7. lk:n maantiedon sisältö: Mitä opiskellaan?

GEOIDI (Elämän edellytykset)

LUKUVUOSISUUNNITELMA:

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja aiheisiin liittyen


kpl 2
- maanosat ja valtameret
- mittakaava

kpl 3
- ilmansuunnat
- asteverkko: leveys- ja pituuspiirit

kpl 4
- maapallo, aurinkokunta ja maailmankaikkeus

kpl 5
- vuorokauden- ja vuodenajat
- lämpövyöhykkeet
- aikavyöhykkeet

kpl 6
- ilmasto ja sää
- ilmastoon vaikuttavat tekijä
- manner- ja meri-ilmasto
- ilmastodiagrammi
- Suomen sää

kpl 7
- ilmastonmuutos

kpl 12
- maapallon rakenne
- mannerlaatat ja niiden liikkeet

kpl 9-11
- ryhmätyönä veteen liittyvät asiat
-biologian kirja mukana (Silmu Elämä kpl 10-11)

kpl 15-17
- ryhmätyönä maapallon ravinnontuotantoon liittyvät asiat


Arviointi
Maantiedon opiskelussa noudatetaan jatkuvaa arviointia. Maantidostasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe käsitellystä sisällöstä sekä mahdollisia läksynkuulusteluja. Lisäksi toteutetaan itsearviointia.

- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute
(WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- syyslukukaudella formatiivinen arviointi (liukukytkin) käyttäytymisestä ja
työskentelystä
- kevätlukukaudella formatiivinen oppiainearviointi (liukukytkin)
- lukuvuoden aikana 1 kirjallinen koe
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Mantieddon OPS 7 luokka:

Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7