Tukioppilastoiminta

TUKIOPPILASTOIMINTA

Keskuskoulussa on MLL:n alaista tukioppilastoimintaa. Toiminta on vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa ja nuorisotyötä koulun arjessa.
Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita ja kouluviihtyvyyttä, lisätä yhteisvastuuta sekä kannustaa turvallisen ja myönteisen ilmapiirin luomiseeen koulussa.

Tukioppilaat ovat 8. ja 9.luokkalaisia oppilaita, jotka ovat saaneet koulutuksen toimia nuorempien oppilaiden kanssa. Tukioppilaat ovat muiden tukena, erityisesti 7. luokkalaisten, esimerkiksi kummiluokkatoiminnan merkeissä.

Tukioppilastoiminnan ohjaaja on Ansku Heino.Linkkivinkkejä:
www.mll.fi/tukioppilastoiminta
www.mll.fi/tukioppilaat
www.mll.fi/nuortennetti