KOEMATERIAALIA

Ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, kristinuskon tulo Suomeen/ KERTAUSKYSYMYKSET + VASTAUKSET

1. Luettele, ortodoksisen kirkon valta-alueita.
- Itä-Eurooppa ja Venäjä
2. Mitä sana ortodoksinen tarkoittaa?
- oikein uskova, oikein palvova
3. Mitä symboliikkaa liittyy slaavilaiseen ristiin?
- INRI= Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas, vino poikkipuu= 2 ryöväriä, toinen uskoi Jeesukseen, toinen ei,
"tyhjä risti" = ylösnousemus
4. Mitä ovat ikonit ja mikä on niiden merkitys ortodoksisessa uskonnonharjoituksessa?
-ikoni on pyhä kuva esim. Neitsyt Mariasta tai Jeesuksesta. Se on rukouksen apuväline, "ikkuna Jumalan maailmaan".
5. Selitä seuraavat käsitteet: a) liturgia b) tuohus c) ikonostaasi d) resitointi
a) ortodoksinen jumalanpalvelus b) mehiläisvahasta tehty ohut rukouskynttilä c) kuvaseinä ortodoksisessa kirkossa, erottaa kirkkosalin ja
alttarin toisistaan d) laulava lukutapa ( Raamatun tekstit)
6. Luettele, ortodoksisen kirkon sakramentit ja kerro, jokaisen sakramentin uskonnollinen merkitys.

Ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, uskonpuhdistus, kristinuskon tulo Suomeen, Suomen uskonpuhdistus / KERTAUSKYSYMYKSET + VASTAUKSET

1. Luettele ortodoksisen kirkon valta-alueita.
- Itä-Eurooppa ja Venäjä

2. Mitä symboliikkaa liittyy slaavilaiseen ristiin?
- INRI= Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas, vino poikkipuu= 2 ryöväriä, toinen uskoi Jeesukseen, toinen ei,
"tyhjä" risti= ylösnousemus

3. Mitä ovat ikonit ja mikä on niiden merkitys ortodoksisessa uskonnonharjoituksessa?
-ikoni on pyhä kuva esim. Neitsyt Mariasta tai Jeesuksesta. Se on rukouksen apuväline, "ikkuna Jumalan maailmaan".

4. Selitä seuraavat käsitteet: a) liturgia b) tuohus c) ikonostaasi.
a) ortodoksikirkon jumalanpalvelus b) mehiläisvahasta tehty rukouskynttilä c) kuvaseinä ortodoksisessa kirkossa: erottaa
kirkkosalin ja alttarin toisistaan

5. Milloin ja miten ortodoksisuus on tullut Suomeen?
-ortodoksisuus on tullut Suomeen Venäjältä 1000-luvulta lähtien. Laatokan saarella sijainneen luostarin munkit Sergei ja Herman
tekivät lähestystyötä Karjalassa.

6. Missä sijaitsevat Suomen ortodoksikirkon luostarit?
- Heinävedellä

7. Minkä niminen on Suomen ortodoksikirkon a) munkkiluostari b) nunnaluostari?
a) Uusi Valamo b) Lintula

8. Mikä on vatikaani?
-katolisen kirkon hallinnon keskus Roomassa.Maailman pienin valtio.

9. Luettele katolisen kirkon sakramentit.
- kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, rippi, pappeus, avioliitto, sairaanvoitelu

10. Selitä seuraavat käsitteet: a) messu b) pyhiinvaellus c) pyhimys d) paavi
a) katolisen kirkon ehtoollisjumalanpalvelus b) uskonnollisista syistä tehty matka johonkin pyhään paikkaan esim. Jerusalem
c) esikuvallinen kristitty, jolla erityisiä hengellisiä lahjoja esim.Neitsyt Maria, taivaallinen esirukoilija
d) katolisen kirkon johtaja, Kristuksen sijainen maan päällä, erehtymätön opillisissa kysymyksissä

11. Millainen oli keskiajan ihmisten maailmankuva?
- maa litteä levy, jota ympäröi meri. Maan yläpuolella kupu eli taivaankansi, jossa aurinko, kuu ja tähdet.

