ ja 6§

Kiellettyjen esineiden tai aineiden hallussapito ja käyttö ei ole koulussa eikä kouluaikana sallittua. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine.

Lakiteksti sanoo saman pitemmin: Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (Perusopetuslaki 29§)

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa (Perusopetuslaki 36§ ja 37§), jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu.

Takavarikoitu häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. (Perusopetuslaki 36g) Jos esine tai aine on sellainen, ettei sitä ei voi antaa alaikäiselle, se luovutetaan vain oppilaan huoltajalle.

Jokainen oppilas on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan siisteydestä ja henkilökohtaisesta hygieniastaan sekä käsienpesusta.


3.LIIKKUMINEN

Piha-alueen läpiajo kouluaikana ei ole sallittua. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen tyhjäkäynti on tieliikennelain mukaan kielletty. Mopot ja skootterit on pysäköitävä niille osoitetulle alueelle. Mopoautot pysäköidään Koulukadun varrella oleville pysäköintipaikoille. Pyörät jätetään ainoastaan pyörätelineisiin. Polkupyörä- ja mopoalue ei ole välituntialuetta.

Koulukadun puoleisista ovista pääsee sisään vain aamulla kouluun tultaessa. Välitunneilla käytetään pihan puoleisia ovia ja teknisen päädyn ovea.
- Alakoulun sisäänkäyntiä käyttävät alakoululaisten ja iltapäiväkerholaisten lisäksi ainoastaan liikuntaryhmät ja lukiolaiset. Liikuntasaliin menevät ottavat kengät pois ala-aulassa. Musiikkiluokkaan ja tekstiilityöhön kulejtaan aina pääaulan kautta.
- Musiikkiluokan käytävä ei ole välituntialuetta.
- Liikuntaryhmät menevät sisälle vasta kellon soitua.
- Alakäytävälle mennään vasta tunnin alussa, laukkuja ei viedä etukäteen.

Oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Poikkeus tästä säännöstä on siirtyminen oppitunnille Kuvataidekouluun, liikuntatunnit muualla kuin koulun tiloissa ja mahdolliset opintoretket opettajan ohjeiden mukaan.

Mopoilla ajetaan koulun pitkää sivua kulkevan henkilökunnan paikoitusalueen kautta. Pihan läpi ei kuljeta. Polkupyörillä ja kävellen käytetään pitkää sivua kuljettaessa kevyen liikenteen väylää, auto- ja mopokulkuväylää eivät saa muut käyttää.

 


4. MUU KOULUAIKA

Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman eri kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Talvella jäädytetylle kentälle ei saa mennä välitunneilla. Kenttä on tarkoitettu välituntiliikuntaan, ei oleskeluun. Valvoja opettaja voi antaa palloja ja huolehtii, että pallot palautetaan samaan paikkaan välitunnin päätyttyä

Lumipallojen, kivien, käpyjen yms. heitteleminen on kielletty. Koulupäivän aikana koulualueella oleviin puihin ei saa kiivetä.

Jos alakoulun oppilaita ei ole paikalla, yläkoulun oppilaat voivat keinua. Muuten keinut ovat alakoululaisten käytössä.


RUOKAILU

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Oppitunnilla syöminen (myös purukumin) ja juominen on kielletty. Oppilaat eivät saa tuoda kouluun omia juomia. Kuvataidekoululle ei saa viedä juomia eikä siellä saa ruokailla. Koulupäivään kuuluu yksi ateria koulun ruokalassa. Ruokailuvuoroja on noudatettava.


Ruokailuun meno
Ykköskerroksen tunnilla olevat oppilaat jättävät takkinsa ja laukkunsa kyseiseen käytävään ruokailuun mennessään.
Muista kerroksista tulevat oppilaat tuovat laukkunsa ala-aulaan ja takkinsa ruokalakäytävän naulakkoon.
Ruokalakäytävän ahtauden takia sinne ei saa viedä laukkuja.
Huolellisella käsienpesulla ehkäistään mahdollisia tautitartuntoja. Käsienpesu huolellisesti saippualla ennen ruokailua olisi suotavaa jo luokassa. Ruokalassa on myös käsienpesumahdollisuus.

RUOKAILUSSA
Ruokailussa käyttäydytään hyviä tapoja noudattaen. Ruokajonossa ei etuilla eikä käyttäydytä asiattomasti. Ruokaa otetaan sohlaamatta ja sopiva määrä, ruokapöydissä istutaan rauhallisesti ja astiat palautetaan asianmukaisiin paikkoihin. Ruokapöydät jäävät ruokailun jälkeen siistiin kuntoon.
Ruoan kanssa ei leikitä eikä pöytiä saa sotkea.
Ruokailun tarkistetaan jälkeen, että oma paikka jää siistiin kuntoon.
Yläkoulun kakkosruokailussa tuolit nostetaan telineisiin.
Ruoantähteet ja roskat lajitellaan huolella niille varattuihin astioihin.
Lopuksi kiitetään keittiöhenkilökuntaa ruoasta.
Rahat, matkapuhelin ym. arvoesineet pidetään mukana ruokailussa varkauksien estämiseksi. Koulu ja oppilaille otettu vakuutus eivät korvaa koulunkäyntiin kuulumattomille tarvikkeille, esimerkiksi matkapuhelimille, koituneita vahinkoja.

