KOEMATERIAALIA

9.lk:n KERTAUSKYSYMYKSET/ ETIIKKA

1. Selitä seuraavat käsitteet:
a) etiikka
b) moraali
c) arvo(t)
d) normi
e) sanktio
f) empatia
g) kaksinaismoraali
h) moralismi
i) maailmankuva
j) elämänkatsomus/maailmankatsomus

2. Kerro, miten moraali kehittyy eri ikäkausina (essee).

3. Nimeä kristillisen etiikan perusohjeet.

4. POHDISKELUTEHTÄVIÄ etiikan näkökulmasta (oman mielipiteen muodostaminen + perustelut)