12. Miksi ihmisten maailmankuva alkoi muuttua keskiajalla?
-maailmankuva alkoi muuttua tähtitieteen (Kopernikus, Galilei: kaukoputki), löytöretkien (Kolumbus) ja kirjapainotaidon
keksimisen myötä ( tiedonkulku nopeutui)

13. Selitä seuraavat käsitteet: a) inkvisitio b) anekauppa c) kiirastuli
a) katolisen kirkon tuomioistuin keskiajalla: etsi, kuulusteli (kidutus) ja tuomitsi harhaopeista epäiltyjä.
b) katolinen kirkko myi keskiajalla aneita eli pelastuksen takaavia arvopapereita (= pyhimysten hyviä töitä), jotka lyhensivät aikaa
kiirastulessa
c) kuolemanjälkeinen tila, jossa sielut puhdistuvat

14. Mistä maasta uskonpuhdistus alkoi?
- Saksasta

15. Milloin uskonpuhdistus alkoi?
- 1500 -luvulla

16. Mitkä kirkot syntyivät uskonpuhdistuksen seurauksena?
- luterilainen kirkko, anglikaaninen kirkko, reformoidut kirkot

17. Kerro, miten seuraavat paikkakunnat liittyvät Lutherin elämään: a) Eisleben b) Erfurt c) Wittenberg d) Worms e) Wartburg
a) Luther syntyi Eislebenissä köyhään kaivosmiehen perheeseen vuonna 1483.
b) Rajussa ukkosmyrskyssä antamansa lupauksen mukaisesti isän vastustuksesta huolimatta Luther meni vuonna 1505
Erfurtin augustinolaisluostariin munkiksi.
c) Vuonna 1517 Luther naulasi 95 teesiä Wittenbergin linnankirkon oveen ja johti uskonpuhdistusta Wittenbergissä.
d) Vuonna 1521 Luther puolusti teesejään Wormsin valtiopäivillä, jossa hänet tuomittiin valtakunnankiroukseen. Lutherista tuli näin rikollinen
 sekä kirkon että valtion mielestä.
e) Wartburgin linnassa Luther oli turvassa vainoojiltaan ja käänsi Raamattua saksaksi.

18. Millainen on luterilaisen kirkon käsitys Raamatusta?
- Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje.

19. Millainen on luterilaisen kirkon käsitys ihmisen pelastumisesta?
- pelastus on Jumalan lahja, joka otetaan vastaan uskomalla Kristukseen: "Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden."

20. Miten Luther uudisti jumalanpalvelusta?
- kansankielisyys, saarna keskeisessä asemassa, virsilaulu, koruttomuus ja yksinkertaisuus ( liturgiset vaatteet & kirkolliset esineet)

21. Mitä tarkoittaa yleinen pappeus?
- kasteen perusteella jokainen kristitty voi itse suoraan lähestyä Jumalaa ja toimia eri tehtävissä seurakunnassa.

22. Millainen on luterilaisen kirkon sakramenttikäsitys?
- kaksi sakramenttia kaste ja ehtoollinen, koska vain ne ovat Kristuksen asettamia.

23. Milloin ja miten suomalaiset saivat ensikosketuksen kristinuskoon?
- ensikosketus kristinuskoon idästä ja lännestä kaupan välityksellä 800-luvulla.

24. Milloin ja miten suomalaisia käännytettiin kristityiksi?
- 1100-1300-luvuilla Ruotsista tehtyjen ristiretkien avulla.

25. Millainen valtiollinen ja kirkollinen tilanne Suomessa oli v.1323 (Pähkinäsaaren rauha)?
- Etelä-Suomi kuului valtiollisesti Ruotsin yhteyteen ja kirkollisesti katoliseen kirkkoon. Pohjois-ja Itä-Suomi kuuluivat ortodoksiselle Venäjälle.

26. Millaisia kirkkoja Suomeen rakennettiin keskiajalla?
- paanukattoisia harmaakivikirkkoja

27. Milloin uskonpuhdistus toteutettiin Ruotsi-Suomessa?
-1500-luvulla

28. Miksi kuningas Kustaa Vaasa halusi katkaista yhteydet Roomaan?
- kuningas Kustaa Vaasa halusi kirkon omaisuuden valtiolle.

29. Kuka on Suomen uskonpuhdistaja?
- Mikael Agricola

30. Milloin ja missä Suomen uskonpuhdistaja syntyi?
- n. 1510 Pernaja, Torsbyn kylä

31. Milloin ja missä Suomen uskonpuhdistaja kuoli?
- v.1557 Uudenkirkon pitäjä

32. Missä oppilaitoksissa Suomen uskonpuhdistaja opiskeli?
- Viipurin luostarikoulu, Turun katedraalikoulu, Wittenbergin yliopisto

33. Millaisissa kirkollisissa tehtävissä Suomen uskonpuhdistaja toimi?
- piispan kirjuri ja kansleri, Turun katedraalikoulun rehtori, Turun piispa