RUOKAILUSTA POISTUMINEN
Ulkovaatteet puetaan ripeästi päälle ja ulos mennään ilman valvovan opettajan erillistä kehotusta.
Oppilaat eivät saa lähteä kuljettamaan laukkuja ylös kerroksiin, vaan laukku otetaan mukaan ulos tai jätetään välitunnin ajaksi ala-aulaan.


VÄLIPALA
Välipala syödään koulun ruokalassa. Lakit, pipot, takit ja reput otetaan pois välipalalle mentäessä, myös kännykkä on piilossa.
Näkkileipä syödään pöydässä, sen sijaan pelkkä vesilasillinen juodaan seisten ja se otetaan ensimmäisestä vesipisteestä.
Leipää ei oteta mukaan, kun lähdetään ulos. Välipalalla voi syösä omia eväitä, ei kuitenkaan omia juomia.
Kun kello on soinut oppitunnille, lisää leipää ei enää haeta.
Tuolit nostetaan telineisiin.
Sääntöjen rikkomisesta ja käytöshäiriöistä seuraa välipalakielto.


VÄLITUNNIT
Opettajakunta määrittelee välituntialueen. Koulualueelta poistuminen on kielletty. Luvatta alueelta poistuvasta oppilaasta koulu ei ole vastuussa.

Välitunneille siirrytään ilman kehotusta. Portaat ja lastauslaituri eivät ole välituntialuetta. Syljeskely koulun alueella on kielletty. Koulun kentällä voi pelata välituntien aikana, paitsi jos kentällä on käynnissä oppitunti. Koulun kenttä ei ole oleskelualue. Talvella jäädytetty kenttä on vain liikuntaryhmien käytössä.

Mahdollisista liikuntavälitunneista annetaan omat ohjeet lukuvuoden alussa.

Alakoulussa kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja.

Yläkoulussa luokilla 7-9 ulkovälitunteja ovat kello 9.45-10.00 ja kello 12.00-12.15 välitunnit.

Asiaton oleskelu WC-tiloissa on kielletty. Musiikkiluokan viereiset WC:t ovat vain sen käytävän luokkien käytössä.

Sisävälitunneilla voi lehtienlukusalissa lukea lehtiä.


6.OPISKELUVÄLINEET JA KOULUTARVIKKEET

Oppikirjat ovat oppilaalla lainakäytössä kouluvuoden ajan. Oppilas on vastuussa oppikirjojen kunnossa pitämisestä ja hänen tulee palauttaa oppikirjat moitteettomassa kunnossa.

Kannettavat tietokoneet ja iPadit ovat oppilaalla lainakäytössä. Oppilas on vastuussa niiden kunnossa pitämisestä ja että ne ovat mukana oppitunneilla. Kaikki välineet tulee palauttaa koululle moitteettomassa kunnossa.

Oppilas saa kouluvuoden aluksi/aikana kyniä, kumeja ja vihkoja ynnä muita opiskeluvälineiksi. Opiskeluvälineet tulee olla mukana oppitunneilla.7. TUKIPALVELUT

Koulun tukipalveluista on tietoa Pedanet-sivuilla. Tukipalveluja käytetään asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.

Tukiopetus ja muu opiskelun tuki

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. (Perusopetuslaki 16§). Tarvittaessa oppilas siirretään tehostetun tuen ja erityisen tuen piiriin.

Pääasiallinen viestintäväline kodin ja koulun välillä on Wilma-järjestelmä.

Koulussa on oppilaita varten kanslia, erityisopetusta, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, sosiaalikasvattaja ja rehtori. Palvelujejn päivysajat tiedotetaan koulun Pedanet-sivuilla, ajat voivat vaihtua lukuvuosittain tai useammin. Koulupsykologi on tavattavissa Forssan sairaalan tiloissa erikseen sovittavina aikoina. Forssan kaupunki tarjoaa oppilaille lakisääteiset hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut terveyskeskuksessa.8. POISSAOLOT

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (perusopetuslaki 26§)

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja/luokanopettaja ja muutoin koulun rehtori. Mahdolliset poissaoloanomukset tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä tai koulun Peda.net-sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Oppilaan tulee huolehtia poissaoloajan koulutehtävistään.

Oppilas korvaa luvattomat poissaolot. Koulussa on korvausistuntoja kerran viikossa. Tarvittaessa järjestetään lisää mahdollisuuksia korvauksiin.
9. PÄIHTEET

Päihteiden (tupakka, sähkötupakka, nuuska, huumeet, alkoholi ja muut päihdyttävät aineet) käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana. Oppilas, joka avustaa tupakoivaa toveriaan, rikkoo järjestyssääntöä.

Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus.


10. MUUT ASIAT

Arviointi
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. (Perusopetuslaki 22§)

Oppilaskunta 47§a
Koulussa toimii oppilaskunta. kaikki Keskuskoulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuoden alussa, jokaiselta yläkoulun luokalta on edustaja oppilaskunnan hallituksessa.

11. KURINPITO

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus (Perusopetuslaki 36§).

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (Perusopetuslaki 29§)Rehtori tai opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin oppilas ei saa poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä

O
pettaja voi määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa

  • epärehellisyydestä
  • törkeästä käyttäytymisestä
  • jatkuvasti toistuvista pienemmistä rikkomuksista

 

  • opettaja tai rehtori voivat ottaa oppilaan kasvatuskeskusteluun
  • rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
  • sivistyslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi
Tukiopetusaikataulu 2017-2018

Aloite tukiopetukseen voi tulla oppilaalta, aineenopettajalta tai huoltajalta. Tukiopetus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena ohjauksena tai pienessä ryhmässä opiskeluna. Koulun tulee tarjota tukiopetusta ennen heikon arvosanan antamista.

Huoltajan tai oppilaan on sovittava tukiopetusajasta ottamalla yhteyttä kyseiseen aineenopettajaan. Yhteydenotto voi tapahtua Wilman kautta (suositeltu tapa), puhelimitse tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@forssa.fi). Jos oppilas estyy tulemasta tukiopetukseen sovittuna ajankohtana, on siitä ilmoitettava etukäteen opettajalle. Mikäli alla olevista ajoista ei löydy sopivaa tai oppilas tarvitsee tukea muissa kuin alla mainituissa aineissa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen aineenopettajaan. Tarvittaessa voidaan aina sopia muitakin aikoja opettajien kanssa.

Alla olevista taulukoista löydät tukiopetukseen varattavat ajat ja opettajat aineryhmittäin.


Matematiikka, fysiikka, kemia (MA, FY, KE)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

PLE

PLE / TTY

PLE

9-10

PLE / TTY

10-11

12-13

13-14

14-15

PLE

PLE

VSE / TTY

VSE

PLE

15-16

VSE / PLE / TTY

VSE / PLE / TTY

VSE / PLE / TTY

VLU (14.50-15.35)

VSE / PLE

PLE= Pekka Leinonen, VSE=Viivi Seppälä, VLU=Ville Luukka, TTY=Teppo Tyrväinen

Kuvaamataito (KU)

Terveystieto (TT)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

9-10

10-11

12-13

STH (KU)

13-14

STH (KU)

14-15

MUO (TT,9.lk)

STH (KU)

15-16

STH=Sonja Hämäläinen, MUO=Marianne Uotila

Englanti (EN)

Ruotsi (RU)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

AMH (RU)

KLA (EN)

AMH (RU)

JLA (EN)

AHU (RU)

AHU (RU)

9-10

10-11

12-13

13-14

KLA (EN)

14-15

KLA (EN)

AHU (RU)

KLA (EN)

KLA (EN) AMH (RU)

AHU (RU)

AHU (RU)

15-16

KLA (EN) AMH (RU)

AHU (RU)

KLA (EN)

JLA (EN)

AHU (RU)

KLA (EN)

JLA (EN)

JLA (EN)

JLA (EN)

AMH= Anne-Mari Heino, AHU=Anna-Kaisa Huotari KLA=Katriina Laine

Yhteiskuntaoppi, historia, uskonto (YH, HI, UE)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

AME

9-10

10-11

12-13

13-14

AME

14-15

AME

AME

15-16

MSO

MSO

MSO

MSO

AME=Antti Metsämäki, MSO=Martti Sorri

Biologia, maantieto (BI, GE)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

KOK

KOK

KOK

KOK / KMÄ

9-10

KOK

10-11

12-13

13-14

14-15

KOK

KOK

15-16

KOK

KOK / KMÄ

KOK / KMÄ

KOK/ KMÄ

KOK

KOK=Katja Onkila-Kinnunen, KMÄ=Kirsi Mäkiranta

Äidinkieli ja kirjallisuus (AI)

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

HKA

AHU

NNU

AHU

9-10

10-11

12-13

13-14

14-15

AHU

NNU

AHU

HKA / NNU

NNU / AHU

15-16

AHU

NNU / AHU

HKA=Hanna Kurki-Aittomaa, AHU=Anna-Kaisa Huotari, NNU=Niina Nummila

Alakoulun opettajien tukiopetusajat

KLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

8-9

ESA

JAS

9-10

10-11

12-13

13-14

14-15

15-16

ESA=Essi Salminen, JAS=Janne SuominenLaaja-alaisen osaamisen taitojen painotukset sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuonna 2017-2018

Laaja-alaisen osaamisen taidoista Keskuskoululla on lukuvuodelle 2017-2018 nostettu painopistealueiksi L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa, joiden harjoittaminen kuuluu jokaisen oppiaineen ja opettajan tehtäviin. Nämä taidot edesauttavat oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi. Olemme Keskuskoululla ottaneet tänä vuonna näistä esille edellä mainitut kaksi taitoa. Molemmat olivat painopistealueina jo viime lukuvuonna, mutta katsoimme ensin mainitun edelleen erittäin tärkeäksi, Keskuskoulu osallistuu pilottikouluna myös Lapset Puheeksi-menetelmän käyttöönottoon tämän lukuvuoden aikana. Oppilaan kohtaaminen ja välittäminen ovat siis keskiössä koulussamme edelleen.
Nyky-yhteiskunnassa on tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria huolehtimaan itsestään, vahvistaa heidän itsetuntoaan kaikin tavoin ja ohjata heitä selviämään myös koulun ulkopuolisissa haasteissa ja jokapäiväiseen arkeen kuuluvien asioiden hoidossa.
TVT-taitojen osaaminen on nyt ja tulevaisuudessa välttämätön kansalaistaito ja uusi opetussuunnitelma tuo sen entistä vahvemmin peruskouluun ja sen kaikkiin oppiaineisiin. Uudet älylaitteet kaikilla oppilailla ovat vahva panostus tälle osa-aluelle ja kyseinen painopistealue puolustaa tältäkin osin paikkaansa. Sähköisten materiaalien käyttöä on pyritty edistämään opetuksessa mm. PedaNetin käyttöä lisäämällä.

Kaikkien oppilaiden opintoihin tulee lukuvuoden aikana sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Tavoitteena on oppilaiden työskenteleminen erilaisissa oppilasryhmissä, useampien aikuisten ohjaamana ja yli oppiainerajojen. Näissä oppimiskokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot tulee kuitenkin ottaa arvioinnissa huomioon sen oppiaineen kohdalla, mihin työskentely on liittynyt.
Oppilaat pääsevät osallistumaan oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen suunnitteluun. Lukuvuonna 2016-2017 toteutimme monialaisen oppimiskokonaisuuden kaikille oppilaille sekä syksyllä että keväällä, tänä vuonna panostamme vahvasti Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen ja monialainen oppimiskokonaisuutemme onkin Satavuotias Suomi ajoittuen erityisesti itsenäisyyspäivän läheisyyteen.
(Päivitetty 18.9. 2017/JMA)

Toimintakalenteri 2017-2018

Keskuskoululla on runsaasti toimintaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Tänä lukuvuonna näitä tapahtumia koskeva kalenterimme näyttää seuraavalta: (päivitetty 18.9.2017/JMA)

ELOKUU: Uusien 7.luokkalaisten leirikoulut, koulukuvaukset ja Mykkäfilmifestivaalit

SYYSKUU: Chileläisen soittoryhmän vierailu, Yrittäjän päivä, sanataidepaja ja alakoulun vanhempainilta

LOKAKUU: Syyslomavíikko 42, 9. luokkien TET-jakso loman molemmin puolin

MARRASKUU: Adventtijuhla salissa, oppilaskunnan pikkujoulu, uusien 7. luokkalaisten teemapäivä sekä ysien yhteishakuinfo yhdessä Kuhalan kanssa

JOULUKUU: Itsenäisyyspäiväjuhla, Lucia-juhla ja joulujuhla kirkossa

TAMMIKUU: Sanomalehtiviikko ja valinnaisaineilta 7.- 8. luokkalaisille, uusien ekaluokkalaisten vanhempainilta.

HELMIKUU: Talvilomaviikko 9, tukioppilasleiri ja ystävänpäiväviikko

MAALISKUU: 8. Luokkien TET-jakso

HUHTIKUU: Tukioppilaiden koulutustapahtuma, oppilaskunnan vappujuhla, NouHätä-kilpailu

TOUKO/KESÄKUU: Luokkaretket luokkaretkisuunnitelman mukaan kaikilla luokka-asteilla, kevätjuhlat erikseen ala-ja yläluokilla koulun salissa

Lisäksi retkiä mm. Yrityskylään (6.lk), valinnaisaineiden puitteissa rehtorin hyväksynnällä sekä Forssan kaupunki- ja lähialueella yhteistyötahojen (museot, kirjasto jne) sekä muiden toimijoiden (Elonkierto, Hämeen Luontokeskus jne) luo. Lisäksi vuoden mittaan useita muita vierailijoita koululla. (Päivitetty 18.9. 2017 JMA)

Wilma ja Peda.net

PÄIVITETTY 18.09.2017 / JMA

WILMA
https://wilma.forssa.fi/

Wilma on koulumme hallinto-ohjelman www-liittymä. Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä ja viestinnässä Wilma-ohjelmaa. Wilmaa käytetään internet-selaimella, joten ohjelmaa voi käyttää vaikkapa kotoa tai työpaikalta käsin.

Wilman avulla huoltajat voivat mm. seurata oppilaan arvosanoja, selvittää ja ilmoittaa poissaolot, päivittää omat ja oppilaan yhteystiedot, viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa ja lukea koulun tiedotteet.

Wilma-tunnukset on jaettu huoltajille postitse. Wilman käyttöä varten huoltajilla tulee olla toimiva sähköpostiosoite, joka toimii jatkossa myös Wilman käyttäjätunnuksena ja johon käyttäjä saa automaattisia ilmoituksia mm. oppilaan poissaoloista.

Oppilailla on omat Wilma-tunnuksensa, joiden käyttöoikeudet on linjattu toimialan yhteisten käytäntöjen mukaisesti.

Tarvittaessa tarkempia ohjeita Wilman käytöstä saa koulun kansliasta, p. 03-4141 5435 / 040-672 4119 tai sähköpostitse elina.kylliainen@forssa.fi.PEDA.NET
https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu
https://peda.net/forssa

Forssan kaupugissa on käytössä uudistettu Peda.net-järjestelmä. Sivuilta löytyvät peruskoulujen ja lukion Peda.net-sivut, lisäksi varhaiskasvatuksen ja vapaa-aika- sekä työllistämispalvelujen omat sivut.

Jokainen oppilas saa Peda.net-sivuille henkilökohtaiset tunnukset.

Peda.net on materiaalin kokoamis- ja jakelualusta, jota opettajat ja koulun henkilökunta ylläpitävät ja jota oppijat ja huoltajat käyttävät. Opettajat ja koulun henkilökunta voivat julkaista koulun tiedotteita, ylläpitää linkkilistoja, "siirtää tiedostoja" opiskelijoiden käyttöön, saada palautuksia opiskelijoilta, avata verkkokeskusteluja sekä tiedottaa ja muistuttaa eri asioista. Työvälineen avulla voi toteuttaa ympäristön verkko-opiskeluun.

Alakoulun tuntijako

Tarkistettu 18.9. 2017/JMA 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk.
äidinkieli 7 7 6 5 4 4
englanti 2 3 2 2
matematiikka 4 4 4 4 4 4
ympäristö- ja luonnontieto 2 2 2 2 3
biologia ja maantiede 2
fysiikka ja kemia 1
liikunta 2 2 3 3 2 2
kuvataide 1 1 2 1 2 2
musiikki 1 1 1 1 2 2
käsityö 2 2 2 2 2 2
uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 1 1 2 1
historia ja yhteiskuntaoppi 1 2 2
ruotsi 2
oppilaan vähimmäistuntimäärä 20 20 23 23 25 26

Yläkoulun tuntijako

Yhteiset aineet / muokattu 18.9. 2017 (JMA)
7. lk. 8. lk. 9. lk.
Äidinkieli 4 3 4
Englanti 2 3 3
Ruotsi 1 2 2
Matematiikka 4 3 4
Biologia/Maantieto 2 2 3
Fysiikka/Kemia 2 3 2
Terveystieto 1,5 1 1
Uskonto/Elämänkatsomus 1 1 1
Historia 2 2 0
Yhteiskuntaoppi 0 0 3
Musiikki 1 0 0
Kuvataide 2 0 0
Käsityö (Tekninen työ/Tekstiilityö) 2 0 0
Liikunta 2 2 2
Kotitalous 3 0 0
Oppilaanohjaus 0,5 0 1
Valinnaiset aineet 0 8 5
Valinnaisaine-esite löytyy erillisestä linkistä etusivulta
Yhteensä 30 30 31

Valinnaisaineet Keskuskoululla

Valinnaistarjonta on esitelty koulun PedaNet-etusivulla olevan valinnaisainelinkin takana.

Oppilaskunta, tukioppilaat, vanhempaintoimikunta ja yhteyden pito koteihin

Keskuskoulun oppilaskunnan ohjaava opettaja on Sonja-Tuulia Hämäläinen. Oppilaskuntaan valitaan lähtökohtaisesti kaksi oppilasta jokaiselta luokalta. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja osallistuu koulun arjen suunnitteluun omalta osaltaan.

Tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja on Anna-Kaarina Niittylä, Niittylän ollessa syyslukukauden poissa sijaisena tässä tehtävässä toimii Anna-Kaisa Huotari. Tukioppilaat mm. osallistuvat syksyllä uusien seitsemäsluokkalaisten leirikouluun ja järjestävät kummitunnit ja seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivän. Tukioppilaat saavat tehtäväänsä koulutuksen ja osallistuvat myös viikonloppuleirille toimintansa puitteissa. Tukioppilaat ovat 8.-9. luokkien oppilaita ja heitä on nimetty kullekin 7. luokalle 4-5 oppilasta. Toiminnan tavoitteena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja edistää hyviä toverisuhteita ja myönteistä kouluilmapiiriä.

Koulussa toimii vanhempaintoimikunta, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuu myös henkilökunnan edustajana joko Jari Marjamäki, Karoliina Suominen tai Jukka Vierimaa.

Vanhempainvartit pidetään lautakunnan päätöksen mukaisesti pääosin ennen syyslomaa, lisäksi opinto-ohjaaja tapaa yhdeksäsluokkalaiset vanhempineen.

Lisäksi yhtenä YT-tiiminä toimii Kodin ja koulun yhteistyötiimi, tehtävänään mm. ajoittaa ja organisoida vanhempainillat. Yhteyttä koteihin pidetään pääsääntöisesti Wilma-järjestelmän kautta, kiireellisissä tai asian luonteen vaativissa tilanteissa luonnollisesti puhelimitse. Pyrkimys on mutkattomaan yhteistyöhön huoltajien kautta. (päivitetty 18.9. 2017/JMA)

Tukitoimet, oppilashuoltoryhmä, oppilaan ohjaus sekä työelämäjaksot

PÄIVITETTY 18.09.2017 / JMA

KOULUN TUKITOIMET

Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa kannattaa ensiksi ottaa yhteys kyseisen aineen opettajaan. Oppilaan oman opiskelun tehostamisen lisäksi tukiopetus on ensimmäinen keino helpottaa tilannetta. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa ko. ainetta opettava opettaja. Syksyllä kouluvuoden alettua laaditaan tukiopetuskalenteri, josta näkee eri aineenopettajien mahdolliset tukiopetusajat. Tämä kalenteri löytyy myös koulun nettisivuilta. Sovittaessa myös muut ajat ovat mahdollisia.

Jos tukiopetus tai muut yleiset tukimuodot eivät auta, on syytä harkita tehostettua tukea.
Tällöin oppilaalle tehdään yhteisesti pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma, jossa sovitaan käytettävistä tukitoimista. Tehostettu tuki on yleensä pitkäaikaista ja määrätietoista ja sitä voi antaa aineen- tai erityisopettajat. Viimeisenä vaiheena on erityinen tuki, jolloin oppilaalle laaditaan HOJKS, eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa opetusta yksilöllistetään. Erityiseen tukeen siirroista päättää erityiskoulun rehtori tehdyn pedagogisen selvityksen perusteella.

Koulussamme toimii myös kiinteämpiä pienryhmiä niille oppilaille, jotka tarvitsevat keskitetympää tukea opinnoista selvitäkseen. Nämä pienryhmät on suunnattu 8-9 luokkien oppilaille ja niitä opettaa pienryhmäopettaja useimmissa oppiaineissa.

Opiskeluun liittyvissä asioissa voi tietysti olla yhteydessä myös opinto-ohjaajaan, koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan tapauksesta riippuen.


OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuoltoryhmä (OHR) osallistuu koulun perustehtävään, kasvatus- ja opetustyöhön. OHR pyrkii tukemaan kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvointia ja luomaan kouluun positiivisen oppimisen ilmapiirin. Oppilaasta huolehtiminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Oppilashuoltoryhmään voi ottaa yhteyttä kuka tahansa oppilaasta huolissaan oleva henkilö. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. OHR kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti viikoittain. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi vararahtori, klinikkaopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja opinto-ohjaaja sekä mahdollisuuksien mukaan pienryhmien opettajat. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita, esim. koululääkäri, koulupsykologi tai seurakunnan edustaja. OHR tekee yhteistyötä koulun ulkopuolella olevien lasten ja perheiden palveluiden tarjoajien kanssa.

OHR koordinoi ja kehittää koulun toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, erityistarpeiden huomioimiseksi ja koulunkäynnin järjestämiseksi. Toimintatapojen kehittämisen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia, sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain.

OHR:n tehtävänä on ongelmatilanteissa tarvittavien tukitoimien suunnittelu, toteutuksen järjestely ja seuranta. Ongelmatilanteet voivat liittyä oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään. Käytännön tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilashuoltoryhmässä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.


OPINTO-OHJAJUS KESKUSKOULUSSA

Oppilaanohjauksen tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Oppilaanohjaus auttaa oppilasta tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostukseensa perustuvia ratkaisuja liittyen mm. opiskeluun ja elämänuraan. Lisäksi oppilaanohjaus pyrkii oppilaan opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisen kypsymisen edistämiseen sekä elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittämiseen.

Opinto-ohjaaja vastaa myös työelämään tutustumisjaksoista (TET). Seitsemäsluokkalaiset ovat vuorollaan apuna koulun ruokailuissa, kahdeksasluokkalaisilla on keväällä viikon mittainen TET-jakso ja yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä kahden viikon TET-jakso.

Nuori tai huoltaja, ota rohkeasti yhteyttä!

Opinto-ohjaaja Timo K. Nukari, p. 040-673 8694
sähköposti: timo.nukari@forssa.fi

Kuraattori ja terveydenhoitaja

KOULUKURAATTORIN PALVELUT (Päivitetty 02.08.2017)

Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa esim. kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Koulukuraattori toimii oppilaskohtaisesti yhteistyössä oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Hän on koulun sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattori Tytti Hirvonen, p. 040-673 9224


KOULUTERVEYDENHUOLTO

Tervehdys kouluterveydenhuollosta!

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Kouluterveydenhuollossa toimivat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Oppilaan määräaikaistarkastusten lisäksi meihin voi olla yhteydessä mm. kasvatusasioissa, arjen hallinnassa, perheen kriisitilanteissa tai muissa perheen asioissa. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan lähes vuosittain. Lääkärintarkastuksia tehdään määrävälein.

TERVEYSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ
Kouluuntulotarkastus
• Terveydenhoitajantarkastus, oppilaan huoltaja mukana
• Keskustelua koulun aloitukseen liittyvistä asioista, vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, tarvittaessa kuulo ja näkö, täydennetään puuttuvat rokotukset

1
• Lääkärintarkastus yhdessä terveydenhoitajan kanssa, huoltajat kutsutaan mukaan
• Keskustelua oppilaan koulunkäynnin kokemuksista, vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, verenpaine

2
• Terveystarkastus tarvittaessa

3
• Terveydenhoitajantarkastus, ennen tarkastusta haastattelulomake huoltajille
• Keskustelua terveellisistä ruokailutottumuksista
• Paino, pituus, ryhti, näkö

4
• Terveydenhoitajantarkastus
• Keskustelua murrosiästä, tupakoimattomuudesta
• Paino, pituus, ryhti, kuulo

5
• Lääkärintarkastus yhdessä terveydenhoitajan kanssa, huoltajat kutsutaan mukaan
• Keskustelua murrosiästä, koulunkäynnistä, vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, näkö, mielialakysely

6
• Terveydenhoitajantarkastus
• Keskustelua murrosiästä, tupakoimattomuudesta ja päihteistä
• Paino, pituus, ryhti, näkö

7
• Terveydenhoitajantarkastus, huoltajat kutsutaan mukaan
• Keskustelua murrosikäisen seksuaaliterveydestä, arjen hallinnasta,vanhemmuudesta
• Paino, pituus, ryhti, näkö, värinäkö

8
• Terveydenhoitajan- ja lääkärintarkastus, tiedote ja palaute tarkastuksista huoltajille
• Keskustelua ammatinvalinnasta, ihmissuhteista
• Paino, pituus, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine, mielialakysely
• Annetaan nuorison terveystodistus

9
• Terveydenhoitajan- ja/ tai lääkärintarkastus tarvittaessa
• Annetaan nuorison terveystodistus, jos ei tehty 8. lk
• Rokotustodistus tarkistetaan

Jos jokin lastasi tai perhettäsi koskeva asia huolestuttaa sinua, älä epäröi olla yhteydessä minuun!

Terveydenhoitaja Katja Suvanto, p. 045-657 6300

KiVa koulu

KESKUSKOULU ON KIVA KOULU/tarkistettu 18.9. 2017 (JMA)
http://www.kivakoulu.fi/

Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on Opetusministeriön rahoittama toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne tulee sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava, ja samalla se herättää mielikuvan mukavasta koulusta.

KiVa Koulu on suomalainen toimintamalli, joka antaa niin oppilaille, vanhemmille kuin opettajillekin paremmat valmiudet estää koulukiusaamista ja puuttua mahdollisiin kiusaamistapauksiin nopeasti ja tehokkaasti. Sen tarjoama ohjelma on erittäin monipuolinen, käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen.

Kiusauksen vastainen työ on ollut osa koulumme arkea aina, mutta KiVa Koulu -ohjelman kautta voimme entisestään tehostaa toimintaamme ja puuttumistamme koulukiusaamiseen. Työ uuden toimintatavan parissa aloitettiin keväällä 2010 teettämällä kaikille koulumme oppilaille kysely, jonka avulla saamme kartoitettua koulumme kiusaamistilannetta. Lisäksi opettajille järjestettiin laaja koulutus KiVa-ohjelmasta. Tälläkin lukukaudella jatkamme kiusaamisen vastaista toimintaamme aikaisemman kartoituksen tulosten ja kertyneiden kokemusten vaatimalla tavalla ja yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien kanssa.

KiVa Koulu -ohjelman materiaali on tarkoitettu kaikille ja sitä on helposti saatavilla. Osoitteessa www.kivakoulu.fi voi käydä jo tutustumassa toimintamalliin tarkemmin, ja sieltä löytyy myös vanhempien opas, johon toivomme kaikkien vanhempien tutustuvan. Vanhempienilloissa kerromme ohjelmasta vielä tarkemmin ja pureudumme todenteolla aikaansaamaan koulun, jossa ei kiusata.

Kouluruokailu ja välipala

KOULURUOKAILU (Päivitetty 18.9. 2017)

Forssan koulujen ateriapalveluja tuottaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy, joka on Forssan kaupungin ja Forssan Seudun Terveydenhuollon Kuntayhtymän omistama osakeyhtiö.

Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää sekä oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä. Toivottavaa on, että myös kotona keskustellaan ruokailusta ja terveellisistä valinnoista kouluaterialla.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tuottama kouluruokailusuositus uudistui vuonna 2008. Raaka-aineiden osalta suositukset ottavat kantaa rasvan koostumukseen sekä määrään ja suolan sekä kuidun määrään. Leipärasvana tulee tarjota kasvisrasvapohjaisia margariineja ja ruokajuomana rasvattomia tai vähärasvaisia maitotaloustuotteita.

Koulussa tarjotun aterian tulisi kattaa noin kolmannes päivän energiatarpeesta. On erittäin tärkeää, että jokainen oppilas syö tarjolla olevan kouluaterian suunniteltuna kokonaisuutena. Ateriakokonaisuus sisältää päivittäin lämpimän pääruoan, tuoresalaatin tai tuorepalan, näkkileipää ja/tai pehmeää leipää, kasvisrasvalevitettä ja ruokajuoman. Kouluruokailussa toteutamme kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ruokalistan suunnittelussa otamme huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset ja ruokakulttuurin mukautettuna nykyaikaisiin ruokatottumuksiin.

Kestävän kehityksen näkökulmasta merkittävä ympäristöhaittojen aiheuttaja on syötäväksi kelpaavan ruoan heittäminen roskiin. Kun syömme tarjotun aterian, säilyy työvireys paremmin koko koulupäivän ja samalla voimme helposti vähentää ruuan ympäristökuormitusta.

Tarvittaessa erikoisruokavaliota, sairauden hoitoon tai eettisiin syihin perustuen, tulee muuttuneista tiedoista erikoisruokavaliossa toimittaa tieto koulun kansliaan kunkin lukuvuoden alussa ja aina kun ruokavalioon tulee muutoksia. Jos ruokavalion tarve poistuu, on siitä ehdottomasti ilmoitettava heti koulun kansliaan.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja siksi on tärkeää, että saamme palautetta palveluistamme. Palautetta voi antaa koulun keittiöhenkilökunnalle tai Tölön keskuskeittiölle.


VÄLIPALAKÄYTÄNTÖ

Koulussamme tarjotaan klo 13:00 – 13:15 välitunnilla välipalana leipää. Välipalalla voi myös käydä juomassa vettä.

Oppilaat eivät saa tuoda kouluun omia juomia.

Kerhotoiminta Keskuskoulussa

Alaluokkien puolella toimii suosittu kokki- ja leivontakerho, vetäjänään koulunkäyntiavustaja Marita Voglojev-Skivalos. Janne Suominen pitää alaluokkien oppilaille bändikerhoa ja Sonja Hämäläinen pyörittää tarvittaessa eri tapahtumien ympärillä oppilaskunnan kerhotoimintaa. Sosiaalikasvattaja Laura Flankkumäki pitää yläluokkalaisille erilaisia kerhoja toiveiden mukaan. Muitakin kerhoja tarjotaan lukuvuoden mittaan periodityyppisesti oppilaille. Lisäksi kerhotoimintaa on yhteistyössä muiden koulujen ja mm. Wahren-opiston ja museon kanssa. (Päivitetty 18.9. 2017/JMA)

Kansainvälinen toiminta

Valinnaisen kielten (B2) ryhmät ovat tehneet opintoretkiä Saksaan ja Espanjaan kevätlukukaudella. Lisäksi kesällä on oppilaitamme ollut nuorisotoimen kanssa yhteistyössä organisoiduilla leireillä Unkarissa.
Tätä toimintaa on tarkoitus myös tulevaisuudessa tukea.
(Päivitetty 18.9. 2017/JMA)

Turvallisuustoiminta sekä vaarallisten töiden tekeminen peruskoulussa

KOULUN TURVALLISUUSTOIMINTA/tarkistettu 18.9. 2017 /JMA

Koulun turvallisuuskansiota päivitetään säännöllisesti tämänkin lukuvuoden aikana. Poistumisharjoituksia pidetään eri tavoin kaikille luokka-asteille. vastuuhenkilönä on turvallisuusvastaava Jukka Vierimaa.

NUORILLE VAARALLISTEN TÖIDEN TEKEMINEN PERUSOPETUKSESSA

Valtioneuvoston asetuksen (475/2006) 2§:ssä säädetään koulutukseen liittyvästä työstä. Säännöksen toisen momentin mukaan peruskoulussa seitsemännestä vuosiluokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksen 4§:n tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan suorittaa turvallisesti.

Asetuksen 7§ mukaisesti tulee oppivelvollisen huoltajalle ilmoittaa erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä.

Keskuskoulussa suoritetaan edellä mainitun asetuksen mukaisia töitä erityisesti teknisen työn sekä fysiikan ja kemian opetuksessa. Ennen töiden aloittamista opettaja perehdyttää oppilaat työturvallisuussääntöihin, työvälineisiin ja kemikaaleihin. Työt tehdään aina opettajan johdolla ja työskentelyssä käytetään suojavälineitä.

Lisätietoja suoritettavista töistä antavat aineenopettajat.