34. Mitä kirjoja Suomen uskonpuhdistaja kirjoitti?
- ABC-kirja, Rukouskirja, käsikirja papeille, Katekismus

35. Mikä oli Suomen uskonpuhdistajan tärkein käännöstyö?
- Uusi testamentti

Kristinuskon synty ja alkuvaiheet, kirkon tuntomerkit ja Raamatun rakenne /KERTAUSKYSYMYKSET+VASTAUKSET

1. Anna 5 esimerkkiä, miten kristinusko näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa.
- ajanlasku: alkaa Jeesuksen syntymästä
- seitsenpäiväinen viikkorytmi: perustuu luomiskertomukseen, Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä päivänä
- kristilliset symbolit: esim. erilaiset ristit (korut ja valtioiden liput)
- juhlat: esim. joulu (Jeesuksen syntymä), pääsiäinen (Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus)
- sanat ja sanonnat: esim. "näyttää taivaan merkit", "Jobin posti", "kielletty hedelmä", "siunaus"

2. Mikä kirkkokunta on maailman suurin?
- katolinen kirkko

3. Nimeä protestanttiset kirkot.
- luterilainen kirkko, anglikaaninen kirkko, reformoidut kirkot

4. Nimeä 3 protestanttisiin yhteisöihin eli vapaisiin suuntiin kuuluvaa yhteisöä.
- helluntaiherätys, vapaakirkko, pelastusarmeija

5. Nimeä kirkon tuntomerkit.
- kolminaisuusoppi, Raamattu, uskontunnustukset, sakramentit, jumalanpalvelus, diakonia, lähetystyö, kirkolliset virat

6. Selitä, mikä on uskontunnustus?
- opin tiivistelmä esim. Apostolinen uskontunnustus. Syntyivät kristinuskon alkuvaiheissa harhaoppien torjumiseksi.

7. Selitä, mikä on sakramentti?
- kirkon pyhä toimitus esim. kaste, ehtoollinen. Vahvistaa ihmisen yhteyttä Jumalaan (ARMONVÄLINE)

8. Selitä, mitä kolminaisuus tarkoittaa?
- yksi jumala, kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki

9. Mitä on diakonia ja miksi sitä tehdään?
- kirkon auttamistyötä, aineellisen ja henkisen avun antamista. Jeesuksen seuraajilleen antama tehtävä.

10. Mitä on lähetystyö ja miksi sitä tehdään?
- kristinuskon levittämistä. Jeesuksen seurajilleen antama tehtävä.

11. Missä, milloin ja miten kristinusko syntyi?
- kristinusko syntyi Israelissa n.30 jKr. Opetuslapset saivat Pyhän Hengen. Uskoivat, että Jeesus on Messias. Kertoivat ihmisille
Jeesuksesta ja kastoivat heitä.

12. Mitä kristinuskon kannalta merkittävää tapahtui a) 64 b) 313 c) 380 ?
a) Rooman palo, kristittyjen vainot alkoivat
b) Konstantinus Suuri antoi kristityille uskonnonvapauden
c) Theodosius Suuri teki kristinuskosta valtionuskonnon

13. Miksi kristittyjä vainottiin Rooman valtakunnassa?
- kristityt eivät palvoneet keisaria jumalana

14. Mitä kristinuskon kannalta merkittävää tapahtui v.1054 ja miksi?
- kristinusko jakautui ortodoksiseen ja katoliseen kirkkoon. Rooman piispa ja Konstantinopolin patriarkka julistivat toisensa pannaan eli
kirkonkiroukseen. Jakautumisen syyt: kiista kirkon johtajasta, opilliset erimielisyydet ja erot uskonnollisissa tavoissa.

15. Luettele VT:n kirjaryhmät.
- historiakirjat, runokirjat, profeettakirjat

16. Luettele UT:n kirjaryhmät.
- evankeliumit, historiakirja, kirjeet, profeettakirja

17. Mikä on VT:n alkukieli?
- heprea

18. Mikä on UT:n alkukieli?
- kreikka

19. Milloin VT:n kirjat on kirjoitettu?
- 1000-165 eKr.

20. Milloin UT:n kirjat on kirjoitettu?
- 50-150 jKr.

21. Mikä on VT:n keskeinen sisältö?
- Jumalan tekemä liitto Israelin kansan kanssa Mooseksen välityksellä ja Jumalan toiminta Israelin kansan historiassa

22. Mikä on UT:n keskeinen sisältö?
- Jumalan tekemä liitto kaikkien kansojen kanssa Jeesuksen välityksellä, Jeesuksen elämä ja opetukset sekä kristinuskon syntyminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä